NEI TIL BYGGING PÅ KOMMUNAL TOMT PÅ ØKSENDALSØRA, MØRE OG ROMSDALS BEST BEVARTE TETTSTED

http://i.imgur.com/o4b9oPP.jpg

Sunndal kommune ønsker bygging av 2 ruvende leilighetsbygg på den kommunale tomten nede ved strandsonen.

Disse planene tar i praksis beslag på hele den kommunale tomten som idag fungerer som friområde på Øksendalsøra og er tilgjengelig for almennheten.

Ved å signere støtter du opp om arbeidet med å få omregulert tomten til friområde istedenfor til boligbygging.


Gunnar Erstad og Geir Sæther    Kontakt personen bak underskriftskampanjen