De mest populære oppropene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2018) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2012 All tid Opprop navnLaget
1 517 1 517 NEI TIL KUTT I MIDLER TIL BEHANDLINGSREISER (Lukket)
Dette er for å protestere mot de planlagte kuttene i tildelingene til Behandlingsreiser til utlandet. Det er dessverre ikke slik at kuttet på 25 millioner til behandlingsreiser gis tilbake til de samme brukerne gjennom økte bevilgninger til helseforetakene. Og det er jo rett og slett fordi dette er et tilbud som ikke kan erstattes på noen måte i Norge! Det er klimaeffekten som gjør statens behand...
2012-11-01
544 589 Nei til flytting av musikk- og danselinjen på Langhaugen!
Den nye skolebruksplanen som skal vedtas i fylkeskommunen vil blant annet innebære at musikk- og danselinjene på Langhaugen vgs flyttes til Fyllingsdalen vgs. Det krever at man måtte bygge ut Fyllingsdalen VGS blant annet med to ekstra dansesaler, og det vil ta mange år å få linjene opp igjen på det faglige nivået de er på i dag. I tillegg vil det kreve en utbygging på Langhaugen, hvor mange av ro...
2012-11-16
227 227 Ikke legg ned Skaugdalen Skole (Lukket)
Kommunestyret i Rissa skal 18. Desember stemme over om Skaugdalen skole skal legges ned for å spare penger i kommunen. Barna våre blir brukt som tall i et regnestykke for å få budsjettet for Rissa kommune til å gå opp. Dette finner vi oss ikke i! Skaugdalen skole er viktig for framtida til barna i Skaugdalen og den er viktig for bygda. På Skaugdalen skole blir barna våre godt ivaretatt og alle bli...
2012-12-01
218 443 For en fornuftig trafikkløsning rundt nye Munkerud skole.
I forbindelse med oppføring av barnehage ved nye Munkerud skole har konsulentene Asplan Viak etter en grundig utredning foreslått en trafikkløsning med innkjøring fra Munkerudtunet. FAU ved skolen støtter denne anbefalingen. Til tross for trafikkutredningens klare anbefaling, går Undervisningsbygg og Plan og Bygningsetaten inn for at barnehagen skal få trafikkadkomst fra Brattvollveien/P. A....
2012-12-18
215 471 Behold Sydskogen og Torvbråten skole!
  Signer dersom du er enig i: at sammenslåing av skolene ikke er løsningen at vi må beholde Sydskogen og Torvbråten skole! at begge skolene må pusses opp til god standard! at vi må unngå økt trafikk på Østskogen!             Rådmann Georg Smedhus foreslår at Sydskogen skole legges ned. Torvbråten skal utvides til å bli en storskole som skal ta imot barn fra Sydskogen og være avlasting for Slemmes...
2012-12-17
191 191 NEI til nedleggelse av Eidsfoss Barnehage ! (Lukket)
Eidsfoss Barnehage trues av nedleggelse på grunn av Hof kommunes kortsiktige økonomiske prioriteringer. I budsjettet for 2013 foreslår rådmannen å nedlegge Eidsfoss barnehage, med virkning fra 1. juli 2013. Der fremstilles det helt feilaktig at Eidsfoss barnehage er fylt opp med barn som egentlig prioriterer annen barnehage. Det påstås til og med at det ikke er vist at de barna som går i barnehag...
2012-11-14
140 171 La Zorba leve!
I media blir alle cirkus framstilt som mishandlere og de som behandler dyrene godt blir aldri nevnt. Cirkus Zorba er en av de og vi ønsker ikke å bli skyvd under samme stol som resten. Hjelp oss å vise at ikke alle dyr lider i underholdningsbransjen!...
2012-11-29
119 119 Sosiallokale
ENGLISH VERSION BELOW Kjære medstudenter I motsetning til de andre store studielinjene ved NTNU har ikke vi på medisin en sosial møteplass som er tilknyttet vår linje. Dette ønsker vi å gjøre noe med og vi er allerede i gang med arbeidet om å skaffe til veie et sosiallokale for oss på Øya! Ønsket er å ha et lokale som kan fungere som en naturlig møteplass, på tvers av kull og linjer, hvor man...
2012-10-09
86 88 Vi ønsker at Elverum Kommune skal utrede et varmtvannsbasseng nå!
  Vi mener at Elverum kommune må ta innbyggerne på alvor. 14 år har gått siden bassenget på ELverum Ungdomsskole ble nedlagt. Nå vil vi ikke vente lenger. Varmtvannsbasseng er et nødvendig tilbud for mange brukergrupper (Revmatikere, parkinsonm fl)  Det er hos disse gruppene brukerkompetansen sitter. Bruk den! Småbarnsfamilier bør ha et kommunalt tilbud om babysvømming. De som er i opptreningsfase...
2012-11-22
84 85 Nei til Kulturhus og badeanlegg i Sandnessjøen uten økonomi..
Nå må vi våkne i Alstahaug Kommune og vise at vi er i mot ett Kulturhus og Badeanlegg i Sandnessjøen så lenge det ikke finnes økonomi i kommunen til dette. Vi kan ikke akseptere at dette skal gjennomføres på bekostning av 2 skoler, utsettelse av sykehjem, og økning av eiendomsskatten opp til kanskje 7 promille av takst!! Skriv under så skal dette sendes Alstahaug kommune!!...
2012-12-14
74 76 GRISEKJØRING I 30 SONE PÅ FLATEBY.
Vi her på Flateby reagerer på at stadig flere IKKE klarer å overholde 30 km/t fartsgrensen.  Det har vært dødsulykke i Ødegårdsveien tidligere og neste gang noen forulykker kan det være deg eller en av dine egne...  Dette er en ulykke som bare venter på å skje hvis denne trenden forsetter! Vi samler nå underskrifter for å få kommunen til å iverksette fartshemmende tiltak. Er du opptatt av trafikks...
2012-10-22
40 41 1MA klage
Klasse 1MA ønsker med dette å klage på gjennomføringen av faget MAFE1000. I starten av semesteret var klassen svært misfornøyd med måten faget ble lagt opp; pensumlitteraturen ble endret første forelesning etter å ha stått oppført i studieplanen i over en måned. Mange måtte med dette bruke penger på å kjøpe nytt pensum. Den første måneden hadde vi ikke noe timeplan, fremgangsplan eller pensu...
2012-12-12
23 23 Studentidrettstilbudet i Trondheim skal være rettferdig! (Lukket)
Velferdstingets arbeidsutvalg tar for seg SIFOs rapport om Trondheimsmodellen i Velferdstinget for å vedta vårt forhandlingsgrunnlag videre i prosessen. Dersom du er for at saken skal debatteres på en saklig og ordnet måte gjennom Velferdstinget for å enes om et godt og rettferdig standpunkt i denne saken bør du signere her. Les sakspapirene her: http://www.velferdstinget.no/dokumenter/?did=92 Un...
2012-09-25
18 21 Ja til gratis lån av hjelm og brett på Fysak Allaktivitetshus
ved 300 underskrifter blir Bergen Byråd nødt til å ta opp denne beskjeden: Kjære Bergen Byråd, først av alt vil jeg takke for at dere tar imot min melding, og jeg håper dere vil gjøre noe med dette, vel jeg vil kalle det et litt alvorlig problem. Fysak allaktivitetshus er et sted som er bygget for alle, rike og fattige, uansett hvem du er, skal du få lov til å ha det gøyt der, det er hopperom, bor...
2012-11-27
17 36 Rettferdighet for de eldre!
Mange av dagens Eldre blir ikke tatt vare på, servicen på mange av gamlehjemmene er for dårlige. du lurer kanskje på hvorfor? det er ikke noe å lure på, pengene blir prioritert bort og de gamle blir glemt. er det sånn vi vil behandle de som har bygget opp dette lande, våre besteforeldre og foreldre. vi er fremtiden vi må gjøre noe for å få rettferdighet for de eldre! det er gamlehjem hvor de bare...
2012-12-14
13 16 Protest mot overvåking av Macene på FVMG
Skolen har tvangsinnstallert et program på våre Macbook's som gjør det mulig for lærerne å overvåke Macene våre. Dette har de gjort uten vår tillatelse eller våre foreldres tillatelse. Det er faktisk ikke lov ifølge Datatilsynet. Dette er også unødvendig bruk av penger da skolen kunne brukt dem på noe annet. Er også ikke skolens ansvar at elevene ønsker å lære eller ikke, det er elevens eget ansva...
2012-12-06
13 46 La oss forby fyrverkeri
  Dette er kopiert fra svenske siden,for å spre det til Norge. Fyrverkeri Rebellion Det er på tide at regjeringen gjør noe om det faktum at tusenvis av dyr og mennesker er livredde på grunn av pyroteknisk underholdning hvert år. Det er på tide å se på miljøpåvirkningen av landet underholdning. Og for ikke å nevne skader på personer og eiendom. Ifølge en undersøkelse utført av SLB gjort under...
2012-01-03
2 37 Silver Fang mangaen til norge
Vi vil ha Silver fang mangaen til norge ! Vi har jo hatt Silver fang på Vhs og dvd på norsk,og det kommer jo dvder med dub osv men hvorfor ikke mangaen ? Det er Mangaen som er "Orginal" Wikipedia: Silver Fang (org. Ginga Nagareboshi Gin) er en japansk manga skrevet og tegnet av Yoshihiro Takahashi, mangaen er også filmatisert. Serien handler om en Akita-valp som heter Silver, som er sønn av den st...
2011-04-30
Facebook