Bevar Bredtvetskogen!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Aksjonsgruppas reaksjon på det nedskalerte alternativet

2022-03-11 11:02:31

Vi i aksjonsgruppa har med interesse lest om det nye forslag til nedjustert alternativ for Oslo fengsel på Bredtvet.

Aksjonsgruppa Bevar Bredtvetskogen er skeptiske til det nye forslaget av flere grunner:

 • Forslaget innebærer fortsatt en stor utvidelse, og vil kreve mer enn det dobbelte av arealet som brukes til kvinnefengsel i dag. Vi har ingen skog å miste.
 • Vi stiller oss tvilende til at fengselet ender opp med å være 49 mål som forslaget innebærer. Tidligere utredninger har uttrykkelig lagt vekt på at en stor fordel med Bredtvet var muligheten for utvidelse etter hvert. Dette er lett å se på som en fot i døra for en nedbygging av grøntområde over tid.
 • Å ta av dagens grøntareal i et tettbebygd strøk er ikke i tråd med intensjonene med Groruddalssatsningen. Dette er ikke å ta befolkningen i Groruddalen på alvor, og vil ikke bidra til å skape gode bomiljø i en tettbebygd del av byen med levekårsutfordringer.
 • Nedjusteringen av antall fengselsplasser gjør at det åpner opp mulighet for bruk av andre tomer Oslo-regionen. Vi stiller derfor spørsmål ved om man ikke nå burde gjøre nytt tomtesøk, nå som flere tomer kan være aktuelle.
 • Nedjustert forslag gjør også at tidligere samfunnsøkonomiske analyser ikke lenger er dekkende, og derfor bør sees på pånytt. Det er i vurderingene av tomtene lagt stor vekt på transportkostnader for å møte i retten.
 • Aksjonsgruppa støtter helhjertet at kvinnene i dagens fengsel skal få bedre soningsforhold. Det er imidlertid ikke forståelig hvorfor kvinners soningsforhold er avhengig av at etablering av fengselsplasser for menn på Bredtvet. Vi sier derfor ja til bedre soningsforhold for kvinner, og ja til å bevare nærskogen.

  Vi kommer til å fortsette arbeidet for å bevare Bredtvetskogen!

  #bevarbredtvetskogen  Unknown-42.jpeg

Bevar Bredtvetskogen

Fakkeltog for Bredtvetskogen!

2022-02-05 00:54:39

Søndag kl. 16 blir det fakkeltog for Bredtvetskogen!

Statsbygg anbefalte denne uka at et nytt Oslo fengsel blir bygget på Bredtvet.

Vi presset den forrige justisministeren til å droppe disse planene, men Statsbygg gir seg ikke. Vi kan stoppe dem igjen!

Derfor arrangerer Bevar Bredtvetskogen fakkeltog på søndag. Det er nå det gjelder! La oss vise at Groruddalen står sammen om å bevare våre grønne lunger.

Ta med hele familien og møt opp utenfor Bredtvet kvinnefengsel søndag kl. 16. Vi har fakler.

Smittevern blir ivaretatt.

For mer info: Se Bevar Bredtvetskogen på Facebook!

 


Bevar BredtvetskogenDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

 • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
 • Kontakt vennene dine
  1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
  2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
  3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...