Bevar Bredtvetskogen!

Kommentarer

#2

Jeg signerer fordi skogen vår må bevares og tas vare på, ikke fjernes.

Kåre Magne Stennes (Oslo, 2021-02-16)

#5

Helt absurd å foreslå å bygge Norges størte høysikkerhetsfengsel så tett på flere boligområder! I tillegg er Bredtvetskogen et fantastisk friområde for både barn og voksne. Støtter oppropet fullt ut.

Pierre Lison (Oslo, 2021-02-16)

#7

Vi har ikke noe grøntområde å miste!

Camilla Frøland Sramek (Oslo, 2021-02-16)

#8

Stopper vi denne nedbyggingen blir det også lettere å stoppe andre angrep på grøntområder i resten av byen vår!

Ola Steig (Oslo, 2021-02-17)

#9

Vi trenger grønne lunger generelt. Og enda mer når den delen av Oslo er en del av byen med dårligere luft pga mye trafikk og utslipp fra industri.

Norunn Helen Farstad (Oslo, 2021-02-17)

#10

Jeg bor på Kalbakken, og går ofte tur i området. Bredtvetjordene er en av de siste restene av den opprinnelige Groruddalen. Vi må bevare friområdet for framtida!

Mari Rise Knutsen (Oslo, 2021-02-17)

#11

La oss løfte Groruddalen og bevare de grøntområdene vi har!

Jan Alfred Sandven (Oslo, 2021-02-17)

#13

Bredtvetskogen må bevares for Groruddalens befolkning, Vi har ingen skog å miste. Stopp rasseringa av Groruddalens grønne lunger!

Helge Braathen (Grorud, 2021-02-17)

#17

Denne skogen er utrolig viktig for denne delen av Oslo

Steinar Øksnes (Oslo, 2021-02-17)

#25

Vi trenger de grønne lungene og de nære friluftsområdene vi har i Groruddalen

Eva Eva Rueslåtten (Oslo, Lutvanntoppen , 2021-02-17)

#31

Jeg bor på Veitvet med Bredtvet- og hundremeterskogen som nærmeste nabo. I de ti årene vi har bodd her, har vi hatt og har stor glede av den lille, men svært så viktige naturperlen. Det gjelder både barna og våre firbente familiemedlemmer. I tillegg har vi titt og ofte besøk av en rådyrfamilie rett utenfor stuedøren. Ikke ta fra oss vår grønne lunge!

Siv Kristin Larsen (Veitvet, Oslo, 2021-02-17)

#34

Det er galskap å fjerne nærskogen til alle som bor, går i barnehage og skole i området. I tillegg bor jeg allerede tett på Bredtvet fengsel og ønsker ikke en ny 8-10 meter høy mur enda tettere på.

Kristin Tunberg Villund (Kalbakken, 2021-02-17)

#35

Gikk daglig tur her når vi bodde på Veitvet. Bor fortsatt så nære at vi benytter oss av turmuligheter i Bredtvet skogen. Dette er en perle som må bevares.

Knut Limbodal (Osli, 2021-02-17)

#38

Vi trenger de grøntområdene vi har

Håvar Wenaasen (Oslo, 2021-02-17)

#39

Jeg signerer fordi det å bygge norges største fengsel der folk allerede bor veldig tett og hvor de sosioøkonomiske utfordringene er betydelige, vil ramme ekstra hardt. Det er også i mot intensjoner til øvrige planer og politikk for området, som Groruddalsatsingen, bydelspolitikerne og befolkningen som rammes. Bygg fengslet et annet sted!

Eva Rustad de Brisis (Oslo , 2021-02-17)

#40

Jeg signerer fordi vi bor som nærmeste naboer til Bredtvet kvinnefengsel. Har bodd her i mange år. Det er et fantastisk sted å bo, men nå trues den rolige idyllen av et høysikkerhetsfengsel som ikke bare vil ta Bredtvetjordet/skogen fra oss. Men det vil også føre til mer støy og trafikk enn det vi allerede har ved å bo mellom to ganske trafikkerte veier. Det vil også føre til at våre leiligheter går ned i verdi, så det blir et stort økonomisk tap for alle beboerne som er naboer med fengselet.

Laila Christin Wendler (Oslo , 2021-02-17)

#42

Fint turområde. Her plukkes det mye bringebær om sommeren.

Evy Winge (Oslo, 2021-02-17)

#47

Vi trenger naturen i nærområdet og et stort fengsel blir en stor belastning for alle som bor her.

Heidi Lindstad (Oslo, 2021-02-17)

#51

Jeg liker skogen vår så godt! Den gir hverdagsmagi

Mari Olsgaard (Oslo, 2021-02-17)

#62

Denne skogen er rekreasjon i nærmiljøet.

Endre Ratonel Valand (0595 Oslo, 2021-02-17)

#66

Viktig og bevare de friluftsområder som finnes i en storby.

Bjørn Harald Opdal (Larvik, 2021-02-17)

#75

Fordi jeg ønsker å bevare de grønne områdene Groruddalen for fremtiden.

Erik Rose Johnsen (Oslo, 2021-02-17)

#82

Bredtvetskogen er et viktig pusterom for folk i området som er presset sammen mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei. Vi har ingen skog å miste!

Astrid Kjellevold (Oslo, 2021-02-17)

#85

Jeg vil beholde en grønn lunge i nabolaget mitt. Groruddalen er tett befolka og det er mye industri, ikke raser en av de siste grønne lungene vi har

Monika Feet (Oslo, 2021-02-17)

#89

Jeg bor like ved og ønsker å iverata naturen her.

Aksel Høybråten (Oslo, 2021-02-17)

#96

Viktig å bevare våre grønne områder

Mariane Sandholdt (Oslo, 2021-02-17)

#97

Jeg har tidligere bodd på Veitvet i 12 år. Jeg vet at Bredtvetskogen gjør området og Groruddalen til et flottere sted å leve, midt i mellom stein, betong, asfalt, tungtrafikk og støy. Jeg støtter alle argumentene i dette oppropet. Uten grønne lunger dør byen!

Ellen Gulbrandsen (Larvik, 2021-02-17)

#113

Jeg var barn som bruker og elsker dette grøntområdet

Ida Optun (Oslo, 2021-02-17)

#114

Jeg har bodd på veitvet og synes at man må bevare grønt områder der man kan,særlig i groruddalen

Silje Stabell Bredland (Veitvet, 2021-02-17)

#115

Jeg mener at vi skal verne om de grønne lommene i Groruddalen

Kristin Nyheim (Oslo , 2021-02-17)

#122

Hverdagglede!

Ane Myklebust (Veitvet, 2021-02-17)

#123

Vi må bevare grøntområder i byen

Julie Døvle Johansen (Veitvet, 2021-02-17)

#129

Viktig å bevare alle grøntområdene vi har i byen, på den måten tilrettelegger vi for et samfunn med aktivitet, god luft og velvære.

Mari Bilben (Oslo, 2021-02-17)

#131

Jeg signerer fordi jeg bruker Bredtvetskogen som friareale !

Gill Haakenstuen (Sletteløkka, 2021-02-17)

#132

Jeg signerer dette oppropet fordi vi trenger å beholde natur i nærmiljøene.

Grethe Baustad (Oslo, 2021-02-17)

#134

Jeg vil at naturområdet skal bevares for at mine barn, og andre barn, skal kunne fortsette å gå på turer og leke der.

Liv Brodal (Veitvet , 2021-02-17)

#137

Vi vil ikke miste det friområdet rett utenfor kjøkken vinduet hvor vi får ser på rådyr, hund som blir luftet, & folk som ride på hest.

Henrietta Andersen (Oslo , 2021-02-17)

#140

Vi trenger å beholde skogen på Rødtvet.

Erika Gubrium (0583, 2021-02-17)

#141

Det er en selvfølge å skrive under på at alle i befolkningen får beholde skogen.

Linda Møller (Gjøvik, 2021-02-17)

#149

Vi trenger de grønne lommene i dalen, det er allerede utbygd mye infrastruktur som gjør dalen støyende. De grønne lommene bidrar til lokale rekreasjonsmuligheter som blant annet har vært svært viktig under pandemien hvor lav mobilitet i befolkningen har blitt påkrevd av myndighetene.

Even Husby (Veitvet, 2021-02-17)

#150

Jeg bor tett opptil område og vil ikke at dette skal bli tatt fra oss. De få grøntarealene vi har i Groruddalen må bevares. Å bygge ut her vil være stikk i strid med hva Groruddalssatsingen har hatt som mål.

Mariann Wavik Auvi (Veitvet, 2021-02-17)

#154

Jeg signerer dette fordi jeg mener det er en viktig sak å støtt opp om...!

ÅSMUND GYLDER (OSLO, 2021-02-17)

#155

Jeg brukte skogen daglig nå barna skulle leveres og hentes i barnehagen. Nå brukes den daglig til trimturen med og uten hund.

Nils-Bjørn Sæbø (Oslo, 2021-02-17)

#156

Skogen er avgjørende for nærmiljøet!

Kristin Gjestrum (Veitvet, 2021-02-17)

#157

Viktig å bevare denne grønne lunga i lokalmiljøet vårt!

Ingrid Alme (Veitvet, 2021-02-17)

#159

Fordi jeg vil ikke miste skogen jeg har rett utenfor døren. Groruddalen er grå nok som den er! Stopp planene !

Jeanette Holen (Veitvet, 2021-02-17)

#166

Skogen er nødvendig for barn og voksne i lokalmiljøet!

Lisa Longva (OSLO, 2021-02-17)

#167

Bruker skogen daglig med hunden. En flott, grønn lunge med flott dyreliv som hyppig benyttes av alle som bor her

Susanne Brovold Hvidsten (Oslo, 2021-02-17)

#168

Jeg mener vi må bevare de grønne lungene vi har i byen vår for et godt lokalmiljø og for dyrene som bor der.

Eirin Korvald (Oslo, 2021-02-17)

#171

Jeg signerer fordi jeg ønsker å beholde Bretvedt skogen som et grønt rekrasjons område i mitt nærmiljø

Nina Øyan (Veitvet , 2021-02-17)

#183

Det er viktig for miljøet og befolkningen som bor der. Groruddalen er nok belastet.

Irina Mikalsen (Oslo, 2021-02-17)

#189

Bor i området med småbarn. Helst unngå mer bygging av fengsel. Bevarer skogen vi har.

Ngoc Dung Nguyen (Oslo, 2021-02-17)

#195

Vi trenger natur i byen! Barnehager bruker dette området mye, her lever rådyr, rev, pinnsvin og andre dyr - ikke minst de viktige insektene. Her plukker vi bringebær og hører fuglekvitter. For små barn er denne nærskogen uhyre viktig.

Kjersti Lien (Oslo, 2021-02-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...