Underskriftskampanje for gjenåpningen av treningssentrene i Sarpsborg f.o.m 22.januar 2021

Vi står samlet for at vi skal få være en del av gjenåpningen av samfunnet i Sarpsborg fredag 22.januar 2021. Med en eksisterende statlig utarbeidet smittevernveileder, våre gode systemer og kontroller, sikrer vi at smittevernreglene overholdes på en meget god måte.

Det er heller ikke noen statistisk grunn til å holde treningssentrene stengt. Refererer til hvordan andre kommuner med høyere smittetall har valgt å løse det, og til konkrete undersøkelser gjort tidligere i 2020.   Treningssentrene er ikke et sted i samfunnet der smitte florerer. Faktisk har vi ikke hatt en (!) smitteoverføring på noe senter i Sarpsborg. Med det i mente stiller vi spørsmål ved om nedstengningen oppfyller kravene satt i Smittevernlovens §1-5 (utdrag; "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse…Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltakene gjelder… Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep"). Vi mener det er uforholdsmessig å stenge ned treningssentrene med null smitte!

I tillegg til at sentrene er arbeidsplassen til flere hundre personer, er det et sted for flere tusen medlemmer hvor fysisk og psykisk helse fremmes. For en stor andel av disse er sentrene SVÆRT VIKTIGE, da medlemmene av ulike årsaker ikke har mulighet til å trene på annet vis, eller andre steder.  

Vi står sammen for å få åpne våre flotte senter igjen 22. januar 2021 og ser frem emot en frisk hverdag.   

Undertegnet;

Family Sports Club Quality, ved Maranne Wiese

Family Sports Club Iseveien, ved Lina Malmstrøm

Spenst Skjebergsenteret, ved Nina Halvorsen

Sports Club Sarpsborg, ved Joachim Tangen

Bildekampanje_studio.jpg* bilde er tatt innen utbrudd av COVID-19

Bilde_kampanje_saltrening.jpg

* bilde er tatt innen utbrudd av COVID-19

 

Bilde_kampanje_spinning.jpg

* bilde er tatt innen utbrudd av COVID-19

 

Bilde_kampanje_vask.jpg

 Bild_kampanje_skilt2.jpg


Treningssenter i Sarpsborg    Kontakt personen bak underskriftskampanjen