Trafikksikkerhet i Oskleiva.

1. Få ned hastigheten på trafikken i Oskleiva. 

2. Hindre gjennomkjøring i Oskleiva. 

3. Få opp tiltak som fortau, miljøgate og fartshindringer. 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kjell Jørgen Krog kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook