STØTT MANIFEST ANALYSE!

Undertegnede medlemmer, Klubber og Avdelinger i Fellesforbundet noterer at LO vil opprette en ny Tankesmie og ønsker lykke til i det videre arbeidet.

På LO-kongressen i mai 2013 ble forslag om at LO sentralt skal bidra økonomisk til Manifest Analyse vedtatt oversendt for videre behandling i LO-sekretariatet. Vi ønsker med dette at Fellesforbundets representant i LO-sekretariatet Arve Bakke setter fokus på sekretariatets oppfølging av saken.

Manifest Analyse har gjennom økonomisk støtte fra over 300 ledd i fagbevegelsen over hele landet, sikret sitt arbeid siden 2009. Disse bidragsyterne er enkeltmennesker, klubber og avdelinger i mange LO-forbund.

Fagbevegelsen er representert i styrende organer og Manifest Analyse har et aktivt fagligpolitisk råd bestående av tillitsvalgte fra en rekke bransjer.

Vi anser Manifest Analyse som en viktig og nødvendig bidragsyter til den fagligpolitiske mobilisering av grunnplanet. En mobilisering som ingen annen tankesmie til nå har klart å få til.

Manifest Analyse bidrar med fakta og argumentasjon i sentrale spørsmål for fagbevegelsen, som igjen gir en solid faglig folkeopplysning og aktivisering av grunnplanet.

Spesielt må nevnes popularisering av til dels vanskelige tema som pensjon, sosial dumping, konkurranseutsetting og privatisering. De er også viktige bidragsytere i forhold til argumentasjon i viktige valgkamper.

Den store oppslutningen i grunnplanet vises også når Manifest Årskonferanse samler rundt 1000 deltakere, noe som i seg selv er unikt.

Som nevnt tidligere, ønsker vi lykke til med etableringen av en ny tankesmie, men dette er ikke et spørsmål om enten eller, her er det plass til begge deler.

Undertegnede medlemmer, Klubber og Avdelinger i fellesforbundet vil derfor understreke at det er svært viktig at Fellesforbundets representant i LO-sekretariatet Arve Bakke aktivt arbeider for et positivt vedtak for Manifest Analyse, der kongressforslaget følges opp snarest mulig.

Facebook