Stopp sparepakkens usosiale kutt i skole og barnehage i Kristiansund

Vi godtar ikke at våre barn og unges nåværende pedagogiske tilbud skal ofres før nye bygg er finansiert og påbegynt. Våre barn og unge kan ikke være et spareprosjekt i 8 - 10 år før dette er på plass!

Vær så snill, ikke operer som helseforetakene. Lytt til befolkningen, og ivareta dagens skolestruktur med tilstrekkelig administrasjon på alle skolene, til nye bygg står klare.

Vi krever at kommunen oppfyller lærer- og pedagognormen.

Vi vil bevare småbykvalitetene. Nærhet til Skole og barnehage.

Gi barna våre et verdig tilbud i både barnehagen og skolen!

Johan_Djuvsland_Hals,_Synne_Kveen_Gjørven.jpg

Nei til flere sammenslåinger og store bygg! Ja til trygge nærskoler og barnehager! 

https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/96840-nei-til-flere-sammenslainger-og-store-bygg-ja-til-trygge-naerskoler-og-barnehager

Foreldre om kuttforslag: - Vil resultere i et vesentlig dårligere læremiljø for elevene

https://www.tk.no/nyheter/skole/kommuneokonomi/foreldre-om-kuttforslag-vil-resultere-i-et-vesentlig-darligere-laremiljo-for-elevene/s/5-51-650335

 

– Det er knusende å se at våre barn som er trygge og tilfredse i sin nærmiljø-barnehage blir offer for kyniske budsjettkutt

https://www.tk.no/nyheter/kristiansund/barnehage/det-er-knusende-a-se-at-vare-barn-som-er-trygge-og-tilfredse-i-sin-narmiljo-barnehage-blir-offer-for-kyniske-budsjettkutt/s/5-51-648612

 

Blåkopi av sykehussaken?

https://www.tk.no/meninger/skole-og-utdanning/kristiansund/blakopi-av-sykehussaken/o/5-51-651547

 

Protestaksjon: – Det er en nedgangssky over byen

https://www.tk.no/nyheter/kristiansund/kommuneokonomi/protestaksjon-det-er-en-nedgangssky-over-byen/s/5-51-649854

En småbarnsfars betraktninger

https://adcomdata-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/linn_djuvsland_adcom_no/ESHRpDEnbfBDt9Ng0U0MGIYBf60Iy6IOlDgOhxmTRw1AKQ?e=HVkRuY

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Linn Alnes Djuvsland kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook