Vi sier JA til å bevare naturen i Østmarka for kommende generasjoner - Vi sier NEI til en massiv vei i Østmarkas inngrepsfrie hjerte

Kommentarer

#8

Naturområdet må bevares mest mulig intakt.

Jan Olav Haugen (Fjellhamar, 2024-02-06)

#10

Dette er et massivt inngrep i et av Østmarkas aller viktigste natur- og friluftområder. Det finnes alternative veiløsninger og driftsmåter som ikke innebærer irreversilble ødeleggelser av inngrepsfri natur.

Kristin Lund (Oslo, 2024-02-06)

#13

Jeg signerer fordi dette området må forbli veiløst og inngrepsfritt. Det er store natur- og friluftslivsverdier som blir ødelagt av dette store veianlegget.

Helga Gunnarsdottir (0693, 2024-02-06)

#22

Dette er fullstendig galskap!!!

Siri Welde (Langhus, 2024-02-06)

#24

Den lille naturen vi har igjen burde bevares.

Tommy Degnes (Lørenskog, 2024-02-06)

#31

Østmarka er en unik villmark som må vernes av hensyn til naturen selv og kommende generasjoner

Øystein Flagstad (Oppsal, 2024-02-06)

#43

Ikke ødelegg mer av naturen vår. VÆR SÅ SNILL

Torunn Irene Fossum (Oslo, 2024-02-06)

#66

Dette er viktig !

Kjetil Sandsbråten (Lørenskog , 2024-02-06)

#82

Det trolske Østmarka må vernes!

Bjørn Ivar Gran (Lørenskog, 2024-02-06)

#83

Jeg signerer fordi er viktig å bevare natur

Kari Anne Sølvernes (Oslo, 2024-02-06)

#99

Har tilknytning til Østmarka. Ønsker å bevare sårbar natur for senere generasjoner.

Anne-Grete Bakken (Oslo, 2024-02-06)

#113

Jeg ferdes mye i Østmarka. Den er nærområde for en stor befolkningsmengde og bør bevares mest mulig urørt av menneskelige inngrep!

Steinar Skoglund (Eiksmarka, 2024-02-06)

#114

Østmarka's natur og dyreliv er svært viktig for de fleste

André Holm (Østmarka , 2024-02-06)

#118

Jeg signerer fordi det er viktig å ta vare på naturen i dette området, både med tanke på biologisk mangfold, vannkvalitet og rekreasjon.

Line Gustavsen (Bøler, 2024-02-06)

#122

Jeg har mange gode minner fra naturopplevelser i Østmarka helt fra.barnsben av. Flatehogst som krever så ødeleggende veier må stoppes. Tømmeret må kunne avvirkes på en mer skånsom måte. Det bør bli slutt på å subsidere skogsveibygging for tømmerdrift.

Britt Kejo (Sør-fron, 2024-02-06)

#123

Steinar Saghaug

Steinar Saghaug (Oslo, 2024-02-06)

#126

Østmarkapatriot!

Helene Chambe-Eng (Oslo, 2024-02-06)

#139

Jeg bruker Østmarka mye, og vil gjerne at barn og barnebarn, og alle abdre skal få oppleve dette flotte området. Den omtalte veibygginga vil endre området kraftig for all framtid.

Rolf Utgård (Oslo, 2024-02-06)

#143

Denne veien vil skade naturen og naturopplevelsen i Østmarka i uakseptabelt stor grad.

Bjørn Faafeng (Asker, 2024-02-06)

#152

Marka er mye viktigere enn økonomisk gevinst

Christian Fahlstrøm (Oppsal, 2024-02-06)

#153

Dette er et irreversibelt inngrep i sårbar natur!

Kristine Fornes (Oslo, 2024-02-06)

#161

Vi må bevare og ta vare på Østmarka. Den er uerstattelig og må ikke raseres. Nå må vi starte å prioritere naturen og ikke pengesekken.

Tone Wiik (Lørenskog, 2024-02-06)

#199

Dette er et spesielt område - mer verdifullt enn Nasjonalparken

Erling Christiansen (Oslo , 2024-02-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...