VI KREVER EN RASK STYRKING AV FORSVARET TIL TROVERDIG NIVÅ

Kommentarer

#3

fordi vi ikke i det hele tatt har noe som er inerheten av ett minimumsnivå på både forsvaret og resten av beredskap i det sivilie her på berget!!!

guttorm dybdal (skogn, 2023-12-06)

#5

Fordi så mange har allerede død for den frihet vi nyter i dag, ønsker dere ikke fler så er det på høy tid å vise det seriøst!

Jon Kristian Johnsen (Oslo, 2023-12-06)

#7

Vi må forberede oss på at det verste kan skje!

Einar Formo (Stjørdal, 2023-12-06)

#11

Vi trenger å være sterke alene, forvente å få og gi hjelp til våre allierte men alltid sterke alene. La det være typisk Norsk å være sterk!!

Lene Brenden (Viken, 2023-12-06)

#12

Jeg ønsker at våre myndigheter tar ansvar for Norges sikkerhet gjennom en helt nødvendig opprustning av Forsvaret

Gunstein Lauvrak (Kolbotn, 2023-12-06)

#13

Jeg signerer fordi jeg støtter deres påstand , at våres forsvarsevne er ikke tilfredsstille . Bygd ned og faset ut siden 1990.
Og kansje ta lærdom ifra dette .
Semper Paratus

Odd Darbakk (1734, 2023-12-06)

#14

Forsvaret må holdes sterkt - alltid - for varig fred, frihet og selvstendighet.

Nordan Helland (Oslo, 2023-12-06)

#18

Vi trenger et troverdig Forsvar av landet

Per Støyva (Voss , 2023-12-06)

#20

Jeg signerer fordi jeg mener det ikke er et tilstrekkelig forsvar i Norge pr i dag. Og jeg mener i tillegg at pengene til Forsvar kan benyttes klokere da det gjelder f eks bygninger. Det finnes bygninger bygget for forsvar som er vedlikeholdt og meget egnet til fortsatt gjøre det. Da er det ingen grunn til å bygge nytt.

Gunn Marit Lindmoen (Braskereidfoss , 2023-12-06)

#24

Forsvaret er avviklet.

Jon Faret (Svelvik, 2023-12-06)

#26

Nedbyggingen vi har hatt de siste 30 år var ikke spesielt lurt.

Steinar Elnes (Nedenes, 2023-12-07)

#27

Vi må styrke Forsvaret nå!

Thor Lydersen (Arendal, 2023-12-07)

#29

Uten et forsvar er Norge ingenting!.

Christian Daae-Hansen (Øygarden , 2023-12-07)

#34

Landetsnog befolkningens sikkerhet er statens viktigste oppgave. Ender vi opp i en væpnet konflikt eller mister vi vår frihet vil alle andre prioriteringer miste sin verdi. Det er meningsløst å ikke ha "brannforsikringen" på plass. Her må ansvarlige politikere ta sitt ansvar og trygge landet.

Morten Mosberg (Søgne, 2023-12-07)

#35

Forsvar gir fred.

Kjell Olav Spångberg (Haugesund , 2023-12-07)

#40

Jeg Signere fordi jeg bil ha er sterkt Forsvar

Kai Olsen (Nuvsvåg , 2023-12-07)

#42

Nu må vi se tel..... å våkne.

Per-Atle Bjørnvåg (Ramsund , 2023-12-07)

#43

Aldri mer 9 april
Vi kan ikke nok en gang sette oss i en situasjon hvor vi risikerer at andre med vold tar over landet vårt. Det må i en verden med ustabilitet ikke stoles for mye på eksisterende allianser når vi ser hvor lett disse kan forvitre. Norge må være i stand til å Forvare seg selv over tid. Forsvaret må ha en styrke og en utholdenhet som sørger for reell avskrekking

Eystein Skaugvoll (Sandvika, 2023-12-07)

#44

Jeg opplever at situasjonsforståelse som ligger til grunn for konklusjonene til Forsvarskommisjonen ikke deles av statsledelsen. Det kommuniseres ingen politisk erkjennelse av risiko eller sikkerhetspolitisk krise. Rapporten burde avstedkommet et sikkerhetspolitisk jordskjelv på løvebakken - men det ble ingen debatt. "Nå er det alvor - rustet for en usikker fremtid" het totalberedskapsrapporten. "Vi skal ikke tenke så mye på krig" sa Justis og beredskapsminister Mehl nettopp. "Det er alvor og det haster", gjentok Forsvarskommisjonens leder Knut Storberget, flere ganger. Statsminister Støre svarte at han allerede hadde en plan for å nå NATO's finansieringsmål som ble vedtatt i Wales i 2013, basert på et trusselbilde som i dag er over 10 år gammelt. Siden har han prøvd å tie hele rapporten i hjel.

Vi er i en ny sikkerhetspolitisk tid som krever nytt politisk lederskap, nye politiske verktøy og nytt politisk tankegods. Men den nye situasjonen møtes med gamle politiske løsninger som er utgått på dato, og som er farlige for Norge. Norge må i større grad kunne hjelpe seg selv.

Svein Wara (Tromsø, 2023-12-07)

#45

Forsvaret må styrkes.
Flere må gjennomføre verneplikt.
Luftvern må styrkes.
Hæren må oppbemannes.
Sjøforsvaret må styrkes.
Cyberforsvaret må styrkes.
NAMMO og andre bedrifter som produserer forsvarsmateriell må få rammer og retninslinjer for mer produksjon og bedre beredskap.

Ødegård Erik (Kirkenær, 2023-12-07)

#46

Forsvaret er i en forferdelig forfatning hvor det meste mangler inkl politisk vilje til å ta de nødvendige grep

Gunnar Olaussen (Husøysund , 2023-12-07)

#47

Fordi vi nå lever i en situasjon hvor vi kan ende opp i en krig bare om få år. Vi har et enormt etterslep i vårt forsvar.
Vinner ikke Ukraina denne krigen står vårt demokrati i fare. Demokratiet svekkes gradvis.

Ener Borg (Steigen, 2023-12-07)

#48

Jeg er enig i initiativet

Thomas Eriksen (Sandefjord, 2023-12-07)

#52

Vi har ikke tid til å la forsvaret forfalle sånn som det har gjort, og vi trenger mer av alt!

Jarle Oppen Strømsbråten (3510 Sokna , 2023-12-08)

#53

Er bekymret for Norge

Bent Einarsen Einarsen (Mefjordvær, 2023-12-08)

#60

Jeg signerer, nå er det på tide å forstå alvoret. Vi må ruste opp nå.

André Forbergskog (Stavanger, 2023-12-08)

#63

Jeg aksepterer ikke at dagens politikere ikke tar sikkerheten til det Norske folk på det dypeste alvor.
Vi trenger ikke å gå langt tilbake i tid for se hvordan det ente når man neglisjerte signalene.

Svein Brevik (Ørland, 2023-12-08)

#67

Vårt forvar og vår beredskaps- og forsvarsevne må styrkes

André Lind (Tromsø, 2023-12-08)

#69

Merinntektene fra øket olje- og gasspris grunnet Ukraina-krigen var i fjor på kr. 1000 milliarder ut over det som var budsjettert. Vi har pengene. Bygg ut forsvaret og sivilforsvaret!

Søren Kjendlie (Oslo, 2023-12-09)

#72

Trenger et bedre forsvar

Geir K Hansen (Tromsø , 2023-12-09)

#76

Vi trenger et troverdig forsvar

Einar allergodt (Ålesund , 2023-12-10)

#77

Her må vi ta ansvar selv og ikke bare stole på at noen kommer og hjelper oss!
Vi får lære av finnene:)

Håkon Høye (Oslo, 2023-12-10)

#78

Norge trenger et sterkt forsvar og at dette tas på alvor.

Tor Karstensen (Kyiv, 2023-12-10)

#80

Vi bør ha forsvarsbudsjettet tilbake på det nivået det var på under den kalde krigen. På det høyeste var det ca 3,6% av BNP. 2% målet holder ikke mål.

Markus Dalin (Oslo, 2023-12-10)

#81

Vi må ikke gjenta fadesen fra 30-årene

Harald Westby (Askim, 2023-12-10)

#87

Nå er det viktig at våre folkevalgte åpner øynene og handler umiddelbart, hvis ikke vil nok historien dømme dem hardt!
Hvis man ikke gjør noe med forsvaret NÅ, vil man aldri være i stand til å ruste opp når trusselen er på grensen vår.
Norge har en unik mulighet til å trygge vår suverenitet med å benytte deler av sine olje-milliarder til et forsvarsfond for utstyr, samt iverksette ammunisjonsproduksjon i stor skala! Jeg har stemt hvert bidige valg og gir herved orde til mine folkevalgte - IVERKSETT!

Freddy Hoff (Steinkjer, 2023-12-11)

#91

Jeg synes det forsvaret vi har endt opp med er en vits...

Rolf Arne Johnsen (Søgne , 2023-12-11)

#95

Forsvaret er ødelagt av flere regjeringer og det startet med Jens Stoltenberg.
Fortsatt er det nisser på Stortinget som ikke forstår at deres fremste oppgave er å trygge det norske folk. Få fingeren ut og bygg et solid forsvar som kan bite så kraftig fra seg at ingen gidder å ta oss.

Paul Ove Haukebø (MJØLKERÅEN, 2023-12-11)

#97

Vi trenger et troverdig forsvar.

Ola Mosberg (Tvedestrand, 2023-12-12)

#104

At vi må få forsvaret opp og stå . Vi kan ikke stå likt som vi gjorde i 1940.

Inger-lise Dale (Sandnes, 2023-12-15)

#105

Kristian Ree

Kristian Ree (Bærum , 2023-12-15)

#107

Jeg ønsker det

Eva-Karin Evensen (Ballstad , 2023-12-17)

#108

Jeg er engstelig for at USA svikter Norge som de nå svikter Ukraina.

Anders Liland (Vettre, 2023-12-17)

#113

Styrk forsvaret nå!

Roy Eriksen (Moss, 2024-01-09)

#116

Fordi dette er viktig , noe dessverre idiotene på stortinget ikke skjønner .

Jo Gundersen (2436 Våler i solør, 2024-01-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...