Bevare Sørskogbygda skole OG nærmiljøet i bygda vår!

Kommentarer

#2

Jeg vil bevare bygdesamfunnet og alle hjørnesteiner!

Linn Marita Vik (Sørskogbygda , 2023-11-04)

#4

Jeg Elsker Sørskogbygda, bygdenorge, kultur og tradisjon, den norske bonden, kulturlandskapet, naturen her, folka her og ikke minst Sørskogbygda Naturbarnehage.

Elin Simensen (Sørskogbygda , 2023-11-04)

#17

Barna mine går på skolen og har en trygg og god tid på skolen. Skole er en så viktig del i et bygdesamfunn, blir skolen lagt ned så er jeg redd bygda visner.

Ottar Steinsland (Sørskogbygda , 2023-11-04)

#18

Jeg signerer dette her fordi, barna trenger en plass og være! Hvorfor skal vi ha en stor skole når ikke en gang små barneskoler klarer og ta hånd om mobbing med en gang.. det er bedre med små skoler enn stor! Jeg brenner for dette her og vil ikke at de barna skal få oppleve det samme som jeg gjorde, det og bli ett mobbeoffer følger deg resten av livet! Så bevar små skoler og bygde skoler!

Tone Jensen Braaten (Furnes, 2023-11-04)

#22

Jeg mener at vi må bevare skolene på bygda, i stedet at alt skal til sentrum 🙈😡

Åse randi Nymoen (Rena, 2023-11-04)

#23

Fordi bygda behøver skola

Liv karin suren mellembakken (Hersdsbygda, 2023-11-04)

#24

Vi trenger skolen her i bygda !

Motoko Ogasawara (Sørskogbygda, 2023-11-04)

#30

Det er av alle hensyn helt nødvendig å verne om bygdene der folk lever og ånder for natur, friluftsliv, jordbruk og skogbruk. Å la bygdene visne, kan få konsekvenser vi ikke aner rekkevidden av. Skolen er hjertet i bygda. Her overfører vi våre verdier til barna, og de opplever å få tilknytning til og trygghet i nærmiljøet sitt.

Ann-Kristin Olsen (Sørskogbygda, 2023-11-04)

#34

Er snart på tide at bygdenorge også blir ivaretatt.

Trine Øien (Elverum, 2023-11-04)

#38

Jeg signerer fordi jeg selv har gått på Sørskogbygda skole. Utrolig fin skole med fine lærere. Vi kan ikke miste bygda vår.. Jeg vil at den bygda jeg har oppvekst i skal bevare og at mine barn skal vokse opp her.

Ingeborg Kaveldiget-Berg (Elverum, 2023-11-04)

#39

Skolen er et viktig midtpunkt i bygda, som er nødvendig for at bygda skal bestå.

Thea Øien (Oslo, 2023-11-04)

#41

Vi kan ikke la bygda dø 🥺

Elin chr Johansen (Sørskogbygda, 2023-11-04)

#43

Vil ikke at bygda vår skal dø

Janne Romsdal Westgård (Sørskogbygda , 2023-11-04)

#46

Vil at de små bygdeskolene skal bestå.Små og trygge forhold for barna.

Turid Rasmussen (Klokkarstua, 2023-11-04)

#52

For at bygda vår skal være attraktiv, levende og et godt sted å være for barn og unge trenger vi skola vår.

Nina Meljordshagen (Sørskogbygda , 2023-11-04)

#53

Jeg er oppvokst i Sørskogbygda og har gått hele barneskole gangen på denne skolen. Skolen må bevares for å holde liv i bygda.

Bjørnar Nordhagen (Sørskogbygda, 2023-11-04)

#54

Jeg vil bevare skolene i grendene.

Ida Storsveen Hovd (Tørberget, 2023-11-04)

#59

Skolen er viktig for bygda , og sånn det ser ut nå da blir alt borte etter hvert . Forsvinner buttiken og skolen da tror jeg også det er begynnelsen på slutten for barnehagen også . Og så til slutt tar de Sætre aldershjem 🤬

Åge Engen (Sørskogbygda , 2023-11-04)

#62

Jeg er født og oppvokst i Sørskogbygda og håper inderlig bygda kan få leve videre. Uten skole og butikk dør bygda og hva er Elverum og bygdene?

Hanne Aker (Gjøvik , 2023-11-04)

#72

Fordi jeg ønsker at folk dom bor på bygdene skal ha samme tilbud som de som bor i sentrum

Iren Forårsveen (Elverum, 2023-11-04)

#73

Jeg ønsker at bygdene skal leve og arbeidsplasser ivaretas.

Hege Stenshjemmet (Årnes, 2023-11-04)

#75

Jeg signerer fordi min datter med familie bor i Sørskogbygda

Aina Ruud (Alvdal, 2023-11-04)

#76

Bygda trenger skole

Anne Grethe Silihagen (Sørskogbygda, 2023-11-04)

#77

Jeg er opptatt av at bygda skal leve. Og at mine barn, barnebarn og alle andre som er glade i bygda skal få beholde den og dens særegenheter. Håper virkelig at de i kommunen, som selv er vokst opp på bygda,viser sin besøkelsestid og støtter bygdenorge. Det har de senere årene kommet mange flyttende til bygda, for de vil ikke bo i gryta, men ha naturen i sin nærhet. Og barna kan vokse opp her.

Bente Husa (Sørskogbygda, 2023-11-04)

#78

Sørskogbygda trenger skolen sin! Bygder dør når skolene blir lagt ned. Og barna har det godt på små skoler uten å bli transportert langt unna der de bor!!

Anne Kristin Skaare (Gjerdrum /Sørskogbygda, 2023-11-04)

#87

Jeg bor i bygda og er opptatt av samfunnet.

Annie De Mora (Sørskogbygda , 2023-11-04)

#88

Vil ha skole i bygda💪

Ann Elin Løkken (Sørskogbygda, 2023-11-04)

#90

Skolen må bevares!

Mona Næss (Elverum, 2023-11-04)

#92

Jeg flyttet nylig til Sørskogbygda, ikke Elverum, Sørskogbygda! Jeg både bor og jobber i her. Og her har jeg etablert tre arbeidsplasser, investert i hus og hjem, her vil min datter gå på skole. I alle fall gå på barneskole, sammen med sine venner som hun har fra barnehage og nabolag. Det er noe trygt med skolen i bygda. Noe trygt for barna herfra...

Kurt Eirik Bekkevold (SØRSKOGBYGDA, 2023-11-04)

#98

La Sørskogbygda skole bestå!

Karl-Åge Harviken (Sørskogbygda, 2023-11-04)

#99

La skola vår bestå!!!!

Jeanett Harviken (Sørskogbygd, 2023-11-04)

#100

Jeg signerer fordi det er feil å legge ned skola, hva spares i kroner på hele regnskapet. Er det på sikt slike avgjørelser som har satt Elverum kommune i det økonomiske uføret de nå er i. Er ikke gratis å sende så mange elever til Leiret .

Bente Rasch (SØRSKOGBYGDA, 2023-11-04)

#105

Bevar bygdene, nedleggelse av butikker, skoler og barnehager vil gjøre bygdene avbefolket. Staten legger opp til at alt skal sentraliseres. Blir rimelig vanskelig og selge eiendom når det ikke finnes et eneste tilbud til barnefamilier annet enn 2 mil unna 🤔

Svein Aker (Elverum , 2023-11-05)

#106

Vil bevare bygda vår

Høisveen Siri (Sørskogbygda , 2023-11-05)

#108

Beholde Sørskogbygda skole og holde bygda oppe!

Anne Lise Furali (Sørskogbygda, 2023-11-05)

#109

Et fint og koselig sted å bo

Trine Lise Gundersen (Vestfold, 2023-11-05)

#116

Vi trenger bygdene👍

Marit Berger (Elverum , 2023-11-05)

#120

Har foreldrene mine i bygda og de er opptatt av å ha en levende bygd.

camilla wik (Nordre Follo, 2023-11-05)

#125

Født og oppvokst i bygda.

Stig Sønsthagen (Strandbygda , 2023-11-05)

#126

Jeg har et brennende ønske om å bevare ei levende bygd, og at den faktisk skal yre av enda mer liv i årene fremover!

Inge Øvergård (Sørskogbygda, 2023-11-05)

#152

Uten skolen så forvitrer bygda vår.

Ragnar Forårsveen (Sørskogbygda , 2023-11-05)

#169

Vi trenger liv i bygda

Leif andre Øvergård (Sørskogbygda , 2023-11-05)

#174

Bygda er viktig å ta vare på.

Gry Loftet (Hernes, 2023-11-05)

#190

Jeg bor ikke bare her! Jeg lever her, gjør alltid det jeg kan for at bygda skal være et bra sted

Robert Gjerdset (Søskogbygda, 2023-11-06)

#198

Bevare bygdene, la barna ha skole i nærområde.

John Willy Nielsen (Elverum, 2023-11-06)

#200

Barn er barn - og må få slippe å bruke store deler av dagen på en buss! La barna leke og blomstre i nærmiljøet sitt!

Lise Lotte Svenkerud (Hakadal, 2023-11-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...