Åpent brev til Barneministeren og Helseministeren: Vurdering av streikeretten opp mot barns rett til utdanning og Barnekonvensjonen

Kommentarer

#12

Etter en pandemi er dette en svært alvorlig sak som går utover uskyldige barn, og konsekvensene for barn og unge vil kunne være alvorlige.

Britt Vidung (Lillestrøm, 2022-09-12)

#13

Ytrer stor bekymring for barn og unges liv og helse. Korona ga en økning i psykisk helse hos unge, nå forsterker og forverrer streiken dette.

Camilla Christiansen (Fetsund, 2022-09-12)

#22

Jeg signerer fordi barna mine har behov for å gå på skole! De sliter etter pandemien. Barna trenger trygghet, læring og en hverdag! Dette har pågått altfor lenge og streiken må stoppe nå!

Anne Merete Samnøen (Rådal, 2022-09-12)

#23

Jeg signerer fordi jeg har barn i 8 klasse på Gimle skole

Anne Henriksen (Bergen, 2022-09-12)

#24

Jeg er ikke enig i strategien i streiken som rammer få hardt og frarøver de en utdanning de har krav på - som andre i landet får.

Helene Skaugen (Fetsund , 2022-09-12)

#33

Jeg signerer fordi barnet mitt har krav til utdanning

Ewelina Sternal (Gan, 2022-09-12)

#36

3 barn uten skole fra i morgen. 18 åringen hsr snart mistet 10%av skoleåret

Maiken Arnseth (Lillestrøm, 2022-09-12)

#38

Jeg signerer fordi jeg er alvorlig bekymret for ungdommenes helse.

Beate Berrefjord (Bergen, 2022-09-12)

#41

Jeg signerer fordi mine og andre sine barn må få komme tilbake på skolen nå!

Katrine Amdam (Bergen, 2022-09-12)

#52

Min 9. klassing er hjemme på 4. uka. Etter flere år med mye hjemmeskole og mangel på sosial omgang trenger de skolehverdagen sin! Og ikke minst - all pensum de går glipp av..

Maria Sætre Nilsen (Fetsund , 2022-09-12)

#56

Ja, vi må gjøre noe med læreryrket, men de kan ikke holde på å streike på denne måten. Dette går hardt utover barna våre som allerede har mistet at for mye skolegang.
Om lærere er et så viktig og samfunnskritisk yrke, bør de heller ikke få lov til å streike.

Charlotte Solberg (Lillestrøm, 2022-09-12)

#61

Barnet mitt går glipp av rettmessig skole i 10 trinn ved Østersund ungdomsskole

Tove Askevold (Fetsund , 2022-09-12)

#66

Når lærarane konstaterer at dei i fleire år ikkje har nådd fram med sine argument i lønsforhandlingane, viser det at argumenta deira ikkje gode nok. Då blir det feil å skyve elevane foran seg i ein allereie tapt forhandlingskamp.

Roar Amdam (Volda, 2022-09-12)

#69

Viktig vinkling på streiken

Nils Ivar Erdal (Bergen, 2022-09-12)

#75

Som forelder er jeg dypt bekymret over st min datter enda ikke har fått starte på ungdomsskolen

Olve Hansen (Bergen, 2022-09-12)

#76

Jeg mener retten til skolegang trumfer retten til å streike.

Anders Eik (Bergen, 2022-09-12)

#100

Jeg signerer fordi jeg er bekymret for min datter og alle de andre elevene som enda ikke har fått begynne på skolen.

Vibeke Solbue (Bergen (Gimle) , 2022-09-12)

#105

Mitt barn på videregående i Bergen er rammet av streiken

Laila Knarvik (Bergen , 2022-09-12)

#114

Mor til 10. klassing som ennå ikke har hatt undervisning i eksamensfag etter skolestart pga streiken

Veronika Hovi Ottesen (Fetsund , 2022-09-12)

#117

Mitt barn er rammet av streiken, og mister undervisning som er vanskelig å ta igjen. Hadde vi bodd i nabokommunen hadde hun hatt vanlig skole

Kim Stensland (Fetsund, 2022-09-12)

#119

Jeg signerer fordi barn har rett på utdanning og at jeg selv har et barn på 8. trinn på Gimle Oppveksttun som er hardt rammet.

Morten Hilton Thomassen (Landås, Bergen , 2022-09-12)

#124

Har en datter i 3vgs, og er urolig for konsekvensene av streiken. Vi foreldre kan ikke se hvordan våre ungdommer kan konkurrere mot ungdommer som ikke er streikerammet om opptak til høyere utdanning.

Tine Nordgreen (Bergen , 2022-09-12)

#127

Barn har rett til utdanning!!!

Yvonne Vestby (Auli, 2022-09-12)

#128

Jeg har en datter som ikke har vært på skolen siden streiken startet i Juni. (hun går på Gimle skole) Hun er veldig bekymret for hvordan hun skal klare å ta igjen tapt tid/undervisning når skolen til slutt starter opp igjen.

Kristin Aksnes (Bergen, 2022-09-12)

#134

Tragisk, stakkars elevene!!!

Charlotte Nordmark (Halden, 2022-09-13)

#139

Mine barn har enda ikke hatt undervisning i de aller fleste fag, selvom jeg støtter lærerens sak så er det også viktig at elevene ikke faller for langt bak.

Helene Halvorsen (Lillestrøm, 2022-09-13)

#151

Streik er ikke riktig virkemiddel sett i lys av konsekvensene av pandemien.

Hilde Straumann (Fetsund, 2022-09-13)

#153

Det haster å komme i gang med undervisning

Svein André Slydal Berntsen (Skjetten, 2022-09-13)

#159

Barnet mitt går på Gimle skole som er rammer av streik, han har ikke hatt noe undervisning på ungdomsskolen ennå

Vibeke Fosse (Bergen, 2022-09-13)

#166

Jeg signerer fordi barn og unges psykiske helse må prioriteres.

Renate Grüner (Bergen, 2022-09-13)

#168

Bekymret for den psykiske helsen til barn og unge som nå mister struktur og forutsigbarhet som de sårt trenger etter to år med pandemi. De mister også viktig sosial arena og kunnskap de har rett på i henhold til opplæringsloven.

Lene Hafsås (Bergen, 2022-09-13)

#171

Jeg signerer fordi vårt barn har mistet snart 15% av skoleåret og fordi partene ennå ikke snakker sammen!

Lisa Lund (Bergen, 2022-09-13)

#173

Gutt som startet i 8 klasse på Østersund og ikke hatt vanlig skole ennå grunnet streik.

Michel Ekrem (Fet, 2022-09-13)

#175

Denne streiken rammer barna!

Line Grendahl (Lillestrøm, 2022-09-13)

#176

Har barn i 8. og 10., som nå har mistet 10% av skoleåret uten at det virker å være løsning i sikte.

Christopher Pharo Glæserud (Fetsund, 2022-09-13)

#180

Jeg signerer fordi jeg er en veldig bekymret forelder .
Barna våre har ikke lært noe de siste 3 årene.
Vær så snill gjør det mulig for at våre barn kommer tilbake til skolen.

Elbasane Gashi (Fetsund, 2022-09-13)

#183

Jeg signerer fordi at det er urimelig at noen barn og ungdommer skal ta støyten for felleskapet og en overordnet sak for lærerne. Hvem står opp for disse barna? Det er de som er de riktige taperne her!

Veronica Lystad (Frogner , 2022-09-13)

#189

Dette rammer de allerede strekt rammede barna alt for hardt.
Er særlig bekymret for de sårbare ungdommene, som er frarøvet læring faglig, men også sosialkompetanse.

Line Marie Hoftvedt-Sjursen (Lillestrøm , 2022-09-13)

#191

Jeg er bekymret for spesielt de mest sårbare barna, men også alle skolebarn sine grunnleggende behov for læring og sosial kontakt med jevnaldrende ikke blir dekket. Barnekonvensjonen brytes!

Ingvild Holt Diallo (1900, 2022-09-13)

#198

Barns rettigheter må veie tyngre enn streikeretten♥️

Vivian Eikestad (Bergen, 2022-09-13)

#199

Mangel på undervisning går utover fremtidig utdanning

Manglende opplæring er i strid med elevenes rettigheter

Marte Monsen (Bergen , 2022-09-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...