Åpent brev til Barneministeren og Helseministeren: Vurdering av streikeretten opp mot barns rett til utdanning og Barnekonvensjonen

Åpent brev til Barne- og familieminister Kjersti Toppe og Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Med anmodning om at følgende aktører engasjerer seg i saken:

Utdanningskomitéen på Stortinget; Utdanningspolitiske talspersoner i Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus; Politikere i Lillestrøm kommune, Bergen kommune og Viken fylkeskommune; Barneombudet;      Elevorganisasjonen; Redd barna; UNICEF Norge; FN-sambandet; Rådet for psykisk helse; Institutt for offentlig rett, UiO ved Professor Kirsten Sandberg

Brevet sendes også til Utdanningsforbundet, Lektorlaget, Skolenes landsforbund og KS.   13. september 2022

Vurdering av streikeretten opp mot barns rett til utdanning og Barnekonvensjonen

Lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund er i streik. De har valgt en streikestrategi der en mindre andel av lærerne tas ut i streik, men tungt konsentrert i mange uker på noen få skoler. Elevene som ble berørt av streiken i første runde har ennå ikke startet ordentlig på skolen i år. Avgangselevene i 10. klasse og 3 vgs. rammes særlig hardt. Mange har ennå ikke fått undervisning i flere fag, og det er kun 8 måneder til avsluttende eksamener. Det gjøres ikke unntak for elever med spesielle behov eller diagnoser på de skolene som er rammet av streik.

Retten til å streike er en grunnleggende rettighet i norsk arbeidsliv. Samtidig er barns rett til utdanning grunnlovsfestet. Den pågående streiken berører også to viktig forhold i Barnekonvensjonen: Alle barn har rett til å gå på skole; og Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til. Fra 2003 gjelder barnekonvensjonen som norsk lov, og den har en spesiell status ved at den går foran andre norske lover dersom de står mot hverandre.

Vi ber Barne- og familieministeren og Helse- og omsorgsministeren svare på følgende spørsmål:

·         Hvor mye undervisning kan et barn miste før det er i strid med deres grunnlovfestede rett til utdanning og Barnekonvensjonen?

·         Bør det settes en øvre grense for hvor lang tid hvert enkelt barn kan utsettes for følgene av en streik?

·         Hvor lang tid kan hvert enkelt barn utsettes for følgene av streik før det utgjør en fare for deres psykiske helse? Er det grunn til å være ekstra føre var på grunn av belastningene disse ungdomskullene har hatt gjennom pandemien?

·         Hvordan bør rettighetene til barn med diagnoser og spesielle behov ivaretas når lærerorganisasjonene er i streik?

·         Vil det bli satt i gang kompenserende tiltak for avgangselevene i 10. klasse og 3 vgs. som har tapt betydelig undervisningstid i viktige eksamensfag?

Brevet ble først signert av foreldre til elever på Lillestrøm og Skedsmo videregående skoler og Østersund ungdomsskole i Lillestrøm kommune, og Gimle ungdomsskole og Rådalslien Ungdomsskole i Bergen kommune. Våre ungdommer har ennå ikke startet skikkelig på skolen hittil i år.


Foreldre som er bekymret for streikestrategien i lærerstreiken    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Foreldre som er bekymret for streikestrategien i lærerstreiken vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:




Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...