La lege Peter Dvergsdal beholde lisensen sin

Kommentarer

#3203

Han burde belønnes for det han har gjort! Ikke straffes!!! Det er statslederne (over hele verden...) som burde straffes for sine "løgner" om C19. De bør straffes for at de med fullt overlegg velger å ta livet av folk!

Marianne Astad (BJOA, 2022-08-17)

#3204

Det er helt hårreisende fordi han bruker andre veier enn tradisjonelle leger

Tove Norvoll (Tranby, 2022-08-17)

#3208

Peter Dvergsdal er en dyktig, oppriktig og erfaren lege som har hjulpet mange covidsyke. Det er en skam for Norge at han blir kneblet og umyndiggjort.

Bente Pladsen (Parkveien 14, 2022-08-17)

#3210

Det er både urettferdig og smålig å straffe Dvergsdal ene og alene fordi hans suksessrate er langt bedre enn hva helsevesenet forøvrig kan vise til. Fremfor straff bør Dvergsdal heller berømmes for sin innsats og hans resultater studeres.

Terje Huse (Stavanger, 2022-08-17)

#3213

We desprately need to build a culture of honor & trust, and not of fear & control.
Dr. Dvergsdal is a man of honor… he is a inspiration.

Marvin Cummings (Asker, 2022-08-18)

#3217

Petter er den beste legen jeg har vært med isiden jeg flyttet til Norge . Jeg har vært med en god del leger i siste 20 år, han er den eneste som virkelig tar vare på pasienter .

Linlin Wanhh (Lysaker, 2022-08-19)

#3219

Han kun gjør jobben sin, det som Erna & co ikkje gjorde

Birger Bakkebø (Florø, 2022-08-19)

#3220

Lege Peter Dvergsdal er en viktig stemme, og slik jeg forstår, også en dyktig lege

Vannessa A Halvorsen (Trondheim, 2022-08-19)

#3222

Vi trenger meir forebygging og fleire tidlege tiltak mot virussjukdommar!!!
Vaksinene har gitt alt for mange bivirkningar, for alt for mange mennesker.
Vi trenger legar som Dvergsdal, som setter utviklinga av legefaget og menneska som trenger hjelp , fremst!!

Randi Line Finnes (Bjørke, 2022-08-20)

#3224

Helsevesenet i Norge har blitt et uvesen ser det ut som.Hadde agendaen vært og redde så mange som mulig hadde det vel vært opplyst om hvordan folk kunne beskytte seg selv med å bygge opp eget immunforsvar.Det kunne også vært tatt i bruk hjelpemiddel som har vært brukt til dette formål tidligere som var utprøvd.Den Covid vaksinen vil for alltid stå som en skamplett for korrupte mennesker som har promotert svineriet.

Gunnar Egil Augdahl (Verdal, 2022-08-20)

#3228

Han gjør det rette.

Lise Grinderud (Mjøndalen, 2022-08-21)

#3232

Leger som tør å tenke selv og detter pasienten i høysetet bør ikke miste bevilgningen bare for.di helsevesenet som styres av big pharma ikke har samme evnen.

Olve Lyngset (Lrllestrøm, 2022-08-22)

#3233

Jeg signerer fordi fornuften og sannheten må regjere. All støtte til leger som ønsker det beste for pasientene sine.

Odd-Erik Helgesen (Tønsberg, 2022-08-22)

#3236

Friheten til å velge det man tror på og om det ikke går ur over 3. person

Robert Welfler (Porsgrunn , 2022-08-23)

#3237

Fordi vi trenger leger som Dvergsland, som tenker utenfor boksen og vil pasientene sitt beste. Norge bør endre dette stygge som nå pågår via Helsedirektoratet og tilsynsmyndigheter. Synes det er stygt at NAV melder leger fordi noen pasientgrupper føler de får mer hjelp hos den legen. Selvfølgelig vil vi ha leger som prøver,tør, og ønsker det beste for pasienten. Dette ryster meg nok en gang !!! Det er legekrise på toppen av dette. Skynd dere å gi han tilbake lisensen sin. Vi trenger flere leger som han !!!!

Line Ottem (Alta, 2022-08-23)

#3238

støtter Dvergsdal i sin lege gjerning

Magne Steinmo (MOSS, 2022-08-23)

#3241

Han er en erfaren og dyktig lege.

Ingunn Hole (Skogadalen 8, 2022-08-25)

#3243

Fordi han behandlet meg da jeg hadde covid

Maria-Christine Guttormsen (Oslo, 2022-08-25)

#3245

Dvergslandvhar rett

elisabeth oraug (oslo, 2022-08-26)

#3253

Takknemlig overfor Dvergsdal fordi han raskt og ekspeditt ordnet en resept på Ivermectin, vi trenger ham som en motvekt mot Big Pharma-lakeiene.

Ingmund Fladaas (Bergen, 2022-08-28)

#3255

Jeg har selv fått medisiner av Dvergsdal men ikke hatt bruk for dem ennå. Synes det er umoralsk av myndighetene å KUN fokusere på sprøyter. Dessuten har vi et demokrati og jeg mener vi bestemmer over egen kropp og helse og derfor bør ha valgfrihet til å velge det vi ønsker selv.
Dvergsdal har gjort en kjempeinnsats!

Gry Rønningen (Blystadlia , 2022-08-28)

#3257

Å frata Dvergsdal lisensen på dette grunnlaget blir helt feil. Pasientene hans er heldige som faktisk har hatt muligheten til å bli behandlet med et gammelt og velutprøvd medikament for denne sykdommen. Dvergsdal burde heller fått en ekstra påskjønnelse enn en inndratt lisens.

Pål Aftret (Tydal, 2022-08-28)

#3258

Det er ikke akesptabelt å ta fra han lisensen, han har hjulpet mange, det må bety noe.

Nin Horn (Oslo, 2022-08-28)

#3259

Jeg fikk hjelp som virket.

Svein Hvile (Plassen, 2022-08-28)

#3261

Dette er en dyktig lege som vi ikke har råd til å miste. Har selv fått god veiledning om god helse av Peter. Det er ingen grunn til å ta fra denne legen lisensen. Denne saken er en skam for Norge som igjen beviser at de som styrer dette landet ikke ønsker å ivareta det Norske folk sin helse eller ta vare på dyktige fagfolk.

Lene Louise Torvik (Moss, 2022-08-28)

#3262

Dvergsdals resultater taler for seg selv. Uhørt at myndighetene bidrar til høyere dødstall ved å fjerne leger som gjør det rette.

Henning Mandrup (Bergen+, 2022-08-28)

#3269

Det fremstår svært betenkelig og urettmessig at en tilsynssak mot Dvergsdal er opprettet som følge av klage fra helsepersonell og ikke som følge av klagemål fra pasienter. Denne tilsynssaken kan i verste fall være konstruert for å stoppe en lege som tenker utenfor rammer foretrukket av helse og legemiddelmyndighetene i Norge. Det er i såfall et solid bevis på at vi ikke har et fungerende demokrati lengre. Dvergsdal har vært en god lege og hjulpet meg når jeg fikk Covid, takk til ham!

Mona Klippenberg (HAUGE I DALANE, 2022-08-28)

#3283

En lege som har reddet så mange mennesker fra alvorlig sykdom, burde hedres. At han står i fare for å miste lisensen, forteller meg at vi er iferd med å få et samfunn som rett og slett er korrupt, og det er det maktapparatene I Norge som står bak.

Henny Haatuft (Bergen, 2022-08-29)

#3284

Jeg støtter Dr. Dvergsdal. Han er en smart mann og historien vil tydelig vise at han stod på riktig side.
Skammelig å ta fra han retten til å bedrive sitt fag.

Trine Rønnevig (Lillesand , 2022-08-29)

#3287

Jeg har fått medisin fra Peter, og hadde et lett forløp da jeg fikk covid,uvaksinert.

Tommy Brenna (Brandbu, 2022-08-29)

#3292

Jeg har tro på at hans behandling virker. Derfor er det urettferdig at han mister legelisensen

Eivind Aadnevik (Kristiansand S, 2022-08-29)

#3294

Jeg signerer fordi han er en fantastisk kunnskapsrik lege som tar belastingen det er å bruke sin kompetanse litt utenfor A4-boksen til pasienters beste.

Jarnfrid Nørstelien (Lillehammer, 2022-08-29)

#3295

Det er gjort stor urett ved å frata han legelisensen. En lege som faktisk har gjort jobben sin og forsøkt å få folk friske uten å påføre skade.

Aina Olsen (NOTODDEN , 2022-08-29)

#3297

Dvergsdal er en meget dyktig lege som har reddet mange liv.
Det er veldig galt at han ble fratatt sin lisens.

Reidun Carstens (Trondheim, 2022-08-29)

#3298

Det går ikke an å behandle mennesker og helsepersonell på denne måten! At en lege som tilbyr behandling av corona, behandling som har vist seg å fungere, fratas lisensen, er ikke mulig å forstå. Poenget er vel å kunne lege? Hvordan kan verden ha kommet dithen at dette nå er en realitet?

Agnethe Røsbak (Hamar, 2022-08-29)

#3299

Er stolt av alle leger som står imot vår korrupte verden.
Vi har en sinnsyk Elite som utsletter mennesker med denne «nødsprøyta»🤮og våre myndigheter støtter dem?? Helt utrolig!

Det er så viktig for dem å ikke vise at vi har effektive medisiner mot virus, slik at de kan presse på denne giftsprøyta som dreper folk eller gjør dem syke. Det er en skam hva som skjer i verden idag. Håper alle blir straffet.

Anita Granøe (Tønsberg, 2022-08-29)

#3303

Jeg har selv fått behandling av og stoler på Dvergsdal. Myndighetene må slutte å føre folket bak lyset ved å spre falsk propaganda!

Mona Harveland (Froland, 2022-08-30)

#3305

Jeg mener at Dr. Dvergsdal skal beholde sin legelisens fordi han er en av få leger og kanskje den eneste i Norge som virkelig hjelper sine pasienter under denne covid-"pandemien".
Han var tidlig ute med å si at vi har medisin som virker og jeg tok kontakt med han når jeg fikk covid! Jeg er uvaksinert og jeg fikk Fabiflu og hadde et svært mildt sykdomsforløp.
Dr. Dvergsdal var også den som gikk imot når myndigheten brukte 100 millioner for å stadfeste at det ikke finnes medisiner som hjelper mot covid slik at de kunne starte bruken av vaksiner som fortsatt ikke er fullt ut godkjent for bruk!
Det er slike leger vi må ha flere av og ikke de som er i lomma til BigPharma
De styrende makter bør skjemmes

Steinar Venås (Klæbu, 2022-08-30)

#3309

Han gjør en fantastisk jobb

Morten Emberland (Eydehavn , 2022-08-30)

#3313

Støtter Dvergsdal 100%.

May Brit Buflaten (Bjorbekk , 2022-08-31)

#3314

Jeg fikk fantastisk hjelp av Peter Dvergsdal da først sønnen min, så jeg ble smittet med covid. Han jobbet nærmest døgnet rundt for å hjelpe folk. Stor takk til Peter og kona.

Marianne Billing (Engeløya, 2022-08-31)

#3315

Jeg signerer fordi det på ingen måte finnes ett eneste grunnlag å frata en dyktig,ærlig ,redelig lege hans lisens for å ha reddet tusenvis av liv,ved bruk av sin kunnskap..

Mette Nordlie (Nordre Follo, 2022-08-31)

#3316

Jeg signerer fordi det må være flere trygge alternativer til behandling av covid. Og når vaksinen gjør mer skade enn gagn er det enda viktigere at disse medisinene blir tilgjengelige for alle. Denne legen må få praktisere!

Vibeke Sundberg (Haugesund, 2022-08-31)

#3317

Etter så masse skader med Covid vaksiner- over 4000 bare i Norge, er det ingen grunn til å vaksinere. Hele Norge fikk det tross vaksiner og løgn fra masse medier. Jeg støtter lege Peter Dvergsdal. Han er en av de få som sier sannheten.

Oddny Clopan (Knarrevik+, 2022-08-31)

#3321

Jeg signerer fordi jeg mener det må være valgfrihet og mer brukermedvirkning fra pasienters side også, Dvergdal har med sine over 5000 behandlede pasienter en meget sterkere overlevelses statistikk og bivirkningsprofil enn det staten har å vise til.

Kenneth Kronstad (Frogner, 2022-09-01)

#3323

En lege som er så trofast med sine pasienter, SKAL IKKE MISTE LISENSEN!!!! Det er urett i mot Ham

Grethe Kvam (Halden, 2022-09-01)

#3328

Han fortjener lisensen sin tilbake!

Per Erik Tennebo (Måløy, 2022-09-01)

#3335

Denne praksisen med å ta fra leger lisensen er noe som har kommet under en hinsides utspekulert propaganda kampanje som ikke tjener folket men bare en industri som operer med mafiametoder for å maksimere sitt salg. Er det noen som skal miste sine autorisasjoner så er det dem som har pushet mRNA vaksinene som hverken er trygge eller særlig effektive. Dette som har skjedd med Dvergsdal er som i bakvendt land.

Jan-Magne T. Sørensen (Sarpsborg, 2022-09-01)

#3340

Erfaren og kunnskapsrik lege som anbefales. Skulle ønske flere leger så mennesket og ikke bare pasienten.

Helene Hultman (Fredrikstad, 2022-09-02)

#3342

Dvergsdal er en flink & dyktig lege som taler sannheten fremfor å la seg føre av verdens mest korrupte industri ..

Thomas Vestly Andersen (LILLEHAMMER, 2022-09-02)

#3343

Slutt på maktmisbruk fra myndighetene

Britt Nilgard (Skien, 2022-09-02)

#3344

Når legen itte har gjort annet enn å hjelpe pasienter, er det ingen GRUNN til å miste lisensen.

Marianne Stenmyren (Årnes , 2022-09-02)

#3348

Jeg signerer fordi jeg har mye større tiltro til en lege som forstår hvem han jobber for, enn en regjering der «alle» er løpegutter for WHO.

ELizabeth JUliet Sandve (Tolvsrød , 2022-09-02)

#3354

Jeg signerer fordi jeg har fått resept på FaviFlu av Lege Dvergsdal til min kone som fikk corona vinter 2022. Hun ble frisk selvom det hadde gått 5 dager før behandling startet.
Håper han får tilbake autorisasjon umiddelbart så han kan fortsette å behandle mennesker på en "fornuftig" måte.

Peder Sønsterud (Skien, 2022-09-03)

#3355

Lege Peter Dvergsdal har hjulpet så mange mot korona med ufarlig, utprøvet medisin.

Tore Karlsen (Herre, 2022-09-03)

#3363

Vi trenger leger som gir god og dokumentert behandling! Også dersom det betyr å ikke følge strømmen. Det er heller ikke slik at alle pasienter ønsker samme behandling. La han fortsette!

Elin Bockelie (Tromsø, 2022-09-04)

#3364

Er lei løgn og bedrag.

Terje Dahl (Enebakk, 2022-09-04)

#3368

Dette er diskriminering av groveste sort, og en total misforstått bruk av " makt " fra myndighetene! Det nekter jeg å godta, og bare se på.

Arnesen Thomas (Drammen, 2022-09-04)

#3371

Lege Peter Dvergsdal har bidratt med sin kompetanse til å hjelpe mange mennesker på en faglig ansvarlig måte. Behandlingen som er gitt er benyttet i andre land. Dvergsdal må få tilbake sin legelisens!

Georg Megen (Son, 2022-09-04)

#3372

Gi lege Peter Dvergsdal tilbake lisensen

Wilmar Jessen (Drag, 2022-09-05)

#3373

Jeg signerer fordi jeg synes det er galskap at Peter Dvergsdal har blitt fratatt legelisensen!
Han har hjulpet så mange mennesker med stor suksess med denne medisinen.
Jeg og min samboer fikk selv hjelp da vi ble syke i februar og kom oss greit igjennom.Kjenner flere som har fått hjelp av denne dyktige legen.
Jeg støtter han og ber om at han får legelisensen tilbake!Vi trenger leger som han!

Andrea Nygaard (Bergen, 2022-09-05)

#3375

Uten tvil blir mange pasienter behandlet for symptomer, og ikke for årsaker! Dette gjelder ikke innen akutt-medisin.

Problemstillinger:
1. Ikke adekvat laboratorie-diagnostisering.
2. Synergi-effekten er heller ikke et tema i konvensjonell medisin.
3. Mangel på kunnskap om allergier for div. tilsetningsstoffer, som f.eks. bl.a. E 171, kan få store følger for pasientene.

Stor takk for at dr. Peter Dvergsdal finnes - til beste for pasientene!

Tove Brit Forsberg (Nesodden, 2022-09-05)

#3383

Vi ikke bør fortsette å vaksinere oss i det uendelige..

Terje Berentsen (Bergen, 2022-09-07)

#3384

Har erfart at FabiFlu/Favipiravir funker godt mot Corona.

Olaf Berli (SKIPTVET, NORWAY, 2022-09-07)

#3385

Han er en lege som står imot tyranniet.

Åsulv Oftestad (VESTBY, 2022-09-07)

#3387

Vaksine ikke virket

Jan Torstein Fjellheim (Kristiansand , 2022-09-07)

#3388

Jeg er overbevist for lenge siden at denne legen har helt rett !!
Det helt galt av myndighetene å stenge han ute fra sitt yrke som kommer mange mennesker tilgode!
Dessuten er det kriminelt av myndighetene i Norge å ta fra oss muligheten til å kjøpe f.eks ivermectin o.l fordi de vil at alle skal vaksineres med en vaksine som ikke er godkjent og kun forsket på i kort tid !!
Når legen har så gode resultater burde myndighetene i aller høyeste grad, lytte og lære! Gi apotekene mulighet til å selge Ivermectin igjen ! !!!!

Nina Kristin Grønvold (2335 Stange , 2022-09-07)

#3389

Jeg håper han kan fortsette sin praksis

Berit Apke (Oslo, 2022-09-07)

#3390

Dt. Dvergsdal er et offer for politisk sensur paa sitt skammeligste og - bokstavelig talt - skadeligste. Om noen fortjener lisens til aa praktisere som lege i Norge er det han.

Bent Aronsen (Oslo, 2022-09-08)

#3391

Jeg signerer fordi jeg tenker det å miste legelisensen fordi man virkelig behandler pasienter er udemokratisk og uetisk.

Mari Frengstad (Oslo, 2022-09-08)

#3395

Vi trenger leger som tør å stå opp imot legemiddelindustrien og dens lakeier. Og som tør å stille spm, være åpen for bruk av allerede eksisterende alternativer. Dvergsdal har ryggrad, veldig mange andre leger har brukket den.

Kristina Kristensen (Lillehammer, 2022-09-11)

#3400

Peter Dvergsdal har gjort ein eineståande jobb i å hjelpa mennesker med covid-19.

Kjersti Dalland (Stavanger, 2022-09-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...