La lege Peter Dvergsdal beholde lisensen sin

Kommentarer

#2601

Vår tids Semmelweis.

Rafael Rohonyi (HAFRSFJORD, 2022-07-31)

#2608

Viktig å ta vare leger integriteten i behold......, som i tillegg får til topp resultat.

Fredrik Godø (Godøy , 2022-07-31)

#2609

Ja til leger som setter pasienten før Staten!!!

Nadine Larsen (ISDALSTØ, 2022-07-31)

#2612

Signerer fordi jeg fikk resept på fabi-flu for behandling av C19, jeg ble merkbart bedre samme dag, testet negativt innen 48t etter påbegynt behandling. All takk til Peter Dvergsdal

Alexander Frantzen (Oslo, 2022-07-31)

#2613

Vi trenger leger med integritet, og som følger;
«First, do no harm»

Heidi Wexelsen Goksøyr (Nittedal, 2022-07-31)

#2617

Fordi Dvergsdal skrev ut resept til meg å familien min når vi fikk korona, å ingen av oss var syk i mer enn 2 dager. ( alle uvaksinerte)

Tom Høgemark (STAVANGER, 2022-07-31)

#2618

Støtter Dvergsdal som har suksess med å behandle msk m covid 19, som legemiddelindustrien og re gjering ikke støtter. Er det fordi ingen andre enn pasienten tjener på det? Betenkelig!

Siv Irene Larsen (Brøstadbotn, 2022-07-31)

#2620

Jeg er i mot statlig tvang, og den omseggripende sensur som skjer i dag.

Else Randklev Hansson (Oslo, 2022-07-31)

#2624

Det er kriminelt å frata Dvergsdal lisensen, har noen klaget på feilbehandling eller mén etter behandling hos ham? Det er de som gir misledende informasjon om vaksine som bør miste lisens.

Preben Munch (Genolier, 2022-07-31)

#2628

Jeg signerer, fordi jeg mener Dr. Dvergsdal har utført sin legeplikt - nemlig å gi pasienter som ønsker det et reelt valg for sin helse. Vi lever i følge våre myndigheter i et demokrati - da har en hver nordmann rett via grunnloven til foreta sine egne helsevalg. Ref. i Norge i dag er det fremdeles lovlig å nyte både
alkohol og tobakk.

Jon Arild Andresen (Stalsbergveien 25, 3128 Færder, 2022-07-31)

#2631

Har tillit til budbringer.

Harald Kobbevik (Bærums Verk, 2022-07-31)

#2640

Jeg og to av mine barn har fått god og nødvendig medisinsk hjelp av han under pandemien. Han må få fortsette sin praksis for å hjelpe der det offentlige ikke bryr seg.

LILLI ØVERLAND (Oslo, 2022-08-01)

#2642

Dere skal ikke straffe en lege som har effektivt behandlet pasienter

McClusky Marit (Narvik, 2022-08-01)

#2644

En lege som følger den hippokratiske ed skal ikke miste sin lisens pga en politisk agenda om å mørklegge sannhet og fakta

Anna Lill Bjørnsdatter (Notodden, 2022-08-01)

#2647

Jeg er motstander av politisk styring over vitenskap, spesielt når noe velfungerende blir undertrykt.

Åsmund Sørli (0691+Oslo, 2022-08-01)

#2649

Jeg signerer fordi Peter Dvergsdal en av de få gjenlevende leger som ønsker å hjelpe og helbrede mennesker med fornuft og eksisterende medisin sammen med vitaminer, mineraler og kosthold.

Bjørn Terje Ulvnes (Solbergelva , 2022-08-01)

#2652

Støtte fordi staten vet ikke best i situasjoner der erfaring teller.

Reidar Johannessen (Tromsø, 2022-08-01)

#2653

Frihet til å velge medisinskfaglige behandling.

Helle Merethe Graff (Solbergelva, 2022-08-01)

#2654

Han har gjort og gjør en god jobb. Denne mannen gjør bare jobben sin!

Marita Våge (Holmestrand , 2022-08-01)

#2656

Vi trenger flinke lege.

Erling Jarl Reinholdtsen (Sortland, 2022-08-01)

#2659

Jeg signerer fordi det er groveste sort kriminalitet å hindre leger å gjøre syke mennesker friske.

Ivar Unhjem (Horten, 2022-08-01)

#2662

Jeg ønsker at Peter Dvergsdal skal beholde lisensen sin.

Dominika Havranova (Brumunddal, 2022-08-01)

#2665

Vi kan ikke ha det sånn at når en lege som forsøker hjelpe etter sitt hippokratiske løfte blir tiet og mister lisensen. De fleste andre leger de to siste årene har tydeligvis glemt sin ed!

Tom Henning Flomark (Sandnes, 2022-08-01)

#2671

I å med at han har behandlet covid syke med stort hell så bør han absolutt beholde lisensen.

Marianne Stokholm (Drammen, 2022-08-01)

#2684

Ved å signere gir jeg Elmi fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken. Det er viktig for norske borgere at Lege Peter Dvergsdal beholder sin legelisens.

Birgit Westgård (Askim, 2022-08-01)

#2689

Det er valg frihet, og få velge hva man vil ha inn i sin egen kropp….

Berit Sørensen (Harestua, 2022-08-01)

#2699

Fint om legene er selvstendige tenkende individer .....

Astrid Rognhaug (Skotterud+, 2022-08-01)

#2700

Dette er galskap og et overtramp!

Tor Inge Gjertsen Olsen (Kristiansund , 2022-08-01)

#2702

La Dr. Dvergsdal beholde sin linens.
Å frata han den er overformynderi og misbruk av makt. Han er en fantastisk lege med hodet og hjertet på rette plassen.
Tusen takk til han for at han er så modig å gå imot strømmen og myndighetene

Trine Lise Varde (Bodø, 2022-08-01)

#2705

Når folk holder seg friske,så betyr det at Dvergsdal gjør alt riktig.

Fredrik Kongstein (Stokke, 2022-08-01)

#2706

Det er helt uhørt å ta fra han lisensen. Han var den eneste som hjalp meg da jeg ble syk.

Jeanette Karam (Rådal, 2022-08-01)

#2707

Fordi jeg vil at Peter Dvergsdal skal få fortsette som lege så lenge han vil. Han gjør i tillegg det en lege skal gjøre!

John Arne Winsjansen (Trondheim , 2022-08-01)

#2708

Det sier seg selv at man må signere på dette.

Camilla Ness (Stavanger , 2022-08-01)

#2711

Vi kan ikke akseptere at legen blir fratatt lisens for noe bra han har gjort for pasienter.

Svanhild Haugen (Rissa, 2022-08-01)

#2712

Dette redder potensielt liv

Kennet Nygaard (Bønes, 2022-08-01)

#2714

Det er ufattbart at en medisinsk behandler kan fratas lisensen for å medisinsk behandle!

Ida Nove cannon (Tønsberg, 2022-08-01)

#2715

Denne legen har reddet livet til mange mennesker. Jeg vurderer dette som en stygg krenkelse og undertrykkelse av verste natur å behandle ham slik. Det kunne ikke vært mer ufortjent, og gjør at jeg fullstendig mister tiltro til våre helsemyndigheter.

Linda Helene Moltzau (Reinveien 28, 2022-08-01)

#2716

Jeg har svært liten tillit til helsemyndighetene.

Nina Olsen (Trondheim, 2022-08-01)

#2719

Norge trenger leger som Peter Dvergsdal.

Laila Kleveland (FINSLAND, 2022-08-01)

#2722

Jeg er en av de 7000 og veldig takknemlig for hjelpen jeg fikk da jeg var syk.

Trine Wilhelmine Rønnevig (Lillesand , 2022-08-01)

#2735

Peter Dvergsdal gjor en flott innsats for samfunnet.

Geir Ugland Jacobsen Jacobsen (Oslo, 2022-08-01)

#2737

Fordi denne mannen har bare fulgt legevitenskapen, sin egen klokskap og erfaring som lege. Han har hjulpet mange mennesker med å forebygge alvorlig sykdom. Der det offentlige har sviktet.

Berit Røsvik (Verdal, 2022-08-01)

#2742

Dvergsdal hjalp min samboer når staten sviktet, så nå støtter jeg Dvergsdal når staten svikter ham.

Christian Ulfsrud (Oslo, 2022-08-01)

#2748

Pga rettferdigheten skal seire, uansett 👌

Bjørn Ove Langaker (Karmsund+Karmøy+, 2022-08-01)

#2762

Det skal være leger som går imot de etablerte også her i vårt land.Denne legen har hjulpet flere 1000 personer,og burde heller bli omtalt som en helt

Ruth J. Eberg (Tromsø, 2022-08-01)

#2764

Han er topp lege. Takk for alt du har gjort under Corona

Kristin Schibbye (Oslo, 2022-08-01)

#2773

En lege skal kun følge lege-eden,ikke WHO.

Annlaug Hamnvik (Rælingen, 2022-08-01)

#2774

Jeg synes han skla få fortsette som lege. Han er en dyktig lege som har hjulpet mange.

Jorunn Holte (Oslo, 2022-08-01)

#2775

Lege Peter Dvergsdal gjør en fantastisk jobb med å hjelpe mennesker som ønsker et alternativ til vaksinene! Jeg har personlig fått god hjelp og råd fra ham!
En fantstisk lege som ikke fortjener det her
Bente Storm

Bente Storm (Postboks 502 Rom, 2022-08-01)

#2776

Jeg signerer fordi leger som gjør jobben sin ikke må bli oppsagt fordi de ikke følger uvitende (eller vitende og maktsyke) makthavere sine retningslinjer.

Yngvild Bjørsvik (Tananger , 2022-08-01)

#2779

Jeg mener det er urimelig at staten skal straffe en lege for å bruke en behandling som virker effektivt. I dette tilfellet er behandlingen basert på et godkjent legemiddel som er brukt med stort hell i andre land.

Tor Braut (Haugesund, 2022-08-01)

#2780

Har fått god hjelp. Dvergsdal har reddet tusenvis av nordmenn med å skrive ut Ivermektin. Det er parasitter i «coronavaksinen» som vokser seg stor som en blekksprut og fyller blodårene, til de som var uheldig å få parasittene. 1 av 3 fikk det. Det er grunnen til at «vaksinene» måtte være nedfryst helt til giftsprøyta ble satt. Når hydraen (parasitten) har blitt stor nok så får man til slutt blodpropp og personen dør «brått og uventet». Ivermektin er det eneste medikamentet som dreper parasittene i «covid19-vaksinen». «Vaksineringen» er planlagt folkemord! Dvergsdal mistet lisensen fordi han har reddet tusenvis av nordmenn fra å dø av vaksinen. La Dvergsdal få tilbake sin legelisens!

Jim Harry Kulvik (ORKANGER, 2022-08-01)

#2781

Jeg støtter virksom behandling mot virus og ser at det offentlige har feilet fatalt med sin vaksinelinje.

Roy Tømmervik (Sandnessjøen, 2022-08-02)

#2783

Peter Dvergsdal er en helt

Kurt Dyrstad (Mandal, 2022-08-02)

#2785

Han skal behålla sin licens. Han hjälper folk och skal inte behandlas som en lege som inte gör sitt jobb
Detta covid hysteriske styres av USA, FHI .Det visar sig att vaksinen inte fungerar och vi skal heller inte behöva ta flera doser om den inte stoppar smittet.
Han Petter är en väldig förståelse full lege som skriver ut Eventuella behandling mot covid
Ni norske politiker och läge förbund borde skämmas

Gavin Borgersen (Oslo+, 2022-08-02)

#2792

Veldig viktig at han fortsatt får lisens så det er mulig og ha ett alternativ for de som ikke vil vaksineres.

Roger Næss (Tronfheim, 2022-08-02)

#2798

Det er en menneskerett å fritt velge helsehjelp. Staten fjerner den muligheten når legelisensen stoppes.

Sten Kracht (Oslo, 2022-08-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...