Stoppe nedbyggingen av strandsonen på Husvik.

Kommentarer

#203

Viktig å bevare strandsonen

Morten Hansen (Drøbak, 2023-01-31)

#204

Jeg ønsker å beholde Husvik som det er i dag.

Gro Smedstad (DrØbak, 2023-01-31)

#213

Dette er et utbredt problem ved Drøbak. Ulovlig utbygging langs kysten påtales ikke.

Gro Drotninghaug Drotninghaug (Oslo, 2023-02-01)

#216

Miljøet omkring vindfagerbukta er unikt. Det er allerede Max. Belastning med biler på de små veje som fører til bukta. Drøbak er en by som fysisk ikke er skapt til all den trafikk. Er selv født og vokst opp i Drøbak/vindfangerbukta, og jeg ser en mere og mere presset by hver gang jeg er hjemme.

Nina Beck (Vipperoed, 2023-02-01)

#220

Viktig med bevaring av strandlinjen.

Mette Høiland (Drøbak, 2023-02-01)

#221

støtter kajakklubben

Martine Møller Christensen (Drøbak , 2023-02-01)

#222

Ønsker å verne om natur og dyreliv

Maurits Rudshaug (Vestby, 2023-02-01)

#223

Turisttrafikken går an å løse uten å ødelegge natur på denne måten, benytt heller pendelbuss fra annen egnet p-plass. Vi har ikke mer natur å miste, særlig ikke pga et så uviktig formål.

Richard Gjersøe (Drøbak , 2023-02-01)

#228

Jeg signerer for min gamle by ikke må ødelegges

Thomas Nielsen (Sorø, 2023-02-02)

#230

I mot utbygging i strandsonen.

Bård Bjørke (Drøbak, 2023-02-02)

#232

Ikke ødelegge tilbud for friluftsliv og fysisk aktivitet for mange

Atle Sundqvist (Drøbak, 2023-02-02)

#234

Jeg ønsker å bevare naturen og adgang til strandlinjen

Hilde Sletteberg (Oslo, 2023-02-03)

#240

Slike store inngrep i naturen bør helst gå igjennom en lokal folkeavstemning

Tom Arne Olsen (Oslo, 2023-02-04)

#243

Viktig å bevare strandsone for allmennheten i område hvor det allerede er lit igjen.

Ulf Gedde (Gressvik , 2023-02-05)

#246

Jeg signerer fordi jeg mener området fortsatt skal kunne benyttes som friluftsområde

Anni Eide (Kolbotn, 2023-02-06)

#247

Strandsonen bør holdes tilgjengelig for befolkningen.

Allis Preus (Drøbak, 2023-02-06)

#250

Jeg signerer fordi jeg er opptatt av å bevare naturmangfold og for å unngå inngrep i strandsonen

Tom Hagen (DRØBAK, 2023-02-06)

#259

Jeg signerer fordi jeg er imot utbygging. Bruker stedet til uteliv om sommeren.

Kari Rolstad (Oslo, 2023-02-10)

#262

Vi kan ikke tape enda med sårbar natur.

Håkon Olav Torvik (Oslo, 2023-02-14)

#263

Jeg er imot utbyggingen av Husvik. Stedet er uegnet og har alt for stor innvirkning g på lokalt miljø, og brukere i nærområdet.

Tone Frayne (Drøbak, 2023-02-14)

#264

Jeg vil beholde nærmiljøet som det er, jeg ønsker ikke miste dagens tilbud eller tukle med Oslofjorden som ikke kan tilbakereversers.

Christine Heltzen (Drøbak, 2023-02-14)

#265

Jeg ønsker og beholde dette område.

Jaskaran Singh (Drøbak , 2023-02-15)

#266

Tilgang på natur og fritidsaktiviteter er viktig for lokalsamfunnet i Drøbak og ellers Follo

Katerina Sandstø (VESTBY, 2023-02-18)

#267

Jeg liker ikke planene til Forsvarsbugg.

Lasse Tømte (Drøbak, 2023-02-19)

#269

Jeg signerer fordi dkk er en viktig del av måten jeg holder meg aktiv på sommeren og en veldig fin måte å ha en vannsport å drive med

Lukas Bache (Ski, 2023-02-19)

#270

Drobakk klub er veldig viktig for meg. Det en veldig fint plass for å møtte venner og en god tilbud for å nyte området. Jeg tror det er allerede mange strander som folk kan svømmer, mem vi har vare en kayakklub i Drøbak. Da er det veldig viktig å få dette mulighet

Dario Ojeda (Oslo, 2023-02-19)

#272

Vil bevare strandsonen

Unni Hansen Luka (Drøbak, 2023-02-22)

#278

Bærekraften i dette er vurderert på et svært tynt grunnlag. Ja, det vil bli lettere å selge produktet Oscarsborg. Nei, det øker ikke tilgangen og bruken av fjorden. Nei, det tar ikke hensyn til lokalbefolkning og nei det tar ikke hensyn til arbeidet med å bevare Oslofjorden.

Steinar Steffenrem (Ås, 2023-03-05)

#283

Området er et naturområde og vil bli sterkt påvirket i negativ retning ved denne utbygging. Det vil ødelegge mye for alle partner både flora, fauna og gjester av alle slag.

Mette goul Thomsen (Mesnali, 2023-03-22)

#286

Nei til nedbygging

Trond Glesaaen (Kapp, 2023-03-22)

#291

Medlem av Drøbak kajakklubb

Torunn Larsen (Holter, 2023-03-22)

#303

Friluftsliv er viktig for livsglede og folkehelsen som igjen gir fornøyde og friske innbyggere!

Hilde Filtvedt (Ås, 2023-03-29)

#307

Det er viktig, både for det biologiske mangfoldet og for å gi befolkningen kortreiste friluftsopplevelser, å bevare strandlinjen.

Benedikte Oliver (Ås, 2023-04-10)

#308

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare dette området for fremtiden

Kristin Aasestad (Ås, 2023-04-14)

#313

Det er viktig å hindre mer utbygging av strandsonen i Oslofjorden. Tilgangen til friluftsaktiviteter i strandsonen er en kampsak for folkehelsen.

Charlotte Bless (Ås, 2023-05-07)

#314

Bevaring av naturen er noe av det viktigste vi kan gjøre for oss selv.

Siri Furre (Drøbak, 2023-05-10)

#320

Her har jeg vokst opp fra 1961-1968, far var offiser på Oscarsborg, og vi bodde i huset som ligger rett utenfor høyre bildekant. Jeg har båt i Vindfangerbukta, og kan på ingen måte være enig i at forvarsbygg skal få ødelegge strandsonen hverken her, eller andre steder.

Jon Petter Andersen (Ski, 2023-05-10)

#324

Jeg ønsker å bevare strandsonen.

Jørgen Våge (Drøbak, 2023-05-11)

#326

Drøbak vokser og vokser vi har mindre og mindre grøn plasser og møter stengsler over alt. Kommune må stoppe å selge det vi har nå. Hvis du ikke ønsker høy block hus som vil drepe Drøbak den tå vare på de Strand vi har.

Sharon lee Roloff (Drøbak, 2023-05-11)

#330

Jeg vil ikke ha store anlegg i vannet og jeg vil absolutt ikke ha stor trafikk med busser. Dette stedet har jeg alltid elsket å gå tur med hundene mine i fred og ro. Vi kan ikke ødelegge de små perlene vi har igjen.

Ragnhild Walstad (Drøbak, 2023-05-27)

#332

Jeg ønsker ikke at Forsvarsbygg ødelegger vårt rekreasjons/friluftsområde.

Anne Schäffer (Drøbak, 2023-06-02)

#333

Adgang til sjøen for alle er smertelig begrenset i Drøbak, og særlig i nord. Forsvarsbygg tar ingen hensyn til livet i fjorden eller til lokalbefolkningens ønsker og behov. De trenger et skudd for baugen nå

Kim Aamot (Drøbak nord, 2023-06-02)

#334

Vil bevare strandlinjen

Andreas Benoni (Ås, 2023-06-05)

#335

Dette ytterligere vil ødelegge strandsonen i byen vår, og føre til økt trafikk rundt området

Marius Brovold (Drøbak, 2023-06-05)

#336

Jeg vil beholde området som friområde og badestrand. Jeg er oppvokst med bruk av «militærstranda».

Stein-Erik Birkeland (Drøbak, 2023-06-08)

#341

Jeg signerer fordi det finnes mye bedre plasser for et fergeleier enn her. Bevar fjorden!

Per Nyberg (Drøbak, 2023-11-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...