Stoppe nedbyggingen av strandsonen på Husvik.

 Bilde_til_Opprop.JPG

Foto:Ivar Eide

Ønsker du å beholde og verne om dette området? Da trenger vi din signatur! 

Hva skjer?

Forsvarsbygg har planer som går ut på å bygge helt nytt fergeleie ved Husviken. Planen er et enormt kaianlegg som vil dekke hele stradlinjen på bildet.

Det vil si:

  • Strandlinjen vil bli omgjort til parkeringsplasser for busser på begge sider om Husvikveien.
  • Fergeleiet vil gå mer en 100 meter ut i fjorden hvor sjøbunn og grunner vil bli sprengt bort.

Planen vil ytterligere fortette et allerede bebygget område i et sårbart og unikt maritimt miljø med stort biologisk mangfold. Slike områder burde, i følge forskere på NIVA*, har vært vernet for å beskytte fiske og fugle- liv i området.

Området blir idag benyttet til frilufts og rekreasjons aktiviteter og er et populært sted for både store og små. Dette området og alt det tilbyr vil bli helt borte om Forsvarsbygg får det som de vil.

Hvorfor protestere?

Oslofjorden har kommet til et vippepunkt, og nå er det ekstremt viktig at vi tar de riktige avgjørelsene for dens fremtid. Et av de viktigste tiltakene er å verne  sårbare områder i strandsonen mot ødeleggende nedbygging.

I dag er 70% av strandlinjen i Oslofjorden nedbygget og derfor er det viktig å nå forhindre at nye områder blir ødelagt og forsvinner.  

I "Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen" og i "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv"  har Regjeringen skjerpet kraven om å beskytte strandsonen i Oslofjorden.

Dette innebærer at det i 100-metersbeltet langs sjøen ikke er tillatt å iverksette oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, terrenginngrep eller opprettelse og endring av eiendom 

Planen til Forsvarsbygg strider helt mot disse retningslinjene.

Norges Jeger og Fisker Forbund, BirdLife Norge, Naturvernforbundet, Forum for Natur og Friliftsliv, Oslofjordens Friluftsråd, Drøbak Kajakklubb, Frognmarkas Venner er eksempel på organisasjoner som er klart mot en slik utbygging.

Hvis du ønsker bevare Oslofjorden så trenger vi din stemme. Dette området burde få lov til å være i fred!

 

*Norsk Institutt for Vannforskning.

 

https://www.arealplaner.no/frogn3022/arealplaner/271

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Petra Bjerknes fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...