Stoppe nedbyggingen av strandsonen på Husvik.

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi jeg mener at det er av stor betydelse at vi nå IKKE nedbygger sårbare områder i Olsofjorden.

Petra Bjerknes (Drøbak, 2022-07-04)

#3

Jeg vil bevare strandsonen og kajak klubben

Thomas Velde (Oslo, 2023-01-19)

#4

Jeg er med i Drøbak Kajakklubb som bruker dette området til opplæring og utgangspunkt for sine turer. Denne klubben har 600 medlemmer fra både Drøbak og andre nærliggende kommuner.
Dette er det siste stedet som egner seg for slik aktivitet i kommunen. Kajakklubben åpner fjorden for alle som ikke har egen båt. Kajakker er også svært plasseffektivt og padling bidrar til bedre helse.

Anne Holmen (Drøbak, 2023-01-19)

#5

Jeg støtter verningen av dette området da jeg føler at utbygging på denne plassen vil ha konsekvenser for det maritime og biologiske mangfoldet i Oslofjorden

Henrik Velde (Oslo, 2023-01-19)

#11

Jeg signerer dette fordi det er viktig å bevare siste rest av uberørt strandsone i Frogn.

Annette Velde (Drøbak , 2023-01-19)

#12

Jeg vil bevare Frogns kystlinje, 100 meter strandsone og Husvik - planene ser ikke ut til å ta hensyn til folk, fauna, flora eller fjorden i dette området

May Britt Wilmann (NORDRE FROGN, 2023-01-19)

#16

Bevar naturen!

Tonelise Marie Nordby (Hosle, 2023-01-19)

#18

Dette er miljøkriminalitet.

Tore Mårds (Strømmen, 2023-01-19)

#19

Jeg signerer fordi jeg ser verdien i naturlandskapet og strandsonen som vil gå tapt. Viktig mangfold av insekter og havbunn vil bli påvirket.
Mvh Ingrid H

Ingrid Heijdenberg (Kolsås, 2023-01-19)

#26

Jeg synes det er feil å ta av dyrebar strandtomt der idag både badende, padlere og jolleseiler holder til og bruke til transportsted (P-plasser og fergeleie). Fergeleie finnes allerede to plasser i Drøbak og fergeresende bør i stedet busses til fergen (benytter en Sjøtorvet så kan reisende gå til fergen). Skremmende at man ikke ønsker bevare strandsonen.

Monica Nilsson (Drøbak , 2023-01-20)

#27

Viktig å bevare strandsonen for fremtiden.

Unni Kristine Isnes (1710 Sarpsborg, 2023-01-20)

#30

Jeg synes det er ødeleggende for miljøet.

May-Unni Carmagnolle (Tofte, 2023-01-21)

#31

Det er allerede nok utbygging på Husvik

Franck Carmagnolle (Tofte, 2023-01-21)

#35

Av hensyn til kajakklubben

Kjell Solheim (Drammen, 2023-01-21)

#36

Jeg er mot videre nedbygging av strandlinjen i Frogn. Mener ferge trafikken vil ødelegge både for kajakk klubben og for seilernes treningsområde. Kan ikke båten til Oscarsborg gå fra Sjøtorget?

Terje Lund (Drøbak , 2023-01-21)

#39

Fordi jeg tilbringer sommeren i Drøbak og strandsonen må bevares!

Henriette Ljunggren (Oslo, 2023-01-21)

#44

Det er snart ingen strandsoner igjen tilgjengelige for allmenheten og som kan brukes til feks sjøsetting, ilandstigning, kursing etc av kajakk og lignende

Wenche Hellesvik (DrØbak, 2023-01-22)

#48

Kajakk klubben i Drøbak gjør en fantastisk innsats for positiv og miljørettet innsats for denne delen av Oslofjorden. At muligheten for deres aktivitet skal ødelegges på denne måten et ikke bare flaut men må da være en fallitterklæring for Frogn kommune.

Egil Bjerkan (Moss, 2023-01-22)

#51

Dette området er et viktig rekreasjonsområde for mange, og gir folk tilgang på fjorden. I stedenfor å bygge ned strandlinjen enda mer, bør eksisterende kaianlegg og parkeringsmuligheter rustes opp. Det bør ikke tillate igangsettelse av aktiviteter som legger ytterligere press på en sårbar fjord og naturmiljø som bør beskyttes.

Janne Roven (Drøbak , 2023-01-22)

#52

Dette ødelegger natur, lokal- og friluftsområdet i Drøbak og strider i mot retningslinjer om å beskytte strandsoner og friluftsområder i oslofjorden.

Nina Helleland (Drøbak , 2023-01-22)

#53

Vern strandsonen!

Anders Wenneberg (Oslo, 2023-01-22)

#56

Bevar vika mot utbygging

Ole Brendøy (Bjugn , 2023-01-22)

#58

Jeg vil at kajakk-klubben skal kunne bruke området

Jan Strebel (Sarpsborg, 2023-01-23)

#61

Allmennhetens tilgang til sjøen må bevares!

Richard Meadow (Ås, 2023-01-23)

#62

Eg vil støtte kampen mot nedbygging av strandsona.

Heidi Jønholt (Tjøme, 2023-01-23)

#65

Et slikt inngrep vil degradere området

Frode Lund (Auli, 2023-01-23)

#70

Jeg er enig i oppropet og sier nei til nedbyggingen av strandsonen.

Henrik Dam (Drøbak, 2023-01-24)

#73

Värnar om miljö & naturliv i området

Sanna Thörnholm (Linköping , 2023-01-25)

#74

Jeg signerer fordi det er tragisk at dette flotte området skal ødelegges! Når tilstanden i Oslofjorden allerede er på bristepunktet (kanskje over?) så er det uforsvarlig å gjøre et slikt inngrep. Og flotte DPK som arrangerer padlekurs og -turer; alt de har lagt ned av arbeid og tid til å bringe folk ut i naturen, på sjøen, blir borte. 😢 Et fantastisk rekreasjonsområde som må få leve videre!

Anne Grete Bjørnsen Wig (Oslo, 2023-01-25)

#80

Dette er et ekstremt viktig del av folkehelsen , og aktivitetstilbud som er lokalt, rimelig og veldig hyggelig.

Kjempe viktig at dette fortsetter

Frank-Robin Gullesen (ÅS, 2023-01-29)

#81

Dette er et ekstremt viktig område for folk i Drøbak og Kajakkklubben.
Kai og parkering het Borgen raserer miljøet rundt Vindfangerbukta.

Lennart Lothe (Drøbak, 2023-01-29)

#82

Jeg ønsker å verne om dette området

Nina Rskelund (Drøbak , 2023-01-29)

#84

Jeg ønsker å beholde stranda for padling.

Anne Setsaas (Drøbak, 2023-01-29)

#85

Jeg signerer, fordi værn av Oslofjorden miljø.

Morten Myrbråten (Drøbak , 2023-01-29)

#86

Viktig å beholde de strandområder som byen har for allmenheten

Niels Sanderden (Drøbak, 2023-01-29)

#87

Bevar Husvikstranda

Lillian Nilsen (Drøbak, 2023-01-29)

#89

Jeg vil beholde stranden og kajakkplassene

Hanne Marie Fischer (Drøbak , 2023-01-29)

#90

Dette er et unikt område, et idyllisk sted som kan bli ødelagt nå, hvis Forsvarsbygg får gjennomført sine planer.Dette en del av historiske Drøbak som er spesielt viktig for ikke minst lokalbefolkningen! Ikke ødelegg nærmiljøet vårt!

Nina Herud (Drøbak, 2023-01-29)

#91

Det er grusomt å skulle bygge om strandlinje i oslofjorden til parkeringsplass!! Dette ødelegher natur, dyreliv og forhindrer bruk av strandlinje. Dette er et veldig viktig område for kajakkklubben, som er et veldig åpen, inkluderende, lavterskelaktivitet tilbud i Drøbak.

Slutt å bygg stygg, oppbevaring ved kysten!!

Caroline Jensen (Oslo, 2023-01-29)

#93

Jeg signerer fordi Drøbak kajakklubb er mitt pustehull her i livet. Jeg eier ikke kajakk selv, men bruker flittig klubbens kajakker til å komme meg ut på fjorden fra mars til oktober. Klubben er særdeles inkluderende, og bidrar til både fysisk og psykisk helse.

Anne Gerd Granås (Ås, 2023-01-29)

#94

Jeg ønsker å beholde kajakklubben og å beholde og verne dette området.

Kirsti Ranang (Drøbak, 2023-01-29)

#98

Ønsker ingen nedbygging av strandlinje eller parkeringsplasser for busser i det området. Det ødelegger både rekreasjonsmuligheter og naturen i området.

Tone Langberg (Drøbak, 2023-01-29)

#99

Planene vil ødelegge for fri ferdsel og allmenn aktivitet i området.

Line Ystgaard (Drøbak, 2023-01-29)

#100

Jeg ønsker å verne om denne flotte strandlinjen. Den bør forbli til offentlig bruk til glede for store og små, samt kajakklubben som holder til der.
Det må også vernes om det martime miljøet og dyrelivet som er der.

Tom Henning Frich (Drøbak, 2023-01-29)

#103

Jeg signerer fordi Husvik er et unikt område for alle som bruker fjorden til rekreasjon og fordi området har unike biomangfold biotoper. Det finnes andre og bedre løsninger for Forsvarsbyggs planer om turisme til Oscarsborg.

Steinar Bergseth Bergseth (DRØBAK, 2023-01-29)

#104

Det er jo rett og slett forferdelig å stenge allmennhetens adgang til ett så flott rekreasjonsområde.

morten Bru (Drøbak, 2023-01-29)

#105

… fordi jeg ikke ønsker at denne plassen skal forsvinne under asfalt, okkuperes av busser og ødelegger for ivrige naturelskere å komme seg ut på fjorden og bruke egne krefter på å ferdes i Drøbaksundet.

Kirsti S. Holm (Drøbak, 2023-01-29)

#108

Ønsker å bevare strandlinjen og at dette området fortsatt skal brukes til fritidsaktiviteter!

Mona Holm (Langhus, 2023-01-29)

#109

Dette området er mye brukt av oss og et nydelig sted å finne ro. Allmennheten trenger rolige steder i hektiske hverdager. Dyreliv og sjøliv må tas vare på!! Vern om strandlinjen og livet langs båthavner er viktig for innbyggere og besøkende!

Mona Bru (Drøbak, 2023-01-29)

#110

Vil beholde kaien

Benedikte Fuhrmann (Kolbotn, 2023-01-29)

#111

Vi må bevare strandsonen på Husvik til kajakk padling og annen sjø-aktivitet for folk flest. Dette har stor verdi!

Gaute Hagerup (Drøbak, 2023-01-29)

#112

Området har stor verdi som kajakk-base og som rekreasjons område generelt!

Geir Hopland (1405 Langhus, 2023-01-29)

#113

Planen vil ytterligere fortette et allerede bebygget område i et sårbart og unikt maritimt miljø med stort biologisk mangfold. Slike områder burde, i følge forskere på NIVA*, har vært vernet for å beskytte fiske og fugle- liv i området.

Området blir idag benyttet til frilufts og rekreasjons aktiviteter og er et populært sted for både store og små. Dette området og alt det tilbyr vil bli helt borte om Forsvarsbygg får det som de vil.

Kjetil Kleven (Drøbak, 2023-01-29)

#118

Jeg er medlem av Drøbak kajakklubb, og ellers ønsker jeg at stranden skal bevares og være åpen for alle.

Málfríður Aðalsteinsdóttir (Nordre Frogn, 2023-01-29)

#119

Ønsker at Drøbak kajakklubb fortsatt skal ha aktivitet der de er i dag.

Kjetil Kristiansen (Drøbak, 2023-01-29)

#120

I am signing because the Drøbak kayak club offers an affordable oportunity to get in contact with naure while being a low footprint recreation activivity for people of all sorts of life. It will be a real loss if it were to be closed.

Sandra Cervantes (Oslo, 2023-01-29)

#123

Vi kan ikke ødelegge nærmiljwt og en av de viktige områdene for kajakkpadling i Drøbak

Helge Heldre (Ski, 2023-01-29)

#124

Jeg signerer fordi jeg er medlem av Drøbak Kajakklubb og mener dette er en feil prioritering. Vi må bevare Oslofjorden og dens strandsone.

Siv Meisingset (Oslo, 2023-01-29)

#127

Vi ønsker at kajakklubben skal få beholde sin plass. Aktivitet, friluft og sosialt for mange.

stine fjeld (Drøbak, 2023-01-29)

#128

Det er viktig å bevare strandsonen for allmenheten. Kajakk padlere som bruker området representerer en stor gruppe og som tilbyr en miljøvennlig aktivitet for folk i alle aldre.

Nina Fornes (Son, 2023-01-29)

#130

Jeg er medlem og bruker

Live Atne (Bærum, 2023-01-30)

#131

Jeg signerer fordi 70% av strandsonen i Oslofjorden allerede er utbygd og et stort kaianlegg vil gi negative konsekvenser for natur og miljø også utover selve utbyggingen.

Hanne Skulstad (Langhus, 2023-01-30)

#135

Vi trenger ikke å bygge ned mer areal i Norge.
Jeg har vanskelig ved å se at der ikke er bedre alternativer for det tiltenkte formål.

Thorbjørn Gilberg (Ås, 2023-01-30)

#136

Det er viktig for kajakkmiljøet å beholde denne utsettingsplassen, som også brukes til kursing på land.

Jørn Kristiansen (Aas, 2023-01-30)

#137

Oslofjorden har kommet til et vippepunkt, og nå er det ekstremt viktig at vi tar de riktige avgjørelsene for dens fremtid. Et av de viktigste tiltakene er å verne sårbare områder i strandsonen mot ytterligere nedbygging.

Bodil Norderval (Ås, 2023-01-30)

#139

Jeg synes det er viktig å stoppe nedbyggingen av Oslofjorden og tilrettelegge for aktiv fritidsbruk av sjøen for alle, også for de med anstrengt økonomi.

Rolf Wirth (Drøbak, 2023-01-30)

#143

Dette området er et viktig rekreasjonsområde for mange, og gir folk tilgang på fjorden. I stedenfor å bygge ned strandlinjen enda mer, bør eksisterende kaianlegg og parkeringsmuligheter rustes opp. Det bør ikke tillate igangsettelse av aktiviteter som legger ytterligere press på en sårbar fjord og naturmiljø som bør beskyttes.

Aase Richter (Ås, 2023-01-30)

#145

Jeg er medlem av Drøbak kajakklubb og setter stor pris på dette tilbudet

Viktoria Jensen (Oslo, 2023-01-30)

#146

Kan ikke forstå hvordan det kan tillates og at dette forslaget faktisk kan bli en realitet. Har man virkelig utredet konsekvensene? Negativt for det maritime miljøet samt for mennesker og aktiviteter i området.

Mia Eriksson (Drøbak, 2023-01-30)

#147

ØnSker ikke endringer i området med tanke på miljø, samt at p-plass og brygge ikke høres ut som god forvaltning av området. Dette er genrelt ikke et område som egner seg for busstrafikk. I tilegg er dette området en del av DKKs base, som jeg selv benytter tilbudet til.

Anders Hartmark (Drøbak, 2023-01-30)

#149

Å gi busser plass langs standlinjen i Oslofjorden er å ødelegge både miljø og visuelt uttrykk samt å hindre folk i å bruke stranden til rekreasjon og friluftsliv. Dette strider både mot fornuft og statlige rettningslinjer.

Norunn Løvald (Vinterbro, 2023-01-30)

#150

Verne om naturen og dets mangfold. Og gi muligheter for rekreasjon i form av aktivitet som feks padling.

Solveig Graue (Ås, 2023-01-30)

#159

Strandlinjen er en viktig møteplass for rekreasjon og hygge for mange mennesker, og det ville vært trist om dette ble ofret for enda en parkeringsplass og kaianlegg. Det er ikke så langt til Drøbak sentrum, la Husviken være i fred.

Christoffer Wig (Oslo, 2023-01-30)

#160

Dette stedet må bevares. Er ikke greit at alt skal bygges å ødelegges bare pga noen har for mye penger. Det er ille nok at Bringsværd tomta blir rassert.

Karsten busk Larsen (DRØBAK, 2023-01-30)

#161

Nedbygging av strandsonen og fellesarealer forringer natur og livskvalitet. Det gir varige uopprettelige skader. Dette er ikke forenlig med bærekraftsmålene.

Enge Elin (Drøbak, 2023-01-30)

#162

Jeg ønske å bidra til bevaring av Oslofjorden og Drøbaks friarealer.

Stine Lund (Drøbak, 2023-01-30)

#167

Jeg ønsker det skal være tilgjengelig for allmennheten .

Marianne Iversen (Drøbak, 2023-01-30)

#168

Vi må ta vare på kysten vår, strandsonen og verne om dyre- og planteliv som lever der. Oslofjorden er under hardt trykk, og trenger mindre - ikke mer - utbygging.

Kristine Tandal (DrØbak, 2023-01-30)

#169

Jeg vil bevare området slik det er i dag. Og jeg ønsker ikke mer trafikk og parkering av store busser, eller utbygging av kai-anlegg. Store busser som frakter turister som skal til Oscarsborg kan slippe av passasjerer på Seiersten og så kan turistene fraktes med mindre busser til båthavna, eller Husvika.

Britt Visedo (Drøbak, 2023-01-30)

#171

Jeg signerer fordi forsvarsbygg heller kan bruke den fine brygga på Sjøtorget. Bruk heller pengene på å elektrifisere Oscarsborgbåten.

Ylva Gulliksen (Drøbak, 2023-01-31)

#172

Jeg signerer fordi at kommunen ikke skal la seg friste til å gi en ulovlig dispensasjon

Andreas Lund (Oslo, 2023-01-31)

#173

Vi må ta vare på grøntarealer i strandsonen og fortsatt legge til rette for ikke-motorisert aktivitet i vannet.

Jan Sævareid (Oppegård, 2023-01-31)

#174

Jeg signerer fordi jeg bor på Husvik

Ulf Bjerknes (Drøbak, 2023-01-31)

#183

Jeg signerer fordi jeg vil bevare strandområdet og kajakk klubben.

Kenneth Osenbroch (Ski, 2023-01-31)

#184

Uhørt.

Ivar Ruud Eide (Drøbak, 2023-01-31)

#190

Fint å snorkle og padle der, alt liv blir ødelagt av sprengning til kaia

Patricia Kennie (Oslo , 2023-01-31)

#191

Jeg signerer for å støtte kajakk klubben og fri område som er vel benyttet også av turister og helårsbadere.

Christian Boland (Drøbak, 2023-01-31)

#192

Dette vil bety for store inngrep i området og endre fra et friluftsområde til kommersiell bruk. Området er ikke egnet for dette p.g.a. trang og dårlige fremkomst muligheter for store kjøretøy. Dette vil medføre støy forurensing, i tillegg til direkte ødeleggelser av nærliggende havbunn og sjøområder ved etablering av kaianlegg.

Hanne Cervino (OSLO, 2023-01-31)

#194

Dyrebar strandsone må tas vare på for frilufts- og rekreasjonsaktiviteter for allmennheten!

KARI KRISTINE BERGER (Sjusjøen, 2023-01-31)

#196

Ønsker å bevare naturen som den er. Nei til å bygge strandsonen.

Harald Ulker (Drøbak, 2023-01-31)

#197

Kajakklubben og naturen

Emma Strandbakke (Ski, 2023-01-31)

#198

Jeg vil bevare Drøbak, og Husvik som det er nå!

Geir Barmo (Drøbak , 2023-01-31)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...