Stopp pensjonssviket - bevar særaldersgrensa for arbeidsfolk

Kommentarer

#3406

Som hjelpepleier med 2 årig videreutdanning i palliasjon, full opptjening dvs over 40 år i arbeidslivet og særaldersgrense ved pensjon (65 år), vil jeg ikke at dagens regjering sammen med FRP, skal svikte meg ved å gi meg mindre pensjonsutbetaling, når jeg slutter å jobbe ved årsskiftet.

Sigve Melby (Stavanger, 2021-06-10)

#3412

Spillereglene i tre parts samarbeidet ikke er fulgt.

Dag Roar Fjelldal (Sarpsborg, 2021-06-10)

#3420

Slik kan det gå. Når politikerne våre aldri har gjort kroppsarbeid! Jøje meg for en arbeiderforakt de viser...

Laila Tønder (Kolsås, 2021-06-10)

#3421

Jeg jobber som brannmann og regner ikke med at jeg kan jobbe som røykdykker etter fylte 60 år.

Robert Saunes (Tinn, 2021-06-10)

#3430

Jeg signerer, fordi det er ikke greit og fjerne det.

Mirja Olsen (Tromsø, 2021-06-10)

#3439

Det er viktig at folk for en god pensjon som de kan leve av etter hard jobbing.

Terje Løken (Asker , 2021-06-10)

#3446

Jeg vstøter at de som har farlige eller slitsomt tungt arbeid skal kunne få gå av med tidligere pensjon og at folk og slitere på gulvet skal få en pensjon de kan leve av og som følger lønnsøknnger som for vanlige arbeidere.

Anne Karine Sæther (Halden, 2021-06-10)

#3449

Jeg signerer fordi jeg ikke vil ha en røykdykker makker på 70 år, ei heller være nær 70 år å røykdykke, dette er meget uforsvarlig. Dette er veldig krevende både fysisk & psykisk.

Kjetil Anfinnsen (Klepp Stasjon, 2021-06-10)

#3450

Jeg signerer fordi det er en grunn til at man har særaldersgrensen.

Tore Håkon Ihlen (Erlends vei 10, 2021-06-10)

#3458

Jeg jobber i et yrke som krever fysisk kapasitet til å håndtere krisesituasjoner. Bemanningssituasjonen er nesten alltid slik at alle som er på jobb trengs for tilfredsstillende håndtering av situasjoner som ikke bare kan tenkes å oppstå, men som faktisk oppstår.

I tillegg er særaldersgrensen et gode vi hadde da jeg startet utdanningen for yrket, et gode vi har hatt hele tiden mens jeg har hatt yrket, hele tiden mens jeg har blitt stadig mindre attraktiv utenfor eget yrke fordi jeg har blitt eldre. Avtalen vi gjorde den gangen gjelder fortsatt. Det er ikke greit å gå tilbake på en avtale etter at den ikke bare er inngått, men til og med har dannet grunnlag for tiår med livsvalg.

Thomas Lutro (OSLO, 2021-06-11)

#3464

For å bevare særaldersgrensa.

Martha Dybå (Kristiansund, 2021-06-11)

#3471

Jeg er hjelpepleier. Og dette er uhørt å ta ifra så mange en slik rettighet etter å stå så mange år i ett så fysisk og psykisk belastende yrke.

Bente Renate Bakke Lunde (Ridabu, 2021-06-11)

#3478

Dette er usosial politikk og vi har plikt til å ivareta arbeidsfolk som velger farlige og skadelige yrker for våre alles beste og vi plikter å gi dem anstendig pensjon.

Monika Andersen (Rørvik, 2021-06-11)

#3481

Etter 30 år i omsorgsjobb for Oslo kommune, og 11 år igjen til særaldersgrensen, orker jeg ikke å tenke på at jeg ikke skal ha råd til å gå av ved 65.

Turid Thoresen (oslo, 2021-06-11)

#3492

dette er helt uakseptabelt!!

Lene Jonsvold (Trondheim, 2021-06-11)

#3522

Å rasere velferdsstaten har vært Høyres fanesak i alle år, så dette sviket og løftebruddet mot arbeidstakere i farlige eller fysisk krevende jobber passer det inhumane kjennetegnet for Høyreregjeringen og Frp.

Hege Hagen (Stavanger, 2021-06-11)

#3524

La oss i de tungt belastende yrkene få fortsatt ha muligheten til å gå tidlig av med pensjon

Svanhild Kirkevik (Arnatveit, 2021-06-11)

#3528

Jeg syntes rett å slett at det er uhørt at de som setter sin egel helse på spill for å hjelpe oss "vanlige" folk skal miste den ene goden de har.

Alexander Aulisether (Kongsberg , 2021-06-11)

#3537

I solidaritet med dem som jobber i tunge, belastende yrker, de bør få beholde denne retten, og mulighet til et anstendig liv etter hard innsats!

Ellen Johannessen (Stavanger, 2021-06-11)

#3538

Jeg signerer fordi jeg jobber i helsevesenet , og vet hvor tungt det er .

Gerd Elin Myrmo (Fjerdingby, 2021-06-11)

#3542

Mange år i helsevesenet er krevende og hardt. Særavtalen må ikke forandres .

Tove Thorbjørnsrud (Sørumsand , 2021-06-11)

#3543

Jeg stiller meg solidarisk for alle som arbeider i belastende arbeid både fysisk og psykisk. Det bør være en særaldersgrense for å annerkjenne alle som står i dette. Man skal fremme gode helse vilkår og ha respekt for at det åpenbart er større risiko også ved høyere alder.

Elin Rosenlund (Færder, 2021-06-11)

#3545

Jeg jobber i helsevesenet og har gjort det i mange år. Turnusene blir tøffere og tøffere og med redusert grunnbemanning. Jeg skal være glad om jeg klarer å stå i yrket til jeg er 65 år.

Britt Mari Svartås (Trondheim, 2021-06-11)

#3548

Jeg jobber innen et yrke der de færreste har helse til å jobbe så lenge nå sier vi skal!

May britt Pettersen (Oslo, 2021-06-12)

#3552

Jobber selv i risikoutsatt yrke.

Mattis Lundstein (Brumunddal , 2021-06-12)

#3555

Uhørt å gå løs på disse yrkene. Vi gir alt av Oss selv fysisk og psykisk for å gjøre andres liv bedre og redde liv!! Jobber døgnet rundt og året rundt mens mange andre yrker har fri hver helg, påske, jul, å blablabla... det er dyrebar tid vi kunne ha valgt å brukt med familien vår. ingen av de yngre ønsker å ta utdannelse innen disse fagene når både vilkår og lønn er så elendig, politikere som klør seg i hue å lurer på hvorfor vi mangler arbeidere på gulvet!!! De bør skamme seg.

Tonje Benberg Gimse (Melhus, 2021-06-12)

#3563

Jeg er hjelpepleier å gikk av på AFP 1 mai.

Mariann Valberg (Harstad, 2021-06-12)

#3564

Jeg og alle mine kollegaer i hele landet fortjener en trygg og god pensjon, dette er ikke greit!

Nina Korvald (Sørum, 2021-06-12)

#3567

Vi jobber i tøffe og tunge yrker som sliter på helsa våres.
Sjøl er jeg helsefagarbeider og mange av oss sliter allerede med diverse plager alt i en alder av 50 + der jeg jobber.

Marianne Solberg (Birkeland, 2021-06-12)

#3574

Stopp pensjonssviket - ... !!

Nina Sannes (Kleppe, 2021-06-12)

#3578

Jeg signerer fordi jeg er i mot å fjerne eller svekke særaldersgrense for brannkonstabler. Noe få er i fysisk stand til å stå videre i jobben etter 60 og 65 år. Men de aller fleste er sliten av et usynlig press som er der hele tiden.

Geir J Hanssen (Brønnøy, 2021-06-12)

#3579

Et så viktig spørsmål kan ikke vedtas av regjeringen, her må partene i arbeidslivet på banen.

Ingunn Reistad Jacobsen (Bergen, 2021-06-12)

#3581

Dette er et ran av arbeidsfolk som har krevende yrker og ugunstig arbeidstid.

Inger Steingrimsen (Andebu, 2021-06-12)

#3584

Det er ikke greit at regjeringen plukker bort arbeidernes rettigheter litt etter litt!

Bente Johnsen (Namsos, 2021-06-13)

#3588

Fordi særaldersgrensa må bevarast som den er!

André Vindedal (Gaupne, 2021-06-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...