Stopp pensjonssviket - bevar særaldersgrensa for arbeidsfolk

Regjeringen og Frp kutter kraftig i pensjonen til 250 000 arbeidstakere 

Mandag 7. juni vedtok Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker, forsvinner. Rundt 250.000 arbeidstakere som har slik særaldersgrense opplever nå stor usikkerhet om egen framtid og frykt for å miste store summer i pensjon. Dette er ansatte som jobber i farlige eller fysisk krevende jobber, som helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere, brann- og redningspersonell og ambulansefagarbeidere. Av hensyn til både egen og andres helse og sikkerhet har de hatt rett og plikt til å gå av med pensjon tidligere enn andre. 

Svik og løftebrudd

Høyreregjeringa har brutt en skriftlig avtale med arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne, hvor de lovte å gjennomføre forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om framtidas særaldersgrenser.  

Når regjeringspartiene og Frp fjerner plikten til å fratre ved særaldersgrense, kaller derfor Fagforbundets leder, Mette Nord, det for et svik og et løftebrudd.

For lav pensjon til å leve av 

Når regjeringen fjerner plikten til å fratre med særaldersgrense tar de i realiteten denne retten fra de aller fleste. Antall år med opptjening i både tjenestepensjon og folketrygd blir så få at alderspensjonen blir for lav til å kunne leve av. Tidligpensjonsordningene er gode nok, men når alderspensjon slår inn blir altså pensjonen veldig lav. Det som framstilles som en frihet til å jobbe lenger, blir i stedet en tvang til å gjøre det for å få en god nok pensjon. 

Et pensjonssvik - noen regneeksempler

Uten en ny avtale om særaldersgrenser risikerer 250 000 arbeidstakere i farlige eller fysisk krevende jobber å tape store summer i årlige pensjonsutbetalinger.  For 1973-kullet vil dette for en typisk helsefagarbeider bety et tap på 33.000 kroner i årlig pensjon, eller 825.000 over 25 år. En typisk brann- og redningsarbeider kan tape 70.000 kroner i årlig pensjon, eller 1.750.000 kroner over 25 år. 

250.000 arbeidstakere i farlige eller fysisk krevende jobber fortjener en trygg og god pensjon.

Høyreregjeringa og Frp har utsatt dem for et pensjonssvik - her kan du være med og si at det ikke er greit! Skriv under her hvis du er enig i at denne uretten må rettes opp!

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Fagforbundet vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...