Stopp pensjonssviket - bevar særaldersgrensa for arbeidsfolk

Kommentarer

#9

Regjeringa begår løftebrudd

Anne Green Nilsen (Oslo, 2021-06-04)

#10

Høyreregjeringen og FRP svikter rundt 250.000 arbeidstakerer som har særaldersgrense. Disse arbeidstakerne opplever nå en stor usikkerhet om egen fremtid og frykt for å miste store summer i pensjon. Dette er ansatte som jobber i farlige eller fysisk krevende jobber som helsefagarbeider, sykepleier, renholder, brann og redningspersonell og ambulansefagarbeidere. De har hatt rett og plikt til å gå av tidligere enn andre av hensyn til egen og andres helse og sikkerhet.

Anita Monsebakken (Dokka, 2021-06-04)

#11

Vi trenger særaldersgrenser i tunge og belastende yrker,

Else Karin Jakobsen (Våler, 2021-06-04)

#21

Jeg signerer fordi jeg er Vernepleier med særaldersgrense 65 år. Mine kollegaer står i fare for å miste pensjon, dette skal vi ikke akseptere!

Jon-Inge Hagebakken (Elverum, 2021-06-04)

#26

Jeg signerer fordi vi trenger særaldersgrensen i helsevesenet og for renholdere. Dette er kjempetunge yrker med stor belastning.

Ella Haldorsen (Evenskjer, 2021-06-04)

#28

Jeg signerer fordi regjeringen og FRP begår pensjons-svik mot yrker som er særlig belastende og som skal trygge innbyggere og samfunn.

Mette Nord (Porsgrunn, 2021-06-04)

#30

Et angrep av sliterne, dette er nok en gang et overgrep mot arbeidsfolk.

Mona Vangen (Nord-Odal, 2021-06-04)

#46

Fordi det er viktig å opprettholde de velferdsgodene vi har for belastede yrker

Kai Overmo (Ottestad, 2021-06-04)

#48

Jeg signerer fordi jeg vil beholde min rettighet å gå av med en pensjon som jeg kan leve av !!

Jolanda Kuiper (Lalm, 2021-06-04)

#63

Jeg signerer fordi at jeg ikke er enig i at regjeringen skal ta i fra desse gruppene de rettene de har i forhold til særaldersgrense. Mange av desse er allerede lavt lønte og om dette blir innført, så vil det tvinge dem til å jobbe lenger for ikke å miste pensjon. Å gjøre dette med grupper som allerede er slitne pga et langt arbeidsliv innenfor et yrke som er farlig eller fysisk krevende mener jeg er direkte respektløst av regjeringen.

Laila Irene Alvestad (Harøy, 2021-06-04)

#69

Særaldersgrensen skal bevares slik den er idag

Line Ernestussen (Risøyhamn, 2021-06-04)

#79

For vi fortjener en trygg og god pensjon, tenker på hvor mye slit det er i helsevesnet og en trygg pensjon fortjener, helsefagarbeidere og sykepleiere.

Ann kristin Sunde (Våler i solør, 2021-06-04)

#86

Jeg vil ha en alderspensjon jeg kan leve med

Ulf Brattbakken (Gjøvik, 2021-06-04)

#87

Dette vil få store konsekvenser for mange av våre arbeidstakere som jobber i farlige og fysisk krevende jobber, som brann menn-helsefagarbeidere, sykepleiere og renholdere.

Hege Holmen (Kongsvinger, 2021-06-04)

#92

Det er viktig at særaldersgrense består for de som jobber i farlige eller fysisk krevende jobber. De fortjener en trygg og god pensjon.

Ingeborg Berit Nordli (Vinstra, 2021-06-04)

#103

Jeg jobber som ambulansearbeider og vil beholde særaldersgrensen.

Anne Lersveen (Heradsbygd, 2021-06-04)

#106

Fordi de som jobber i yrker som er fysisk og psykisk krevende trenger denne ordningen.

Bjørg Harbosen (Sander, 2021-06-04)

#123

Jeg signerer fordi det er uhørt at regjeringa velger å ta saken til Stortinget og ikke med partene i arbeidslivet! Bevar særaldersgrensen!

Tina Paulsen Stenkløv (Trondheim, 2021-06-04)

#137

Jeg er uenig i regjeringas forslag om å fjerne særaldersgrenser

Bjørg Storheil (Rørvik, 2021-06-04)

#142

Jeg er sliten brannmann på 54 år

Rolf W. Aarflot (Hønefoss, 2021-06-04)

#149

Fordi jeg som ambulansearbeider synes det er urettferdig å må stå lenger i et fysisk og psykisk krevende yrke

Hilde Sørensen (Bodø, 2021-06-04)

#152

For trygghet, sikkerhet, å en pensjon å leve av i fysisk og psykiske belastende yrker

Anders Kollmar-Dæhlin (Nes, 2021-06-04)

#163

Brannen på vestland sier slt

Svein morten Sørensen (Larvik, 2021-06-04)

#166

Rett og slett for vi har eit yrke som treng ei særaldersgrense. Vi har eit tungt yrke som slit ut helsa vår!!

Tove Nødseth (Kaupanger, 2021-06-04)

#167

Et svik mot oss som jobber i fysisk harde og krevende yrker. Særaldersgrensen er ikke et gode for arbeidstakeren, men en sikkerhet og en trygghet for befolkningen!

Kim Stavik (Porsgrunn, 2021-06-04)

#176

Jeg vil beholde retten min til å gå av etter et liv i tjeneste i et spesielt og krevende yrke! Nei til overtramp og løftebrudd!!

Kristin Sagmo (Heimdal, 2021-06-04)

#181

Vi har ei regjering som undergraver arbeidslivet!

Elin Severinsen (Alta, 2021-06-04)

#191

Særaldersgrensa er til også for borgernes sikkerhet.
Yrket blir ikke noe lettere,og når jeg har blitt 60år,har jeg jobbet i ambulansetjenesten i 42år.
Jeg tviler på at det er mye igjen av knær og skuldre da.

Pål-Marius Johansen (Oslo, 2021-06-04)

#194

Særalder hjelper oss å stå i jobb helt til pensjonsalder

Liv Margrethe Johnsen (Rørvik , 2021-06-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...