JA TIL BETONGPARK I HØNEFOSS!

Kommentarer

#410

Fosseparken 4 the win!

Tom-Erik Bakkely Aasheim (Tyristrand , 2021-05-01)

#411

Barn og unge fortjener å ha ett sted å være og utfolde seg.

Ingunn Ødegård (Hønefoss, 2021-05-01)

#420

Det er en sunn idrett barn kan gjøre, samtidig så trenger vi et sted i byen der ungdom kan møtes!

Tonje Banggren (Hønefoss, 2021-05-03)

#426

Ett skikkelig løft om vi får til dette. Vi må til Sandvika for stupetårn, Drammen for trampolinepark og Krødsherad for betongpark og BMX. På tide at vi får til noe slikt. Bygg Norges største å få oss på kartet

Arve Nordskog (Hønefoss, 2021-05-04)

#430

Byen vår har dessverre ikke mange uorganiserte tilbud til unge, og de som finnes er enten i dårlig forfatning eller bortgjemt.

Skal vi skape et positivt tilbud til unge må det være i sentrum, for tilgjengelighet men også for at miljøet skal være positivt og gjennomsiktig - slik at uønskede elementer holdes borte.
Gjerne i tilknytning til andre aktiviteter - i så måte er Fosseparken en god ide!

For ytterligere tilbud og muligheter så er lange bilfri gater i boligmiljøene - type miljøgater viktige. Både for unge men også for rekreasjon for alle i nabolaget.

Artikkelen viser til at tidligere skatemiljø under rutebilplata måtte vike for utbyggelse, og slike miljøer er på vikende front både i sentrum og i boligområdene pga fortetning og byggeiver.

Skal derimot Hønefoss fremstå slik man ønsker, som en voksende by med allsidige tilbud og sentrumsnære boenheter for andre en eldre, så må tilbud som dette også få plass.

Torgeir Dølerud (HØNEFOSS, 2021-05-05)

#435

Vi har ikke hatt noe i nærheten av et tilbud for skating i Ringerike på altfor lang tid, og terskelen for å komme seg ut på en meningsfylt aktivitet blir fort altfor høy når en må reise ut av distriktet. Jeg har skatet siden 1998 og savnet etter et lokalt tilbud er stort, spesielt etter å ha bodd i andre nordiske land der det gjerne er flere skateparker å velge mellom i samme småby. At det ikke har eksistert en eneste park på Ringerike siden tidlig 2000-tall er helt forkastelig.

Lars Jensen (Hønefoss, 2021-05-05)

#436

Ønsker en snarlig bygging av park

Stian Baksvaer (Hoenefoss, 2021-05-05)

#438

Bra for barn og unge!

Astrid Hartz (Arendal, 2021-05-05)

#449

Dette skulle Hønefoss hatt for lenge siden. Viktig tilbud for uorganisert ungdom. Hilsen tidligere eier av Flip.

ivar Gunnar Lia (Hønefoss, 2021-05-05)

#453

Jeg signerer fordi jeg vet at det ligger stor mestringsfølelse og samhold i skating.Dette vil hjelpe mange barn og unge til å finne en tilhørighet de ikke klarer å finne andre steder.Jeg drev selv og skatet som ung og husker godt hvor moro og inkluderende det var.

Rune Gerhard Erlandsen (Hønefoss, 2021-05-07)

#454

Ungdommen fortjener et sted å være, det er på høy tid det skjer noe for denne gruppen!

Stian Svendsen (Hønefoss, 2021-05-18)

#458

Min samboer skater og har ønsket dette siden barndommen

Cathrine Braaten (Hønefoss, 2021-06-23)

#460

Jeg vil ha betongpark i hønefoss

Henrik Rotherud (Jevnaker, 2021-06-23)

#462

Alle byer burde ha et slikt tilbud for barn, ungdom og voksne som skater. Nå får Kongsberg og Notodden betongpark, da er det snart bare Hønefoss som står uten et slikt tilbud.

Even Grønboengen (Kongsberg , 2021-06-24)

#467

Jeg har ungdom som ønsker dette tilbudet pga interesse. Og det å ha et mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggere er viktig.

Martine Karlsrud (Hønefoss, 2021-09-20)