Anmeldelse for dreping av fredede fugler på Smøla.

Kommentarer

#608

På tid å få slutt på denne galskapen, håper at de som har ansvaret må stå til ansvaret..

Osvald Olsen (Olden, 2021-04-07)

#611

Det skal ikke være forskjellsbehandling av vanlige folk som dømmes og vindkraftindustrien som kan tillate seg hva som helst.

ARNE FOSTERVOLD (7160 Bjugn, 2021-04-07)

#615

Dette er viktig!!!

Rita Øvretveit (Loddefjord, 2021-04-07)

#617

Jeg er imot vindturbiner og at det drepes så mye fugler / insekter. Samtidig at størstedelen av eiere er i utenlandske hender og pengene i skatteparadiser.

Magne Smørholm (Baldersheim , 2021-04-07)

#640

Fugledrap grunnet vindmøller.

Edith Cecilie Loftheim (1480, 2021-04-07)

#655

Forsømmelse mot lovverk

Ellen Landmark (Gjettum, 2021-04-07)

#657

Jeg signerer fordi jeg vil ha slutt på en drepende, forurensende og naturødeleggende industri med vindkraft.

Terje Bergheim (Skien, 2021-04-07)

#662

Vindturbiner er et forkastelig "påfunn"!!!

Madeleine Lindvik Løset (Holmøyane , 2021-04-07)

#664

Dette er skadelig for miljøet..

Bjørn Herdlevær (Toft, 2021-04-07)

#666

Er imot vindindustri!!!

Linda Opdahl (Heimdal, 2021-04-07)

#667

Dette er et grovt overtramp mot lover, regler, etikk og moral i grådighetens navn.

Per Hanssen (9180 Skjervøy, 2021-04-07)

#669

Dette må stoppes!!

Kjetil Skjervik (Åkrehamn , 2021-04-07)

#670

Det finnes ingen klimakrise og vindturbiner ødelegger miljøet og dyrelivet. Ja til miljø nei til klimagalskapen som er politikerskapt.

Roger Storsveen (4823 Nedenes, 2021-04-07)

#671

Jeg signere fordi det er viktig å verne om fredet vildt og natur som blir rasert i vinnings hensikt ifra utenlandske firmaer som ikke legger igjen annet enn søppel.

Øyvind Soløst (Skedsmokorset , 2021-04-07)

#673

Jeg signerer fordi vindmøller raserer biotoper for fugleliv og påvirker hele økosystemer på en brutal måte !

Sidsel Brudevoll (Gullaug, Lier, norge, 2021-04-07)

#674

Jorden trenger natur. Vindkraftverk ødelegger naturen .

Magnus Øverland Dahl (Oslo , 2021-04-07)

#675

Jeg signerer fordi jeg ønsker at vindkraftutbyggere må følge lover for vern av natur, dyreliv/fugler som gjelder for alle i dette landet, både private og utbyggere ! Slik er det tydeligvis ikke lenger da vindkraftutbyggere tydeligvis kan ta seg til rette på alle områder. Loven er ikke lenger lik "for alle" !

Gerd Solveig Eiesland (Gyland, 2021-04-07)

#681

Jeg er motstander a disse morderkvernene. Eierne av disse fugledreperne må stilles til ansvar på lik linje som menigmann som dreper fugler i store mengder.

Bjørn Arild Stensrud (Steinberg , 2021-04-07)

#688

En mann på Elverum fikk i 2017 ei bot på 15000kr for å ha tatt livet av ei skjære som spiste opp jordbæra i åkeren hans. Hvilken bot/straff er da passelig for å ta livet av en fredet ørn?

Grete Rennemo (1384 Asker, 2021-04-07)

#690

Fordi det er viktig med ørn og ellers alle andre utryddingstruet arter i naturen vår.

Terje Løken (Asker , 2021-04-07)

#692

Jeg signerer fordi fredet fugl blir drept.Dette vurderer jeg som miljøkriminalitet

Torill Husveg (4365 Nærbø , 2021-04-07)

#695

Eg synest Norge skal ha eit rikt og mangfoldig fugleliv, og freda fugl som Ørna skal ikkje måtte bøte med livet pga Vindturbiner satt opp på kryss og tverrs på kysten vår !!! Og Smøla er ingen unntak!! REDD NORGES FUGL

Bente Vadset (Skodje , 2021-04-07)

#697

Ørn og andre fuglearter er viktig, la de leve, i tillegg har vi vannkraft oppdater,, dette og avslutt Acer samarbeids planene, der utlandet har størst interesse av å eie og rasere norsk natur..

Gunni Djupvik (Herøy, 2021-04-07)

#698

Fullstendig imot all vindkraft på land og til havs, nettopp pga all fugledød,

Randi Aurdal (Ålesund, 2021-04-07)

#701

Det er hårreisende å se all denne faunakriminaliteten og raseringen av Norges naturområder som foregår.
Med alle disse vindparkene som er bygd og planlagt videre på land og i sjø, så vil våre fuglebestander effektivt utryddes..

Arne Wilhelm S. Dalhus (Tjeldstø, 2021-04-07)

#703

Jeg er mot all utbygging av ineffektiv vindkraft som ødelegger norsk natur og helsa til folk, dreper fugler og insekter, og

Tone Hegghammer (Narvik, 2021-04-07)

#706

Jeg signerer fordi jeg er i mot alle former for vindkraft.

Kenneth Moen (Reinsvoll, 2021-04-07)

#708

Fugledrap, miljøkrimilatet,overkjøring av lokalbefolkningen, norsk lov gjelder ikke for disse utbyggerne. En skam fôr den norske befolkningen. 😪

Jan Bøkseth (Trondheim, 2021-04-07)

#709

Uakseptabelt å ødelegge naturen på en så grufull måte!!!!!

Ruth Lindgaard (Ålesund, 2021-04-07)

#711

Denne fullstendige overkjøring av lokaldemokratiet gjør meg så inderlig forbannet. At natur og dyreliv blir fullstendig oversett er en stor forbrytelse

Freddy Fagervold (Sandefjord , 2021-04-07)

#718

Jeg signerer da dette er ren miljøkriminalitet samt drap av fugler og viktige insekter i faunaen. Også miljøforsøpling med resin fra bladene.

Ståle Ytterstad (Raufoss, 2021-04-07)

#723

Dette er drap på fugler og uønsket i Norsk natur.

Turid Sagbakken (Hønefoss, 2021-04-07)

#724

Dette skulle vært gjort for flere år siden

Bjørnar Berg (Sørfrøyveien 1555 , 2021-04-07)

#727

Havørnene er freda. Vindturbiner i naturen på Smøla er grov natur kriminalitet, da over 100 havørner er drept av dem. Få de vekk for De skader natur og klima og sprer plast og gift.

Kari Eriksen (Vikersund, 2021-04-07)

#738

Dette er overgrep på fuglelivet

Jan Erik Dregelid (Høyanger , 2021-04-07)

#744

Natur og dyreliv står i fare❗

Torhild Austad (Bygland, 2021-04-07)

#745

Sterk motstander av kapitalistiske krefter som raserer norsk natur og slakter ned truede dyrearter! NEI TIL VINDKRAFT!!!

Kenneth Killingstad (Steinberg, 2021-04-07)

#746

Vindturbiner ødelegger naturen og menneskene/dyrene i området.

Grethe Helen Gjerde (Sandnes, 2021-04-07)

#748

Ta tilbake naturen. Stopp vindmølleparkene.

Laila Gottenborg (2230Skotterud, 2021-04-07)

#750

Havørner er fredede fugler, og skal ikke drepes når man vet at turbiner er en stor trussel for dem.

Anne-Grethe Skaug (Elverum, 2021-04-07)

#753

Å sette opp apparat som beviseleg tek livet av verna fuglar bør straffast og apparata må fjernast.

Leif Strand (6154, 2021-04-07)

#755

Jeg signerer fordi jeg mener at vindmøllene skader mye i naturen

Randi Kvam (Dalabakken 55, 2021-04-07)

#757

Jeg signerer fordi jeg er imot at disse vindturbinparkene tar livet av så mange freda fugler (og fugler generelt) uten at det får konsekvenser.

Pål Corneliussen (Hundvåg, 2021-04-07)

#759

Eg er for liv i naturen.

Karstein Larsen (Kyrkjebø , 2021-04-07)

#761

Stopp å installere vindmøller Smøla der konsekvensen blir drap av fredede ørner på Smøla

Siren Stamnesfet (5305, 2021-04-07)

#762

Det er fryktelig det som skjer med fugler, dyr, mennesker og natur pga alle vindturbiner som blir satt opp. Miljøkriminalitet.

Heidi Austad Sandnes (Levanger, 2021-04-07)

#767

Fryktelig med alle fuglene som blir drept.

Kirsten Skjæveland (Sandnes , 2021-04-07)

#768

Vindmøller er en komplett miljø-katastrofe. Fjern. De. Nå.

Christer Jakobsen (1384, 2021-04-07)

#769

Fordi jeg bryr meg om naturen og dyrelivet i fremtiden....det er mulig å finne andre muligheter..som vi sier ALT ER MULIG.

Ronny Myran Byman (Drammen, 2021-04-07)

#774

For å stoppe dreping og nedslakting av ørn på Smøla.

Mona Aune (Bodø, 2021-04-07)

#786

Man må slutte å ødelegge naturen for å lage en grønnere verden. Pluss mange flere grunner men det blir for mye å skrive om nå.

Arve Hildrum (Sandnes , 2021-04-07)

#790

Fordi vi ikkje trenger vindmøller,bare oppdatere vannkraft!!!

Birger Akselvoll (Kyrksæterøra , 2021-04-07)

#796

No må det bi slutt på rasering tå norsk natur, å vindmøllan på smøla å andre plasser i norge har tatt livet av nok fugler då spredd nok micropkadt ut i naturen

Unni Flora Sverdrup (Gausdal , 2021-04-07)

#798

Jeg signerer fordi jeg er lei av at disse store selskapene som driver med vindkraft får holde på som de vil uten å ta ansvar for store naturinngrep.

Torstein Schau (Kjeller , 2021-04-07)

#799

Eg meiner det er ei skam for den norske stat, gjennom Statkraft, å gje løyve til å rasera den norske fjellheimen og å øydelegg oppvekst område for bl.a. fisk i havet. Og dette for profittører.

Bjørn Olav Moberg (Os, 2021-04-07)

#800

Enhver som tar liv av dyr
(særlig de fredede) uten at det er et nødvendig onde, må stoppes! Hvordan skal mennesker overleve etterhvert, når vi utrydder art etter art, det må da være lov å tenke litt lenger enn bare penger!!

Hege Cathrine Hagen (Hokksund, 2021-04-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...