Anmeldelse for dreping av fredede fugler på Smøla.

Kommentarer

#8

Det er ulovlig og drepe fredet fugler.

Birgitte Volstad (Sørskogbygda , 2021-04-07)

#12

Drap av fredet fugl/vilt er straffbart og loven bør være lik for alle.

Bente Utheim (Steinkjer, 2021-04-07)

#20

Nok er nok !

Roger Vestad (Telemark , 2021-04-07)

#28

Jeg er imot industralisering av norsk natur og biomangfold. Den eneste måten vi kan ha et godt klima på, er å la naturen være i fred.

Line Skår (Ålesund , 2021-04-07)

#32

Vindturbinparker tar livet av fredede fugler, og andre fugler i hekketiden, og fredningstiden forøvrig, noe som er straffbart ihht norsk lov.

Jørn Ståle Fuglebrenden (Løten, 2021-04-07)

#37

Dette er faunakriminalitet som overgår alt annet

Knut Fuglerud (Sylling , 2021-04-07)

#47

Eg signerer fordi ein med vindmøller ødelegg natur fauna og flora
Det er dårlig resursutnyttelse å ikkje med ny teknologi, kan oppruste eksisterende vannkraft som pr idag er tilgjengelig

Kari Ann Kvamsdal (Haugsvær, 2021-04-07)

#49

Jeg støtter dyrevern og naturlig mangfold. Hvert enkelt individ har min omsorg og omtanke.

Kasper iLaug (Oslo, 2021-04-07)

#52

Norsk natur må bevares og beskyttes! Utsalg av norsk natur og ressurser må stoppes! Dagens vindkraft er ikke miljøvennlig!

Tina Sparchholz (Tysvær, 2021-04-07)

#53

En slik massiv ødeleggelse av natur og fugleliv kan ikke aksepteres. Grov miljøkriminalitet som må opphøre.

Frank Asbølmo (Trondheim , 2021-04-07)

#59

Jeg ikke ønsker vindkraft som ødelegger dyr og folk ...

Gerd Eva Hilstad (Flornes, 2021-04-07)

#60

Få stoppet en unødvendig og kynisk bransje

Eirik Borgen (Elverum, 2021-04-07)

#62

Jeg signerer fordi disse vindturbinene, som Norge overhodet ikke trenger, dreper, ikke barefugl, men også insekter, forstyrrer dyreliv og menneskeliv og er en kilde til naturforsøpling. Skulle vært fullstendig ulovlig, og burde vært ansett som alvorlig miljøkriminalitet.

Tony Bettina Søndergaard (Fana, 2021-04-07)

#63

Nok naturdrap nå. Norsk natur og dyreliv trenger reelt vern, ikke festtaler.

Rolf Mork-Knudsen (Bergen, 2021-04-07)

#66

Våre fredede fugler skal beskyttes, ikke drepes. Dette er faunakriminalitet.

Laila Johansen (Lindesnes, 2021-04-07)

#78

Dyreplageri og rasering

John Sandvær (Mo i rana, 2021-04-07)

#79

Vindturbiner dreper fugler og tonnevis av insekter årlig. Støy og blinking gjør folk i nærheten syke. De sier klimaet er i forandring. Vi burde bygge ut vannkraften. Spesielt på Vestlandet har vi mye regn. Hva med fremtiden? Da kan etterkommerne våre oppleve tørke. Bra på alle måter å ta vare på det regnet som kommer.

Inger Alvær Espelid (Bergen, 2021-04-07)

#82

Utbyggerne og staten begår faunakriminalitet!

Arve Osen (Sunndal , 2021-04-07)

#85

Miljøkriminalitet

Anita Hyrve (Oslo, 2021-04-07)

#86

Dette er ikke greit. Finn en annen løsning.

Leni Ludvigsen (Tveit, 2021-04-07)

#90

Dette er vandalisme mot vår sårbare natur. Miljøkriminalitet.

Willy Rasmussen (3269 Larvik , 2021-04-07)

#93

Lik lov for alle, industri eller privatperson. Vindkraftverkene må stilles til ansvar for drap av mangfoldige individer av trued art

Henrik Susort (Hommersåk, 2021-04-07)

#97

Vindturbiner for å produsere strøm trenger vi ikke, de raserer naturen, dreper fugler og insekter, og forurenser miljøet.

Jan Gunnar Garshol (3160 Stokke , 2021-04-07)

#103

Jeg signerer fordi vindkraft ødelegger vår vakre natur, lemlester fugler, ødelegger insekter, sprer forurensning og forgifter vann og natur!

Toril Sivertsen (Beiarn, 2021-04-07)

#111

dreping av fredede fugler

Trygve Barfot (Stord, 2021-04-07)

#121

Det gjør vondt langt inn i sjelen og være vitne til hvordan vi ødelegger vår vakre natur. Det grønne skiftet burde handle mye mer om hvordan man skal bevare mangfold og urørt natur og mindre om elbiler.

Eirin Mo (Valestrandsfossen, 2021-04-07)

#129

Jeg signerer fordi vi kan ikke ødelegge naturen og kalle det grønt skifte.

Agnete Årdal (Oslo , 2021-04-07)

#136

Grusom inngripen i naturen.

Mari Foseid Tronbøl (Oslo, 2021-04-07)

#145

Jeg er i mot drap og store lidelser av fugler og dyr.

Charles Aase (Stokke, 2021-04-07)

#146

Beskytte fredet fugl og dyreliv

Brit Malvik (Oslo, 2021-04-07)

#151

Liker landet vårt som det var.

Tom Erik Faråsengen (Skogbygda , 2021-04-07)

#155

Jeg vil ikke ha vindmøller i naturen.

Solveig Øren (Arendal, 2021-04-07)

#156

Jeg er imot rasering av naturen og fauna.

Gunn Eva Hansen (9132 Stakkvik , 2021-04-07)

#157

Man kan ikke ofte natur for å redde klima

Sara Ytterland (Vigra, 2021-04-07)

#162

Likhet for loven i Norge

Birger Stenstad (Seljord, 2021-04-07)

#163

Lover skal gjelde for alle. Det er ikke akseptabelt det som skjer.

Hans Ove Galtung (5072 Bergen, 2021-04-07)

#165

Miljøkriminalitet§

Geir Gundersen (Trondheim, 2021-04-07)

#166

Det de naturfiendtlige vindbaronene får holde på med ustraffet er en skam og en skandale.

yngve sjødin (Oteren, 2021-04-07)

#173

Signerer fordi jeg er totalt imot vindkraft. Dette er voldtekt av natur, og terror mot folk.

Bjarne Olsen (Herføl ( Hvaler ), 2021-04-07)

#174

Jeg er forferdet over omfanget vindmølleparkene har, vi raserer fremtiden og ødelegger naturen vår, for at pengene derfra blir flyttet ut av landet!! Dette er galskap!!!
Jeg vil gledelig beskytte den nydelige havørnen vår!!

Liv Bjørnsdatter (Bergen, 2021-04-07)

#177

Jeg ønsker en slutt på denne hodeløse utrullingen av naturødeleggelse, fugletortur og ødsling med skattepengene.

Rune Sivertsen (Stavanger , 2021-04-07)

#181

Vindturbiner dreper alt for mange fugler, også rødlistede . Og insekter . Store områder med natur blir ødelagt for all framtid, og penger forsvinner ut av landet og plasseres i skatteparadis . En stor skam !

Brit Roberg-Andersen (Nøtterøy, 2021-04-07)

#182

Miljøødeleggelsene vindturbiner forårsaker er massive, inkludert utrydding av sjelden fugl. Vindturbiner sparer dessuten ikke CO2. Produksjonen og transport gir høyere utslipp enn vindturbiner noen gang kan greie å spare inn. Vindturbiner gir dessuten strøm bare 35 % av tiden. På toppen av det hele melkes staten for subsidier som vi får regningen for via nettleien, og som går til kriminelle profilerer. Vindturbiner er fullstendig galskap i et land som har verdens grønneste energi fra før.

Else Berit Kristiansen (Sørum , 2021-04-07)

#188

Dette er grov miljøkriminalitet og et alvorlig overtramp av det norske demokratiet.

Ove-Johnny Nettum (Maura, 2021-04-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...