Tilrettelegging av nasjonale prøver

Kommentarer

#602

Fordi det er like viktig at en dyslektiker får bruke hjelpemidlene sine, som at en synshemmet får bruke briller.

Kristine Nesvik (Ålesund , 2021-02-10)

#603

Dette burde være en selvfølge! En rullestolbruker blir ikke bedt om å lære seg å gå for å få gode resultater på prøver!

Sunniva Bøhmer (Notodden, 2021-02-10)

#610

Alle skal få vise sin kunnskap på sine premisser

Elin Holden (Ålesund , 2021-02-10)

#611

Lena Martinsen

Lena Martinsen (Eidsvoll, 2021-02-10)

#613

Dette er en viktig sak som det burde gjort noe med forlengst.

Robert Sætervik (Trondheim, 2021-02-10)

#615

Mitt barn har dysleksi

Tonje Hagen (Lier, 2021-02-10)

#617

Jeg signerer fordi gutten min skal oppleve mestring på skolen.

Lene Breivik (Lillesand, 2021-02-10)

#633

Fordi jeg vil stå på for min datter og alle med dysleksi for at de skal få en rettferdig prøve.

Torunn Tande (Alta, 2021-02-10)

#641

Jeg signerer fordi jeg har 2 barn med dysleksi. La rettferdigheten seire👏🌺❤

Margareth Moen (Tornes i Romsdal, 2021-02-10)

#643

Sønn og mann har dysleksi

Inger Torve Salater (Levanger , 2021-02-10)

#645

Datter med dysleksi.

Tonje Eikrem (Eydehavn, 2021-02-10)

#648

Har en datter med impressive språkvansker, som ikke passer inn i A4 boksen...

Kari Lise Dyrseth (Tornes , 2021-02-10)

#653

Jeg er lærer og opplever at dette er et problem for elever med dysleksi

Kjellaug Sandnes (Levanger, 2021-02-10)

#654

Eg signerer fordi elevar med dysleksi må gjennomføre prøver vi veit dei ikkje får til.
Dei vert sett til å gjere det som er deira vanske/utfordring. Ingen i rullestol må gjennomføre testar i kroppsøving utan sitt hjelpemiddel eller utan tilpassing.

Trude Bertelsen (Hopsvågen , 2021-02-10)

#657

Ved å innføre disse forslagene vi det kunne bidra til inkludering og mestring før alle elever. I tillegg vil det gi et mer korrekt bilde av de målingene man er ute etter i de nasjonale prøvene.

Siri Heimstad (Verdal, 2021-02-11)

#659

Jeg signerer fordi det er viktig at disse elevene ikke opplever enda mer frustrasjon og følelse av å ikke mestre enn det de allerede gjør.

Ann Beate Kvelle (Larvik , 2021-02-11)

#664

Jeg synes dette er viktig, kjenner flere med dysleksi og vet hvor viktig det er at det blir tatt hensyn til.

Ina Kassel (Lørenskog, 2021-02-11)

#665

Elever med behov for hjelpemidler skal ha lov til å bruke disse på alle kartlegginger/prøver.

Janne Berg (Harstad, 2021-02-11)

#680

De med dysleksi har rett på tilrettelegging ellers og uten det får de ikke vist hva de kan.

Anneli Brakalsvålet (Levanger, 2021-02-11)

#683

Jeg mener det er en selvfølge at de med dysleksi skal få tilrettelegging på nasjonale prøver.

Annette Pedersen (Eidsvoll, 2021-02-11)

#691

Det blir tatt for lite hensyn til barn og unge med dysleksi.

Therese Aaslund (Ski, 2021-02-11)

#692

Tilrettelegging handler ikke om fordeler, men like muligheter for alle

Pål Lennart Horne (Skien, 2021-02-11)

#696

Jeg er far til en dyslektiker og jobber også innenfor feltet, slik at jeg er helt enig med Dysleksi Norge.

Ravnamo Orjan (Mo i Rana, 2021-02-11)

#699

Fordi mitt barn sliter me disse prøvene og resultatet viser på ingen måte rett iforhold til hans kompetanse nivå.

Lise Karlsen (Brandval , 2021-02-11)

#700

Jeg signerer fordi jeg er enig med Dysleksi Norge om at elever med dysleksi bør få en tilpasset prøve (men trenger ikke måles på leseferdighet) både for å vise hva de forstår av en tekst (med bruk av hjelpemiddel) og for å ivareta en inkluderende praksis.

Hege Merete Dahl Sjurseth (Asker, 2021-02-11)

#701

Alle barn bør føle mestring på gjennomføring uten å måtte slite seg gjennom teksten de skal testes på.

Bodil Oppen (Grua, 2021-02-11)

#702

Fordi jeg syns det er urettferdig prøve for barn og unge som sliter med dysleksi og/eller dyskalkuli. Jeg har selv barn som gruer seg til disse prøvene flere dager før disse prøvene.

Helle Hvarnes (Larvik, 2021-02-11)

#704

Dysleksi er bare andre måter å tilegne seg kunnskap på, tilpasset den som skal lære - NÅR samfunnet rettferdiggjør verktøyene! Det haster!

Hilde Hovde (Gjøvik, 2021-02-11)

#705

Jeg signerer fordi jeg som lærer i skolen ser hvor urettferdig dette er for de som sliter med dysleksi.

Ingjerd Helen Nygård (Tynset, 2021-02-11)

#710

Jeg skriver under som lærer.

Gitte Schmidt (Tofte, 2021-02-11)

#715

Jeg signerer denne fordi jeg er enig i at dagens nasjonale prøver ikke er tilrettelagt for barn med dysleksi

Therese Misund (Oslo, 2021-02-11)

#716

Jeg signerer fordi jeg har to barn som begge har dysleksi ,og som har strevd med de nasjonale prøvene

Hege Høgset (Vinje, 2021-02-11)

#717

Jeg ønsker rettferdighet

Ingvild Ygre Herland (Bergen, 2021-02-11)

#718

Aller mest ynskjer eg at nasjonale prøvar vert avskaffa. Ein god pedagog har evne til å gje elevane sine prøvar som det er muleg å meistra, i høve til den kjennskapen han har til elevane sine. Det er betre å bruka tid på ein læringsprosess som bygger stein på stein, enn å ta store steg på kort tid for å øva alle til ein nasjonal prøve. Nasjonale prøvar inneber for mange elevar opplevingar som gjev låg meistringskjensle, stress grunna tidtaking og prøveform og i verste fall eit dårleg sjølvbilde. Desse prøvane er til for systemet, målstyring og konkurranse mellom land og regionar, ikkje individet!

Randi Heggland Strøm (Tobøl, 2021-02-12)

#719

Jeg er både lærer og mor til en med dysleksi. Jeg er helt enig i oppropet.

Rannveig Midbøe (Kristiansand, 2021-02-12)

#720

Har to barn med påvist dysleksi hvor den minste er i skolepliktig alder. Ønsker bedre tilrettelegging for han.

Jill-Heidi Jakobsen (Vangsvik, 2021-02-12)

#726

Barne mitt har dysleksi

Martine Seth (Tønsberg, 2021-02-12)

#728

Viktig med tilrettelegging for en allerede sårbar gruppe!

Karin Biek (Jessheim, 2021-02-12)

#736

Mia krogsrud

Mia Krogsruf (Fredrikstad, 2021-02-12)

#742

Jeg føler at det er dumt at det ikke er tilrettelagt, jeg trodde nesten dette var en selfølge

Jonatan Randen (Åros, 2021-02-12)

#748

Jeg synes dette er viktig, og har selv 2 barn med dysleksi

Sveinung Godø (Hustadvika , 2021-02-12)

#755

Jeg har ro barn med dysleksi og er selv lærer, jeg synes det viktig at barn med dysleksi skal føle mestring i lesing!

May-Hege Hafne (Aurskog, 2021-02-12)

#760

Jeg signerer fordi jeg mener denne formen for testing av barn med lese- og skriveproblematikk er uholdbar!

Kaja Pedersen (Rælingen, 2021-02-12)

#761

Jeg signerer, fordi alle burde ha like muligheter for å vise hva de kan. Og en kartlegging som blir hausset opp av mediene burde ikke få ødelegge selvtilliten til barn med dysleksi.

Anniken Hansen (Fredrikstad , 2021-02-12)

#763

Har dysleksi selv.

Cindy Rodal (Larvik, 2021-02-12)

#765

Jeg signerer fordi nasjonale prøver er en helt forferdelig opplevelse for enkelte elever med dysleksi++

Solveig Dramstad (Skjærhalden , 2021-02-13)

#770

Dette var en av grunnene til at min dysleksi ikke ble kartlagt før siste året på videegående. Jeg scorte alltid bra på lesetestene. Skumleste til siste setning og svarte riktig på spørsmålene.

Karoline Viuk (Oslo, 2021-02-13)

#772

Tilrettelegging for læring er viktig i skolen

Amelia Sæves Thorbjørnsen (Mandal, 2021-02-13)

#777

Dette må vi få på plass nå. Avkodingshjelpemidler ved eksamener og prøver, og lov for dyslektikere å bruke hjelpemidler.
Så må vi også slutte med å trekke ned en elevs resultat pga skriftlige feil som ikke er avdekket av retteprogram når de kommer som følge av dysleksi. Det finnes tilfeller der elevarbeider som innholdsmessig og gift forståelse er god for en femmer eller 5 + får en treer pga sånt pirk, og da vet de som retter om dysleksien. Det tar motet fra flinke folk som bare har dysleksi. Hvis Norge mener noe med "tilpasset opplæring" så er det tvingende nødvendig å gå bort fra en hensynsløs og demotiverende praksis både innenfor opplæring, innenfor hjelpemiddel-tillatelser og innenfor sensorpraksis.

anna helleland (Bergen, 2021-02-13)

#779

Fordi manglende veiledning og tilrettelegging hindrer mange dyslektikere å ta utdannelse og yrkesvalg de har evner til.

Systemer i grunnskole, videregående og høyskole/universitetsnivå forstår ikke hvor mye tid og innsats en dyslektiker må nedlegge i forhold til andre.
Mange klarer det allikevel men det kunne vært så mange fler. Og skolehverdag kunne vært en positiv opplevelse istedenfor en gjentagende opplevelse av at man ikke evner og føler seg mindreverdig. Noe som absolutt ikke er tilfelle. Dysleksi har ingenting med intelligens og kunnskap å gjøre. Det føles bare slik fordi veien frem og mulighetene er utrolig krevende.

Ingen som ikke har dysleksi har ennå ikke forstått hvor krevende og hvilken psykisk påkjenning det er. Dyslektikere er hardtarbeidende, robuste og løsningsorienterte kunnskapshungrige mennesker som ikke får brukt og utdannet sitt potensiale dessverre.

Tom Magnus Pedersen (Larvik, 2021-02-13)

#780

Fordi jeg har dysleksi og hver hva jeg måtte igjennom.

Kari Benjaminsen (Drammen, 2021-02-13)

#781

Dagens prøve er urettferdig. Å behandle alle likt er urettferdig. Vi er alle ulike og har forskjellige behov.

Linda Ulla (6289 Søvik, 2021-02-13)

#784

Jeg signerer fordi jeg i mitt arbeid opplever dette som en utfordring, og jeg brenner for at dyslektikere skal kunne få delta med tilrettelegging som gir dem like forutsetninger som de som ikke har dysleksi.

Ragnhild Knudsen Magerøy (Øygarden, 2021-02-13)

#788

Dette er hårreisende, mobbing av unge med utfordringer. Universiteter tillater hjelpemidler- uforståelig at ikke barn har samme rettigheter!

Vera Østensen (Oslo, 2021-02-14)

#790

Jeg signerer fordi jeg har to barn med dysleksi og ser hvordan de strever med å lese og hvordan de gruer seg til slike prøver. Og disse prøvene fir de blir veldig misvisende

Line Mordal (6443 Tornes, 2021-02-14)

#791

Det ville være fornuftig og ansvarlig at elevene med dysleksi får tilrettelagt nasjonale prøver. Det skulle ha vært tilrettelagt for lenge siden.

Blanca Simonsen (Jessheim, 2021-02-14)

#792

Har to barn med ADHD og dyseleksi, ønsker at de skal ha mulighet til å vise hva de kan.

Aina Irene Nautnes (Hustad, 2021-02-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...