Tilrettelegging av nasjonale prøver

Nasjonale prøver i lesing skal måle leseforståelse. Elever med dysleksi får ikke bruke hjelpemidler. Grunnen til det er at hjelpemidlene vil føre til at eleven ikke blir målt på det eleven skal måles på.

Dysleksi Norge synes likevel dette er urettferdig. Elever med dysleksi har egentlig ingen problemer med å forstå det de leser – men de har problemer med å avkode bokstaver og ord. Leseforståelse og avkoding er egentlig to forskjellige ting, selv om man vanligvis sier at avkoding er en del av forståelsen. (Lesing = avkoding x forståelse).

Dysleksi Norge synes at elever med dysleksi burde få bruke avkodingshjelpemidler – det vil si opplesning – under nasjonale prøver.

Siden resultater fra nasjonale prøver brukes i forskning og statistikk er det vanskelig. For at resultatene skal kunne sammenlignes må alle elevene ha tatt akkurat den samme prøven, og på akkurat samme måte.

Hvis det skal endres må man forandre på målet med prøven og regler for gjennomføring. Utdanningsdirektoratet har foreslått å lage nye nasjonale prøver. Dysleksi Norge mener at man da må sikre at elevene får den tilretteleggingen de trenger for å vise hva de kan.

Men: De nye prøvene kommer ikke før i 2024. Det er for lang tid å vente på en løsning!

Dysleksi Norge foreslår:

  • Elever som har utfordringer på det området nasjonale prøver skal måle – og allerede er grundig utredet for disse – kan fritas fra nasjonale prøver.
  • Elevene som har fritak får en alternativ prøve som er tilrettelagt etter deres behov.

I praksis vil dette bety at elevene fritas fra den offisielle nasjonale prøven der deres resultater inngår i datagrunnlaget, men får en prøve som er bedre tilpasset deres forutsetninger. Resultatene fra deres prøver når de får bruke hjelpemidler vil være mer nyttig når den enkelte lærer skal planlegge videre tilrettelegging og kan bidra til å gi skolen viktig informasjon om hvordan de lykkes i å tilpasse opplæringen for elever med tilretteleggingsbehov.

MERK: Dysleksi Norges medlemmer ønsker i utgangspunktet ikke fritak, men de vil få muligheten til å vise hva de kan gjennom tilrettelegging! Forslaget er altså et resultat av et grundig arbeid, der dette fremstår som den eneste løsningen som åpner for å tillate tilrettelegging, frem til nye prøver er på plass i 2024.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Dysleksi Norge vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...