Tilrettelegging av nasjonale prøver

Kommentarer

#201

Jeg støtter bruk av hjelpemidler under nasjonale prøver.

Nina Pettersen (Ski , 2021-02-08)

#210

Synes det er et overgrep at disse barna skal måles på denne måten! Null mestringsfølelse!

Yanka Astad Storli (Fauske, 2021-02-08)

#217

Dette er viktig for barn og unge at de får vist hva de kan, også på nasjonale prøver.

Leif Brækkan (LEVANGER, 2021-02-08)

#219

Tilrettelegging er viktig for mestring og seovtillitt

Gøril Wægger (Nedodden, 2021-02-08)

#220

Mitt barn går i 5 trinn og har gjennomført nasjonale prøver uten hjelpemidler. La barna sitte der i 90 minutter uten hjelpemidler er helt uhørt. Han kom gråtende hjem. I ettertid skal man ikke ta hensyn til disse testene pga han har dysleksi. Hvorfor må da barn sitte der å gjennomføre de?

Wibeke Adriansen (Fredrikstad , 2021-02-08)

#222

Fordi jeg selv jobber som spesialpedagog, og ser viktigheten av at denne gruppen får en likeverdig opplæring

Caroline Trondsæther (Oslo, 2021-02-08)

#224

Fordi det er urettferdig at de med dysleksi ikke får bruke hjelpemidler

Eva Sand Helland (Ålesund, 2021-02-08)

#227

Likhet for alle.

Gretha Arnesdatter Lunde (Gjøvik, 2021-02-08)

#233

Dyslektikere må få levere på lik linje med andre - likeverd.

Turid Sund (Sømna, 2021-02-08)

#234

Det er på høy tid at dette gjøres noe med

Marius Hermansen (Narvik, 2021-02-08)

#236

Det er nødvendig med tilrettelegging for at de med dysleksi skal få vist hva de kan.

Kjersti Bakke (Hokksund , 2021-02-08)

#240

Man kaller det nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. I realiteten må man være en meget god leser for å mestre alle disse tre prøvene. Besvarelsene elever med dysleksi avgir, gir ingen reel indikasjon på kunnskapen disse elevene innehar. Resultatene har derfor null verdi slik de gjennomføres i dag. Man utsetter elever med dysleksi for en situasjon man vet de ikke har likeverdig mulighet til å vise hva de faktisk kan. Dette kan få negative konsekvenser for selvfølelse. Signerer dette både som mor til ei med dysleksi, og som pedagog.

Ann-Christin Schernell (Nesoddtangen, 2021-02-08)

#243

Har selv barn med dysleksi og ADD

Janne Tanberg (Sømna, 2021-02-08)

#247

Eg støtter Dysleksi Norge sin begrunnelse for dette oppropet.

Bente Linda Flatmo (Elnesvågen , 2021-02-08)

#248

Noe annet er bare tull! Å bli vurdert ut i fra et "a4 " system når man selv er litt oval, gir et ufullstendig og inkorrekt resultat!

Kristine Stubben (Hønefoss , 2021-02-08)

#252

NP måler leseferdigheten på elevene, ikke regneferdighetene!

Katrine Aarre (TRONDHEIM , 2021-02-08)

#254

Jeg signerer for å hjelpe min datter som har dysleksi og min sønn som har dyskalkuli.

Monica Fosshaug (Bodø, 2021-02-08)

#261

Jeg signerer fordi dette er viktig. Nasjonale prøver i både leseforståelse, engelsk og matte er teksttunge, og mer en lesetest enn en ferdighetstest. La elevene slippe at nasjonale prøver blir et nederlag når forutsetningene er forskjellige.

Ingeborg Berg (Snåsa, 2021-02-08)

#262

Alle bør få mulighet til å vise det de kan på riktige premisser.

Birthe Kvamme (Sandefjord, 2021-02-08)

#274

Jeg er lærer.

Julie Hole (Bergen, 2021-02-08)

#275

Selvfølgelig, ja til tilrettelegging!

Siri Sandland (Kragerø, 2021-02-08)

#283

Viktig å ta bort flest mulig steder de kan oppleve nederlag

Siri Andersen (Verdal, 2021-02-08)

#284

Jeg er lærer og opplever hvor urettrferdig dette er. Vi bruker flere år på å øve elevene i å bruke hjelpemidler, men så skal de ikke få bruke dem på den viktigste prøven de nesten får i grunnskolen.

Gro Wollebæk (Langhus, 2021-02-08)

#292

At elever med dysleksi ikke kan ta prøvene med sine hjelpemidler er bak mål da disse er godkjent ved feks eksamen

Tonje Svendsen (Rendalen, 2021-02-08)

#312

Jeg har selv dysleksi og slitt med dette opp igjennom tiden. Nå har min datter dette. Hun sliter med å lese men med lydbok /opplesning får hun til det meste. Prøver går mye bedre muntlig🥳🥳

Sarah Seigerud føien (Kongsvinger, 2021-02-08)

#316

Jeg er lærer og skjønner ikke poenget med å teste når man vet hvor problemet er! Skaper kun nederlagsfølelse.

Ellen Hansen (Karsund, 2021-02-08)

#321

Som lærer har jeg dessverre sett mange dyslektikere miste tilrettelegging de har krav på.

Rita Jonassen (Notodden, 2021-02-08)

#322

Jeg signerer for det berører mange barn.

Inger Elisabeth Austgarden (Bergen, 2021-02-08)

#329

Har en sønn som har en sønn i 7 klasse selv med en sterk grad av dysleksi , og har derfor egne erfaringer hvor demotiverende disse prøvene er og gir nesten ingen glede eller mestringsfølelse for de med dysleksi , nærmere tvert imot . Jeg er for tilrette lagte nasjonale prøver for de som er på dems nivå. Skoleverden har også plass for de med dysleksi

Kim Fredriksen (Kongsvinger, 2021-02-08)

#330

Jeg signerer fordi jeg har sett mange fortvilte elever gjennomføre prøven med fortvilelse. Motivasjonen for å lære seg verktøy vil bli større når de får bruke det under kartlegging. Tror lærere også skjerper seg når det gjelder opplæring på hjelpemidler. Vi tar ikke av brillene før prøven, når eleven ser dårlig. Lesestøtte er dyslektikerens briller.

Karina Solhaug (Mo i rana , 2021-02-08)

#341

Har sjølv 2 barn med dysleksi . Ho eldste streva seg igjennom 9 år med sterk form av dysleksi, utan å få hjelp. Ikkje noko kjekk oppleving , verken for borna sjølv eller foreldra .

Tone Grindedal Vange (Flatbygdi, 2021-02-08)

#347

Dette er noe alle barn bør få være med på uansett utfordringer

Tone Tollefsen-Vik (Karmøy, 2021-02-08)

#353

Jeg synes ikke dagens prøver og håndtering av disse ikke viser eller tar hensyn til mangfold og inkludering. Det skaper to sjikt de som blir sett og de som blir stuet unna. Skal ungene kjenne på uønskethet og skam?

Marthe Lindseth (Oslo, 2021-02-09)

#357

Jeg signerer for at de med dysleksi kan få vist hva de kan, og prøven blir mer nøyaktig .

Randi West (Høvik, 2021-02-09)

#363

Diskriminering å ikke la disse elevene få benytte sine hjelpemidler. De blir satt i en situasjon de ikke har mulighet til og lykkes. Gir ikke informasjon som kan benyttes, da disse elevene er kartlagt og utredet. Ikke barnets beste dette nei, så JA til endring og før de trer i kraft bør disse elevene få fritak! Belastning større enn nytten!

Ann Christin Korsnes (Trondheim , 2021-02-09)

#366

Prøvene er kun for elever som er uten utfordringer.

Ida Selvær (Åros, 2021-02-09)

#369

Min mann har dysleksi, sliter seg gjennom skole årene og i tidligere jobber uten hjelpemidler. Nå er han ansatt i kommunen og får hjelpemidler. Våre to gutter på ,7 og 12 har også dysleksi. Så håper med dette en bedre fremtid for blant annet dem.

Klara Hansen Siljan (Skien , 2021-02-09)

#373

Som lærer i ungdomsskolen og med flere års videreutdanning i blant annet spesialpedagogikk, kan jeg ikke stå å se på at elever med dysleksi skal måtte bli lei seg og nedbrutt av å ikke få bruke talesyntese på nasjonaleprøver. Tale til tekst er deres «briller»! Dette er rett og slett diskriminerende. Det er avkodinga som er deres hovedutfordring- de trenger tale til tekst. OM dette ikke kan forandres før 2024 MÅ de få et alternativ! Norge bør være et foregangsland!

Anne Margrethe Amundsen Steen (Levanger, 2021-02-09)

#383

Det er et relevant problem for mine barn!

Aina Landstad (Eidsvoll, 2021-02-09)

#385

Jeg synes elever med lese- og skrivevansker bør få en tilrettelagt prøve i stedet for den ordinære

Richard Enoksen (Sømna, 2021-02-09)

#388

Det skulle bare mangle!

Linda Wikeland (Borkenes, 2021-02-09)

#389

Alle bør ha rett til nødvendig hjelpemiddel.

Ranveig Velle Vedeld (Fiskåbygd, 2021-02-09)

#393

Det er viktig at elever får brukt hjelpemidler for å bli målt på lik linje med andre.

Merete Strandskog (Namsos, 2021-02-09)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...