Mer satsing på jernbanen i Norge!

Kommentarer

#1007

Jeg signerer, fordi jeg tror tog har større gevinst for miljøet. Tog er også sosialt, og en behagelig måte å forflytte seg fra A til Å.

Lars Inge Tverberg (Hol, 2021-03-07)

#1009

Miljø
Stor passasjerkapasitet
Raskeste transportmiddel

Kent Marthinsen (Ski , 2021-03-07)

#1013

Jeg synes jernbanen er den mest moderne og fremtidsrettede reiseform, noe satsingen i utlandet vitner om. Selv om regjeringen skryter av "tidenes satsing" er det ikke nok når planer enten må avlyses eller få stadig utsettelse, og vi er de store sinkene når det gjelder nordisk satsing.

Kjell Viig (Oslo, 2021-03-07)

#1018

Det må satses mer på jernbane.

Erland Bakken (Moster , 2021-03-07)

#1019

Klart vi må satse på jernbanen! Riktig miljø grep fremover.

Tina Sjue (Eidsvoll, 2021-03-07)

#1023

Det er viktig for klimasaken at tog blir et realistisk alternativ til fly!

Geir Ask-Henriksen (Drammen, 2021-03-07)

#1028

Jeg ønsker satsing på tog slik at folk heller velger det som et framkomstmiddel. Togtrafikk fremfor flytrafikk gir langt mindre forurensning og er en triveligere reiseopplevelse

Vilde Sandby (Oslo, 2021-03-07)

#1056

Jeg signerer fordi jeg elsker tog og å reise med tog, og fordi klimautfordringene krever endring av måtene vi reiser på. Og viktig er en langt bedre togforbindelse med kontinentet: Oslo S-Hamburg HBF (direktetog).

Inge Harsten (Gamle Fredrikstad, 2021-03-07)

#1058

Signerer fordi jeg syns jernbane utbygging er viktig og da tenker jeg ikke på forkorting av reisetida mellom Oslo og Bergen - men st nordnorgesbanen må bygges ut til Narvik i første omgang.

Kjell Olav Sæther (Jakobsli, 2021-03-07)

#1059

Tog er miljøvennlig transport - og en god mpte å reise på

Kirsti Fossgård (Kristiansund, 2021-03-07)

#1060

Det finnes ingen grunn til å ikke signere på dette!

Helga Marie Sørhagen (Lillehammer, 2021-03-07)

#1079

Det er mye mer fremtidsrettet å bygge jernbane enn å bygge motorvei.

Stian Spanne Iversen (Arendal, 2021-03-08)

#1084

Fordi jeg mener at jernbaneutbygging er viktig

Jostein Lian (Røyken, 2021-03-08)

#1088

Vi må ha et reelt, miljøvennlig transportsystem som kan (ut)konkurrere flytransporten i landet vårt.

Anne-Karin Marcussen Møller (Arendal, 2021-03-08)

#1091

Jeg ønsker meg en grønnere framtid. Da trenger vi mer tog!

Ingrid Dybvik (Oslo, 2021-03-08)

#1094

Toget er miljøvennlig og trygt. Tog❤️

Synnøve Karin Hernes (Evanger, 2021-03-08)

#1097

Det trengs bedre tog

Ralf Heberling (Drammen, 2021-03-08)

#1106

Vi trenger mer tog, miljøvennlig transport!

Gerd Lønne (Sandefjord, 2021-03-08)

#1110

Så langt er satsingen på jernbane i Norge bare et patetisk opplegg fra Høyre om «konkurranse», uten noen virkelighetsorientering. Hvorfor blir det bare verre og verre med togtilbud i Norge? Gi figure.

Frank Johnsen (Oslo, 2021-03-08)

#1118

Det er flaut at vi har såpass tynn satsing på jernbane som transportmiddel i Norge. Jernbanetilbudet er en viktig del av løsningen når det kommer til å kutte klimagassutslipp fra transportsektoren. Håper virkelig jernbanetilbudet får et seriøst løft i nær fremtid her i Norge slik at det blir lettere for folk å velge klimavennlige transportformer.

Karen Moberg (Sogndal, 2021-03-08)

#1121

NÅ!!!

Ingvild Øgstad (Jar , 2021-03-08)

#1127

dessverre er det dyrt med tog, kontra fly. Tog er best!
best på miljø
best på komfort

Angelica Fritzvold (Oslo, 2021-03-08)

#1129

jeg fortrekker rett linje.

roar edvarden (Fredrikstad, 2021-03-08)

#1131

Det er den aller beste måte å reise på.

Bettina Thorvik (Oslo , 2021-03-09)

#1132

Av omsyn til miljøet og framtida for barn/barnebarn!!!

reidun bøyum (Voss, 2021-03-09)

#1136

Vi trenger lyntog mellom de store byene som et alternativ til fly

Jonny Stenberg (Stavanger, 2021-03-09)

#1142

Jeg signerer fordi jeg liker tog, og at toget er framtiden. Håpet er å forlenge Nord Norge banen, få persontrafikk på Solørbanen og få Valdresbanen tilbake.

Gunnar Fors (Lillestrøm, 2021-03-09)

#1154

Det er klima- og miljøvennlig, dessuten svært hyggelig!!!👍

Siri Solum (Nesodden, 2021-03-09)

#1159

Elektrifisering av gjenværende dieselstrekninger (Rørosbanen, Trønderbanen og Nordlandsbanen), satsing på høyhastighetstog og flere avganger er viktig for å få flere passasjerer over fra vei- og flytraffikk til bane og redusere Norges CO2-utslipp.

Petter Kjørstad (Trondheim, 2021-03-10)

#1179

Vi trenger mere miljøvennlige løsninger, som er også billigere i bruk for alle innkomstklassene. Jernbanenettet er også en fin løsning for å kutte kullutslippet, og følge etter Paris-avtalen.

Ville Sarén (Bodø, 2021-03-13)

#1180

ønsker å reise mest mulig miljøvennlig

inger melbye (oslo, 2021-03-13)

#1181

Raskere og mere tog i regi av et selskap.Vekk med "go ahead "og "Svenske jarnvegar".

Dag Hovd Nilsen (Trommestadveien 75,4817 His, 2021-03-13)

#1186

Offentlig kommunikasjon er en rettighet!

Anna Asgard (Kristiansand , 2021-03-14)

#1189

Norges jernbane er udtadert. Flaut!! Norge må satse mer på tog. Vi må få utvidet jernbanen opp til finnmark og øke hastigheten på de nåværende linjene.

Thor Fidel Carrizo-Nilsen (Bodø, 2021-03-15)

#1195

Det er på høy tide at vi får et velfungerende, moderne tognettverk i Norge, som er hurtig, rimelig, med hyppige avganger og bred rekkevidde. Dette er nødvendig for å få bukt med klimaendringene samtidig som vi ivaretar transportmuligheter, og vil gjøre det lettere for folk i hele landet å velge klimavennlig. Og det er deilig å kjøre tog!

Iris Bjørlo Stenseth (Oslo, 2021-03-19)

#1197

Jeg signerer fordi toget er fremtiden. Ønsker all godstrafikk på bane

Jannicke Ellingsen (Bergen , 2021-03-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...