Si nei til ny språkvurdering i barnehagen

Kommentarer

#1208

Jeg tror på at barna trenger voksene som er tilstede istedenfor kartlegging. Man kan ikke hjelpe barn inn i lek om man ikke er på avdeling eller er opptatt av kartlegging, og all min erfaring og kompetanse tilsier at lek er en av de beste språkstimuleringene barn kan få.

Kristin Hvarnes (Mo i Rana , 2021-02-15)

#1217

Eg signerer av di eg gjerne vil støtte barnehageopprøret og alle dei dyktige og dedikerte fagfolka som står bak. Deira innsats er viktig for å beskytte barnet!

Bjørg Frøisok Bjøberg (BALESTRAND, 2021-02-16)

#1226

Jeg signerer fordi barnehagene trenger ikke flere tidstyver, vi har nok og god kompetanse på området. Gi oss heller spes.ped kompetanse i alle barnehager. Så kan vi legge ned ppt i samme operasjon. Så kan tidlig innsats bli en reel del av norske barnehager.

Anne Coventry (3355 Solumsmoen , 2021-02-16)

#1242

Jeg signerer fordi vurdering av alle barns norskkunnskaper allerede er ivaretatt av barnehagene ved at pedagogiske ledere, barnehagelærere og styrere oppfyller mandatet gitt i rammeplanen.

Jill Johansen (Hamar , 2021-02-16)

#1244

Språkvurdering ikke gir noen et bedre språk! Og ingen barn har «for dårlig språk» -de har ekstra gode språkforutsetninger som flerspråklige!

Palma Kleppe (Nesoddtangen , 2021-02-16)

#1251

Det strider mot all fornuft. Jeg er i mot vurderinger som bidrar til å sette barn i ulike «båser», som jeg vil kalle det. Jobben til ansatte i barnehagen er å legge til rette for trivsel, trygghet, anerkjennelse, sosial kompetanse gjennom lek og (læring) som gjør dem robuste nok til å starte på skolen, uten å måtte gi dem vurdering i språkferdigheter. Det trengs det gode kvalifiserte barnehagelærere og ansatte! Bruk heller ressursene til å skaffe dem. Fremsnakk den viktige jobben ved å jobbe i barnehage.

Linn Ravn (Liland, 2021-02-16)

#1258

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker en kartlegging av hva den norske stat mener "normale" barn bør og skal kunne. Alle barn er forskjellige og de skal ikke settes i bås bare fordi noen politikere ønsker seg ubetydelige tall.

Daniel Landmark Gundersen (Oslo, 2021-02-16)

#1266

Jeg signerer fordi jeg ikke støtter forslaget om endringen i barnehageloven

Andrea Aasmoe Mathy (Oslo, 2021-02-16)

#1277

Jeg signerer fordi alle e barn utvikler seg på egen tempo

Joanna Gunnestad (Klokkarstua , 2021-02-16)

#1304

Alle utvikler seg i forskjellig tempo. La barn være barn så må de voksne lære seg til å se på menneskene og ikke papiret for å tilrettelegge videre utvikling.

Julia Wik (Nesoddtangen, 2021-02-16)

#1313

Massekartlegging er aldri løsningen, gi lærere i barnehagen ressurser nok til å følge opp barna.

Torstein Unstad (Tromsø, 2021-02-16)

#1315

Bruk penger på mer personale til språkarbeid framfor nye kartlegginger og fjerning av ressurser rettet mot barna.

Sigrid Syrrist (Drammen, 2021-02-16)

#1317

Barna lærer språk av gjentakelse. Vi bader barna i språk hver eneste dag. Vi vurderer barna og legger opp vårt pedagogiske arbeid etter hvert enkelt barns behov.

Ida Sande (Bergen, 2021-02-16)

#1322

Politikerne må stole på profesjonen. Vi trenger IKKE å kartlegge ALLE barn! Vi fanger opp de som trenger ekstra oppfølging, men vi trenger og flere ansatte i hele åpningstiden!

Karianne Skudal (Hylkje, 2021-02-16)

#1343

De stadig nye krav til papirarbeid, utredninger og dokumentasjon i skole, barnehage, videregående skole, psykiatritjenester - og nær sagt alle etater som møter mennesker - er med på å devaluere tilliten til fagfolk som jobber i disse; og pålegger dem et meningsløst merarbeid som IKKE sikrer eller høyner kvaliteten på tjenestene.

Sigrid Randers-Pehrson (Sortland, 2021-02-16)

#1347

Vi trenger ikke flere kartlegginger- vi trenger en styrket bemanningsnorm i hele åpningstiden!

Linda Kjelstad (Støren, 2021-02-16)

#1353

Mer enn nok byråkrati allerede - og stol på de fagutdanna ansatte i b-hagene

Siri Hangeland (Kristiansand, 2021-02-16)

#1354

Jeg støtter ikke ny lov om kartlegging av alle barns norskferdigheter før skolestart.

Phương Nguyễn (Haugesund, 2021-02-16)

#1358

Jeg er imot kartlegging av alle barns språkutvikling. Dette er tid og ressurskrevende tiltak som kun bør iverksettes dersom det er behov for det.

Caroline Krusinski (Askim, 2021-02-16)

#1364

Fordi ingen barn blir bedre i norsk om de blir vurdert. De blir heller dårligere i norsk fordi pedagogene er opptatt med vurderinger, tester, foreldresamtaler (ofte med tolk), oppmeldinger m.m, fremfor å støtte barna i hee og nå situasjoner.

Sabine Scheidt (Bønes, 2021-02-17)

#1378

Det gir ingen mening å måtte kartlegge alle barna med eksisterende rammebetingelser og ressurser i barnehager. Fokus på tiltak, kompetanseheving og bedre bemanning. Derfor.

Hannele Oikarinen (Bergen, 2021-02-17)

#1383

Vi har et mandat og en profesjon som ivaretar barns språkutvikling i barnehagen.

Bodil Labahå (Hesseng, 2021-02-17)

#1389

Lovfestet språkvurdering i barnehagen handler om politikernes behov for kontroll, og er ikke til barnas beste. Dette behovet viser et snevert syn på språkutvikling, og viser lite tillit til profesjonen. Testing av alle barn er aldri den rette vei å gå.

Reidun Larsen (Tønsberg , 2021-02-17)

#1393

Vi trenger ganske enkelt ikke en lovfestet språkvurdering i barnehagen. Det vi trenger er en bemanningsnorm som gjelder i hele åpningstiden.

Grete Svegård (Klæbu , 2021-02-17)

#1394

Pedagogisk personalet trenger tiden til å være med barna og støtte dem i deres språklæring og ikke bruke tiden på screene alt de gjør. Det gjøres observasjoner kontinuerlig for å hjelpe barn med norskferdigheter. Stol på at pedagogisk personalet kan jobben sin.

Elisabeth Sundland (Hylkje, 2021-02-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...