Bevar Gulldalen barnehage!

Kommentarer

#202

Jeg støtter Gulldalen barnehage

Karen Sundnes Eiksund (Volda, 2020-11-01)

#203

Jeg godtar ikke nedlegging.

Hanne Grønn Larsen (Oslo, 2020-11-01)

#209

Fordi jeg jeg selv er styrer i en barnehage og fordi jeg kjenner igjen verdiene og særtrekkene ved Gulldalen barnehage som FAU beskriver. De beste barnehagene vokser ikke på trær, de beste barnehagene er de med en kultur der ansatte trives. Her har åpenbart barna det også godt, med dager fylt med verdifulle opplevelser rett i skogkanten. Slike barnehager må tas vare på.

Ida Larsson (Oslo, 2020-11-01)

#210

Gulldalenen bhg er mine barns 2. trygghet, vi vil ikke miste det!

Monica Yong Bjerke (Oslo, 2020-11-01)

#213

Jeg signerer fordi Gulldalen er en barnehage med erfarne, profesjonelle og engasjerte ansatte som har en tanke og et mål om å se og utvikle barn. Og de gjør det med varme, humor og omtanke! Jeg er mektig imponert over Gulldalen og det grunnlaget de gir barna våre for videre skolegang og i livet.

Berit Bjerkli (Grefsen , 2020-11-02)

#219

Jeg signerer fordi det er helt feil å legge ned en barnehage med unikt miljø og helt spesiell kompetanse.

Sigurd Hertzberg (Oslo , 2020-11-02)

#225

En ressurs i nærmiljøet går tapt.

Ann-Cathrin Gulbrandsen (Oslo, 2020-11-02)

#226

Både barn og ansatte trives veldig godt i barnehagen. Den har en unik og skjermet beliggenhet med nærhet til skogen.

Simen Kleveland (Oslo, 2020-11-02)

#231

Bevare Gulldalen barnehage!!! Beste barnehagen i hele bydel Nordre Aker

Kristine Aass (Oslo, 2020-11-02)

#242

Jeg var en av 3 andre som startet i Gulldalen Barnehage rundt en uke før de andre barna kom, i 1995 eller noe sånt. Trist å høre om nedleggelsen.

Simen Gvein (Oslo, 2020-11-02)

#249

Barnehagen er veldrevet, gunstig beliggenhet for barn med spesielle behov, lite sykefravær blant ansatte, høyest tilfredshet i bydelen, gode tilbakemeldinger fra bydelslege og fysioterapeuter. Hyggelig personale og god ledelse. En unik barnehage.

Jørgen Øverås (0491, 2020-11-02)

#254

Jeg støtter foreldre som vil bevare denne flotte barnehagen

Margaret Leirvåg (Oslo, 2020-11-02)

#263

Bevar verdens beste barnehage!

Anette Eriksen (Oslo, 2020-11-02)

#267

Vil bevare barnehagen

Astrid Dahl (OSLO, 2020-11-02)

#276

Når de ansatte, foresatte eller enkelte politikere ikke kan få avgjørende betydning om hva som er riktig signerer jeg dette oppropet.

Rune Eliassen (Oslo, 2020-11-02)

#277

Barna trenger mest mulig faste og trygge rammer i en ellers svært utfordrende tid.
Styrende organ bes revurdere sin avgjørelse, for å imøtekomme våre behov, ved å utsette nedleggelsen til barna har gått ferdig sin tid i Gulldalen Barnehage.

Mvh
Terje Holst

Terje Holst (Gulldalen Barnehage , 2020-11-02)

#281

Som tante til en gutt i Gulldalen bhg, har det vært en glede å følge og hente i bhg. Både fordi det er en fryd å se leken som utfolder seg når en kommer, men også den gode opplevelsen av hvordan en selv blir møtt, som en del av barnetd familie. De ansatte er usedvanlig gode på relasjoner. Med den viten en har om konsekvenser av mobbing, er det helt galskap å legge ned en bhg som har skapt et slikt unikt, inkluderende miljø som Gullhagen bhg. Selv har jeg gjennom mange år gitt veiledning i hjem-skole-samarbeid og hatt kollegaer som har gitt veiledning på bgh, og med den kjennskapen det gir til hvordan barn har det i bhg og skole, har jeg vært dypt imponert over å følge Gulldalen bhg, med den profesjonalitet og varme de ansatte ser hver enkelt og samtidig skaper et inkluderende, varmt og gledesfylt fellesskap. Vedlikehold er bare penger, det er langt større verdier som står på spill ved å legge ned Gulldalen bhg!!!

Torill Braaten (Åstvedtbakken 14, 2020-11-02)

#284

Som ansatt opplever jeg at Gulldalen barnehage har et unikt arbeidsmiljø med mye varme, raushet, glede og humor. En arbeidskultur og barnekultur som er opparbeidet over tid.
Personalet er sensitive tilstedeværende og aktive i samspill med barna.
Her oppe ved skogkanten finner vi en ro få andre barnehager har med marka som ramme. Liten nok for at alle kjenner litt alle. Stor nok for et fagmiljø forankret i profesjonen.
Støtter meg til denne kampanjen om at beslutningen revurderes.

Laila Stensby (Oslo, 2020-11-02)

#286

Jeg støtter opp om protester mot å ødelegge hverdagen for slitne foreldre ved å rasere kvalitativt gode barnehagetilbud til barna våre som så sårt trenger akkurat det. Trygge omgivelse, trygge rammer og ansatte med en høy profesjonell profil.

Ingvild Gulbrandsen (Oslo, 2020-11-02)

#292

Fordi det er en bra barnehage, den er passe liten og passe nærme som gjør at de ansatte bryr seg og barna får det bra.

Geir Rudshagen (Oslo, 2020-11-02)

#294

Gulldalen er en godt etablert og anerkjent barnehage, viktig for nærmiljøet og familiene som bor her

Line Christin Petzold (Oslo , 2020-11-02)

#298

Jeg har kjennskap til at dette er et veldig godt tilbud. En barnehage med unik beliggenhet og meget kompetent personalgruppe.

Halvor N. Gjone (Spikkestad , 2020-11-02)

#303

Har selv gått der i barnehage og ønsker at andre også skal ha samme mulighet for en såpass god oppfølging

Christopher Nandrup (Oslo, 2020-11-02)

#304

Gulldalen barnehave er helt unik og må være en av de beste barnehagene i Oslo! Vi har hatt barn i Gulldalen og vet hva vi snakker om!!

Fred Nandrup (Oslo, 2020-11-02)

#305

Gulldalen barnehage må bevares, den er helt unik!!!

Brigitte Nandrup (Oslo, 2020-11-02)

#314

Barnehagen i mitt hjerte i 15 år - både som mor og ansatt❤️ Sønn som nå er 17 år sier: det er ikke bygningen som gjør barnehagen, det er folka som jobber der!

Torill Gulbrandsen (Kjelsås, 2020-11-02)

#315

Helt enig i alle argumentene i skrivet. For et klimabyråd vil jeg spesielt fremheve det argumentet. I tillegg vil jeg tilføye som psykolog risikoen med gigabarnehager, som det legges opp til mer og mer. Særlig hvis de er basebarnehager. Denne ideen, som er økonomisk begrunnet først og fremst, kommer til å gå samme veien som kontorlandskap. Trendy, men en dårlig løsning.

Joy Buikema Fjærtoft (Oslo, 2020-11-02)

#322

Bevar Gulldalen

Knut Torkildsen (Oslo, 2020-11-02)

#326

Dette er DEFINITIVT bydelens BESTE barnehage!

Christine Myhre (Oslo, 2020-11-02)

#327

Barnehagen bør få bli.

Karin Jensen (Oslo, 2020-11-02)

#330

Først og fremst fordi Gulldalen er fantastisk, men også fordi jeg teor den egentlige grunnen til å legge ned er at flinke og erfarne folk koster mer i lønnskostnader, (som vel er 70-80% prosent av totalkostnadene for en bhg?)
Og ikke reagere på denne nedleggelsen er det samme som å si at vi ikke ønsket bra barnehager med voksne ansatte, det er nemlig for dyrt så vi må

Martin Pedersen (Oslo, 2020-11-02)

#338

Viktig å beholde små barnehager som hører til lokalområder.

Christian Bjørvik (Oslo, 2020-11-02)

#349

Jeg signerer oppropet fordi FAU gir mange gode argumenter mot nedleggelse av et trygt og godt tilbud for barna.

Vigdis Tråsdahl (Kjelsås, 2020-11-02)

#353

Gulldalen barnehage er bydelens beste barnehage. Med erfaring fra tre andre barnehager i Oslo, kan vår familie med hånden på hjertet si at den faglige kompetansen til å ivareta våre barns trygghet og utvikling har vært i Gulldalen. Årene i Gulldalen barnehage har lagt et viktig fundament for våre to barn. Et miljø som helt og holdent kan føres tilbake til barnehagens dekikerte, motiverte og høyst kompetente medarbeidere. SKAM å skulle la besparende tiltak gå på bekostning av bydelens barn!

Camilla Høgberg-Hoe (Oslo, 2020-11-02)

#365

Gulldalen Barnehage gir barn et godt, trygt og læringsrikt oppvekstmiljø.

Hege Budde (Sandefjord, 2020-11-03)

#377

Fantastisk fin barnehage som burde få bli.

Trine Olseb Møgster (Høvik, 2020-11-03)

#382

Gulldalen har et flott miljø, og ligger fantastisk til nære marka!

Line Furu (Oslo, 2020-11-03)

#385

Viktig med ett godt lokalt tilbud! Veldig flinke ansatte og god trivsel.

Sander Fosshaug (Oslo, 2020-11-03)

#393

Vi vil ha trygge små barnehager som Gulldalen barnehage, der barna får gå i en barnehage i eget nærmiljø, en barnehage der barna får leke i skogen og ha et stabilt barnehagepersonalet med lite sykefravær.

MIe Amundsen (Oslo, 2020-11-03)

#399

Veldig gode år for våre i Gulldalen. Fantastisk miljø med personalet som hadde mye kompetanse på relasjoner og verdier det er godt å ha med seg. Flotte uteområder.

Anne B. Heyerdahl (Lofthus , 2020-11-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...