Bevar Gulldalen barnehage!

Kjære alle som har et hjerte som banker for barna og lokalmiljøet på Kjelsås! 
 
Denne uken fikk foreldrene i Gulldalen barnehage sjokkbeskjeden om nedleggelse fra høsten 2021. Det er en administrativ avgjørelse uten at foreldre, ansatte eller politikere har blitt tatt med i prosessen. Vi har ingen innsikt i hvordan prosessen har vært. 

Nedlegging av Gulldalen Barnhage rammer de mest sårbare av oss.
Vi foreldre (FAU) føler oss forbigått i denne saken. 
 
Nedlegging av Gulldalen barnehage er helt klart økonomisk betinget. Å spare på barn er ikke å spare. Det å legge ned Gulldalen er ikke det beste for barna våre ei heller for den faglige sterke og trygge personalgruppen. Gulldalen barnehage har bygd opp et svært godt pedagogisk miljø som er kjent for sin unike evne til å ivareta barna våre. Spesielt har foreldre med barn med ekstra behov følt seg svært godt ivaretatt. 

Gulldalen barenhage gjør barna våre trygge i eget nærområde, denne tryggheten skaper gode minner og en trygg barndom – den beste investeringen. Barnehagen ligger helt i skogkanten og har et unikt utemiljø. Gullskogen og nærhet til naturen gjør barna glade i naturen og tilfører kvaliteter det er vanskelig å verdsette. 

De ansatte trives, og er ansatt lenge. Sykefraværet som ligger langt under Oslos gjennomsnitt forteller mye om dette. Det forteller bla. at våre barn møter de samme kjente fjesene og sitter på de samme trygge fangene hver dag. Det gir grunnlaget for en god hverdag for barna også i vanskelige tider som nå. 

Nedleggelse av barnehagen vil bli et tap for lokalmiljøet. Det er verdifullt for barnefamilier å ha kort avstand til barnehagen. Felleskapet fra barnehagen er også et positivt bidrag til et godt lokalmiljø. 

Det vises til et vedlikeholdsetterslep som en av årsakene til nedleggelse. Vi stiller oss undrende til dette. Det er rart at vi i disse tider velger å forkaste en 20 år gammel bygningsmasse, som innehar masse og uerstattelige kvaliteter. Skal vi klare å nå klimamålene våre er det nettopp rehabilitering og bruk av eksisterende bygningsmasse og ikke riving og nybygg som er løsningen.

 
Vi er meget bekymret over manglende søkelys på barnas beste og deres trygghet. Det er nettopp det Gulldalen barnehage med de ansatte gir våre barn og vi vil kjempe for at de kan fortsette med det i fremtiden også. 
Vi vil kjempe mot at barnehagen vår blir nedlagt og vil be om innsyn i beslutningsgrunnlaget - det fortjener barna våre og lokalmiljøet med kommende barnehagebarn! 
 
Hjelp oss med å bevare Gulldalen Barnehage! 

Hilsen fra FAU. 
 

FAU, Gulldalen Barnehage.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at FAU, Gulldalen Barnehage. vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...