La bygdene leve,bevar Brekken- og Glåmos oppvekstsenter!

Kommentarer

#8

Å legge ned grensa skolene vil være ødeleggende for bygdene

Lars Sødal (Brekken , 2020-10-24)

#12

Fordi jeg er sikker på at bygda er framtidas vinnere globalt!

Marit Manfredsdotter (Brekkebygd, 2020-10-24)

#15

Jeg ønsker at skoler og barnehager i Brekken og Glåmos skal bestå.

Britt Håkensen (Brekken, 2020-10-24)

#20

Røros er mer enn Staa. Bevar bygdene og skolene

Elin Viken (Røros, 2020-10-24)

#21

Dette er en kortsiktig beslutning som neppe vil gi noen økonomisk for kommunen. Men vil i stedet bidra til å ødelegge to bygdesamfunn.

Ole Bjarne Bekkos (Røros, 2020-10-24)

#22

Brekken lokal og oppvekstsenter må bestå!

Meerke Bientie (Brekken, 2020-10-24)

#26

Slutt å rasser livet vårt...

Ronny Kristiansen (Brekken, 2020-10-24)

#29

Skolene skal bevares

Mona E. Dyrøy (Røros, 2020-10-24)

#31

Det blir feil å legge ned skolene, vi trenger levende lokalsamfunn

Mari Aune (Haltdalen, 2020-10-24)

#41

Jeg signerer fordi jeg er sterkt imot dette forslaget, noe som vil bil bety en sakte død for bygdene rundt Røros.

Gunhild Kverneng (Glåmos, 2020-10-24)

#45

La bygda leve!

Eric N. Ericson (Røros, 2020-10-24)

#46

Skolen er en kjerne i bygdemiljøet og KJEMPE VIKTIG for at brikkene i lokalsamfunnet ikke ramler sammen. Bør satse fornuftig, lokalt, på ungdommen, identitet, mindre forhold og ikke økt sentralisering!

Mary Barthelemy (Glåmos, 2020-10-24)

#52

Ønska bygda ska få leva❤️ Å at skola ska få vårrå❤️💪

Anne Sorken (Brekken, 2020-10-24)

#59

Har selv gått på skolen i Brekken. Å legge den ned vil slå beina under all framtidig tilflytting av barnefamilier til bygda. Røros er mer enn bare Røros sentrum!

Kari Synnøve Borgos (Oslo, 2020-10-24)

#67

Bygdene må leve

Frode Risan (Tynset, 2020-10-24)

#70

Jeg vil ha levende bygder og trygge oppvekstvilkår

Dan Folde (Glåmos , 2020-10-24)

#72

Bygda må leve

Heidi elin Tamnes Randen (Folldal, 2020-10-24)

#74

Jeg vil ha levende bygder!!

Oddny Brennås Engan (Brekken, 2020-10-24)

#77

Kjell Arne Brandsfjell

Kjell Arne Brandsfjell (Tydal, 2020-10-24)

#82

Behold grende skolene.

Bård rune Narjord (Røros, 2020-10-24)

#83

La bygda leve, La bygdaskolene bestå så ungene få beholde det trygge oppvekstmiljøet de har.

Wenche Johnsen Sjøvik (Glåmos, 2020-10-24)

#95

Jeg vil ha ei levende bygd i framtiden,da jeg vil flytte hjem til mitt barndomshjem i Brekken. Mine barn skal også få lov å ha den arven inn i fremtiden.

christer dahl (os i innlandet, 2020-10-24)

#118

Vi trenger levende bygder.

Eivind Ingebrigtsvold (Røros , 2020-10-24)

#121

Norge blir fattigere uten bygdene.

Kari Ryttervoll (Røros, 2020-10-24)

#129

Røros blir et fattigere sted uten levende bygder. Det som er mest bekymringsfullt er hva som skjer med aktiviteter, samhold og livet generelt i bygdene når kommende barn og unge får de fleste referansepunkter på Røros.

Siri Hegseth (Aursunden , 2020-10-24)

#134

Må ha levende bygdenorge!!

Tore Røsten (Brekken , 2020-10-24)

#139

Fordi man trenger skoler og barnehager der folket bor, slik at bygdene lever videre.

Hege Skjei (Elvarli , 2020-10-24)

#141

Levende bygder krever nytt blod og nytt blod krever barnehager og skoler!!!

Elin Stenvold (Dalsbygda, 2020-10-24)

#144

Uten oppvekstsenter i Glåmos og Brekken vil dette få store konsekvenser for barna, deres foreldre, de ansatte og samfunnet i sin helhet. Det minner mest om inkompetanse hos de som foreslår slike drastiske tiltak. Som kommune så har et regnestykke, som sikkert ikke er riktig og kvalitetssikret, vist at dette gir en besparelse. De folkevalgte må få vurdert dette og også vurdere konsekvensene av en slik avgjørelse. Dette må gjøres av en uavhengig tredjepart som har kompetanse og kan vise til en «track Recorder» i slike analyser, der det vises til at deres analyser var riktige. For enkeltpersoner og familier som blir rammet av dette er det å beregne som en katastrofe der alt blir snudd på hodet. Konsekvensene er så store for de det gjelder, og de skjulte kostnadene dette forårsaker, vil jeg anta ikke er tatt høyde for i utredningen. Men til slutt så handler dette mer om menneskers verdi vurdert opp mot budsjett, hvis det er viktigere med «teoretisk reduserte kostnader» enn menneskers liv og helse så er det noe veldig usunt i samfunnet.

Arnstein Grønås (Trondheim/Hessdalen, 2020-10-24)

#146

Fordi det skal være gode tilbud til folk i bygdene . Det stimulere til økt bosetting at unger får ei trygg skole i nærmiljøet

Anbjørg Engenes Hansen (8184 ÅgskardetDet , 2020-10-24)

#159

Jeg skal flytte fra Levanger til Røros Kommune nå i vinter. Skolestrukturen vil være avgjørende for bestemmelse av bosted.

Atle Paulsby (Levanger, 2020-10-24)

#163

Jeg bor i bygda

Magnus Dahl Haugen (Brekken, 2020-10-24)

#179

Ønske at bygda ska få bestå❤️ Å at Brekken skola ska få vårrå i fre❤️💪💪

Anne Sorken (Brekken, 2020-10-24)

#187

Levende bygder..

Anders Brennås (Haltdalen , 2020-10-24)

#195

Jeg vil at skolene skal få leve♥️♥️♥️ og viktig for bygde samfunnet♥️♥️♥️♥️

Line Odden Enge (Dalsbygda, 2020-10-24)