Stopp flyttingen av skolekretsgrenser fra Tårnåsen til Kolbotn skole

Kommentarer

#3

Dette berører min familie.

Mari Wikhaug Andersen (Tårnåsen, 2020-09-26)

#5

Har bodd i Gydasvei. Det er helt hårreisende å bruke Augestadveien og Skiveien som skolevei, og spesielt når ungene derfra bare kan rusle gjennom skogen uten å krysse en eneste vei for å komme seg til Tårnåsen skole.

Maren van Son (Tårnåsen, 2020-09-26)

#9

Dette går utover trafikksikkerhet og barns naturlige tilhørighet til nærmiljøet

Marius Talmo (Tåenåsen, 2020-09-26)

#14

Barna settes i fare i ny planlagt skolevei Veien er lang, bratt, mørk, uoversiktlig og trafikkert. De mister alle sine venner og sitt etablerte miljø, og flyttes til en skole og et område vi ikke har tilhørighet til.

Yasmin Schneider (Tårnåsen, 2020-09-26)

#18

Jeg signerer fordi dette berører vårt barnebarn

Mona Andersen (Sperrebotn, 2020-09-26)

#19

Vil at barn i Gydas vei skal ha tryggest mulig skolevei

Ingrid Undlien (1263 Oslo, 2020-09-26)

#21

Mine tre barn vil direkte bli berørt av flytting av skolegrensen. De går nå alle på Tårnåsen skole, men allerede neste år begynner vår eldste datter på ungdomsskolen og risikerer da å skilles fra mange av sine klassekamerater. Jeg er sterkt imot forslaget!

Pernille Feragen Stathacopoulos (Tårnåsen, 2020-09-26)

#25

Helt enig i alle argumenter ovenfor. Her må kommunen endre planene sine.

Ellen Tybring (Gydas vei 35, Tårnåsen, 2020-09-26)

#29

Jeg har barn som blir berørt.

Hans Øyberg (Tårnåsen , 2020-09-26)

#30

Barn som allerede går på Tårnåsen, og har venner her, vil bli splittet fra miljøet sitt. En slik endring må ev. starte med en 1. Klasse

Vibeke Marshall-Arnesen (Tårnåsen , 2020-09-26)

#32

Jeg signerer fordi mitt barn går på Tårnåsen skole og å gå på Ingeråsen ungdomskole er ikke ett alternativ... mitt barn går i 6 klasse nå og skal ikke skilles fra sine klassekamerater.

Terje Westby (Tårnåsen, 2020-09-26)

#36

Jeg har barnebarn som blir rammet av dette.

Anne Kristin Undlien (Kristiansand, 2020-09-26)

#42

Jeg signerer fordi jeg har barnebarn i kretsen. Synes det gir en farligere skolevei. Begriper heller ikke at en skole i et vekstområde legges ned. Når nybyggingen er ferdig trengs flere elevplasser og ikke færre. Viktig med trygge skoleveier.

Tor Revang (1256 Oslo, 2020-09-26)

#46

Jeg er bestefar til to som blir berørt av dette vedtaket, og jeg er bekymret for at dette kan bidra til å gi både barn og foreldre en mere stressende og usikker hverdag.
Etter et langt liv har jeg lært hvor viktig det er at barn vokser opp i et trygt miljø der de gradvis lærer seg å stå på egne bein, og for å få til det må forholdene legges til rette for både foreldre og barn.
Før en foretar slike dyptgående endringer i etablerte miljøer må en vurdere nøye de konsekvensene dette fører med seg både for bosetting, nærmiljø og den enkelte familie.

Helge Kruse (Kristiansund, 2020-09-26)

#57

Her har kommunen overhodet ikke hensyntatt krav om trafikksikker skolevei eller sosiale tilhørigheter

Tor Inge Skaar (Tårnåsen, 2020-09-26)

#64

Dette er jeg helt uenig i. Her brytes noen ganske få barn ut fra sitt etablerte miljø på Tårnåsen. For de som neste høst skal begynne på ungdomsskolen, så er dette svært uheldig. Disse barna er i en sårbar alder der venner er utrolig viktig. De har bygget tette og viktige relasjoner gjennom syv år på samme skole, og dette er ikke tidspunktet for å bryte opp når dette ikke er barnas ønske. Dette er viktig!

Caroline Monstad Høgsnes (1413 Tårnåsen, 2020-09-26)

#67

Vi ønsker å ha barna på Tårnåsen

Nicolai Samuelsen Hansen (Tårnåsen, 2020-09-26)

#69

Da vi flyttet fra Odins vei i august i år, så var vi svært opptatt av å holde oss innenfor dagens skolegrense som Søndre Skrenten er i dag. Nå står vi i fare for å ikke være innenfor. Vi hadde ikke flyttet hit om vi hadde visst om denne risikoen.

Anastasia Rolsdorph (Kolbotn, 2020-09-26)

#70

Fordi at skolen veien til barna mine blir utrygg og det naturlige er å være sammen med vennene sine på tårnåsen. Det å ha nettverket sitt gjør det utfordrene å besøke vennene sine uten at foreldre er involvert.

Tommy Stenseth (Tårnåsen, 2020-09-26)

#76

Mine barn har venner som blir rammet av dette

Hans Fredrik Johansen (Tårnåsen, 2020-09-26)

#80

Jeg vil at mitt barn og andre barn i området skal gå trygt til skolen Samt slippe å krysse over farlige bil veier.

Bit Nemati (Tårnåsen, 2020-09-26)

#81

Skivn er et naturlig skille i skolegrenser. Dette berører også oss med adresse Augestadveien. Dette er ille! Først må politikerne på fullstendig behovsanalyse på plass, før de endrer noe som helst. Bevar nåværende skolgrenser!

Renate Dancke (Tårnåsen, 2020-09-26)

#82

Støtter oppropet!

Glenn Høye (Tårnåsen , 2020-09-26)

#97

Trygghet til Barna! 🙏🏻

Helén Gilbrant (Oslo, 2020-09-26)

#100

Jeg synes at det er hårreisende at 6 år gamle barn skal ha en slik skummel skolevei som dette vil være. Og ta barn som skal starte i 8 klasse bort fra sine venner og vante miljø, er ikke greit.

Lena Østby (Tårnåsenb, 2020-09-26)

#105

Fordi jeg ikke ønsker at min datters klasse skal splittes.

Anne Nøttestad (Røyskattveien , 2020-09-26)

#106

Fordi jeg har vokst opp på Tårnåsen og vår omgangskrets er på Tårnåsen, vi vil at våre barn skal slippe turen til Kolbotn skole.

Frode olsen (Tårnåsen, 2020-09-26)

#113

Jeg har barn i dette området.

Ina Wibe Sletta (Gydas vei, 2020-09-26)

#117

Avstand til skole

Sissel Sletta (Oslo, 2020-09-26)

#118

Jeg signerer fordi jeg er vokst opp på Sofiemyr og tårnåsen. Har gått barnehage og skole på Sofiemyr og min bror har barn i barnehage på tårnåsen og vil gjerne fortsette der. Vil ikke flyttes til Kolbotn eller ingieråsen. Dette blir helt feil og er absolutt ikke noe som burde bli tvunget på noen da de valgte å bo der pga bra muligheter for barnehage og skole og han har selv vokst opp samme skole og område som meg da jeg var liten

Charlotte Sund Trøa (Røa, 2020-09-26)

#123

Jeg ikke ønsker at mine bare skal begynne på en ny skole fra 8 klasse uten sine venner fra 1-7 klasse.

Trond Eylertsen (Bringaveien 8, 2020-09-26)

#126

Jeg signerer fordi en flytting av skolegrensene vil gi barn på Tårnåsen en lenger og mer utrygg skolevei.

Anne Henriette Schanke (Tveit, 2020-09-26)

#128

Tårnåsen barna hører til Tårnåsen uansett om dem bor nord eller sør øst eller vest.

Karina Olavesen (Oslo, 2020-09-26)

#131

Vil ikke flytte Tårnåsrn skolekrets til Kolbotn

Britt Sletta (Tårnåsen, 2020-09-26)

#136

Jeg signerer fordi det er utrygg skolevei. Hvorfor ikke utvide Tårnåsen skole?
Mvh Natalia.

Natalia Kushnikova (Tårnåsen , 2020-09-26)

#148

Jeg signerer fordi identiteten vår er Tårnåsen og det er der barna har venner og nærmiljø...

Wenche Brsteng (Tårnåsen, 2020-09-26)

#153

Jeg synes barna som hører til Tårnåsen boområde skal gå på Tårnåsen skole, hvor de hører hjemme.

Hilde Kristiansen (Tårnåsen, 2020-09-26)

#154

Forslaget tar ikke hensyn til sosial tilhørighet eller topografien i området. Det er ingen naturlig sammenheng mellom de foreslåtte områdene i Tårnåsen Nord og Kolbotn, områdene ligger på hver sin topp adskilt av trafikkerte Skiveien. Det må finnes andre løsninger som er bedre enn forslaget som nå foreligger.

Cathrine Lorvik Segerlund (Tårnåsen, 2020-09-26)

#156

Mine barn går allerede på Tårnåsen skole og har hele sitt nettverk her, sine venner og naturlige samhørighet. De vil miste alt dette om de må begynne på ungdomsskolen på Ingieråsen.

Karianne Timraz (Kolbotn, 2020-09-26)

#158

Barnet mitt gjerne vil fortsette å gå sammen med noen av vennene sine på ungdomsskolen. Samtidig ser jeg utfordring med plass på skolene. Barn på Ødegården får en bedre skolevei. Tilflytting til både Tårnåsen og Kolbotn vil fortsette! Se framover lag gode løsninger for å utvide både barneskolen og ungdomsskolen. Brakker er en god midlertidig løsning?

Anette Johanson (Tårnåsen , 2020-09-26)

#169

Alle barn fortjener en trygg skolevei!
De som har gått fra Tårnåsen Nord til Kolbotn skole vet at veien dit er svært lite trygg og barnevennlig.

Hør på det lokale miljøet!!!

Melis Jaatinen (Tårnåsen, 2020-09-26)

#171

Kommunen har gjennom sine reguleringsplaner og godkjenningsprosesser av boligbygging godt grunnlag for å kunne forutse behovet for skolekapasitet i hvert enkelt område. At Sofiemyr nå er full er sånn sett utelukkende et resultat av sviktende planlegging. Det er svært lite imponerende at man foreslår å 'løse' slett arbeid med å skyve problematikken rundt slik at Tårnåsenbarn må skilles fra sine klassekamerater og ferdes på til dels svært dårlig tilrettelagt skolevei.
Jeg forventer at kommunen tar ansvar for egen slett planlegging, og finner løsninger som ikke går ut over barna i de forskjellige skolekretsenen.

Iver Dynna (Tårnåsen, 2020-09-26)

#176

Dette høres ut som et håpløst opplegg for både barn og foreldre

Carina Hansen (Langhus, 2020-09-27)

#178

Jeg signerer fordi jeg ønsker at mine barnebarn skal ha en trygg skolevei og et trygt og kjent sosialt miljø så lenge de går på skolen (Tårnåsen).

Anne Karin Karlsen (Haslemoen, 2020-09-27)

#183

At vennen til barna mine skal få lov å ha en trygg vei til skolen og for og beholde skolen sin og kameratene dem er trygge med.

Linda Andersson (Sofiemyr, 2020-09-27)

#194

Barns behov kommet først

Bjørn Jan Monstad (Kristiansand, 2020-09-27)

#200

Barns behov må komme først!

Liv Judith Monstad (Nristiansand, 2020-09-27)