Vær med oss i kampen for gratis briller til barn!

Kommentarer

#3602

Synes dette blir en stor belastning for småbarnsforeldre, så gå tilbake til tidligere regler

Berit Synnøve Jakobsen (Aksdal, 2020-08-24)

#3607

Dette er viktig. Det er tross alt fremtiden vi snakker om.

Arnbjørn Marklund (OSLO, 2020-08-24)

#3608

Jeg signerer fordi jeg har en datter sol bruker briller. Og hun fortjener å få briller eller nye briller ved mistet/ødelagt uavhenging av hvor mye foreldrene tjener.

Linn-Sirén Larssen (Jessheim, 2020-08-24)

#3617

Har nok utgifter på brillene til min sønn som må ha og ødelegger de ved uhell og ikke. Syns det er noe dritt en må legge det ut sjøl når en er snart 11 år.

Hege Johansen (Brumunddal, 2020-08-24)

#3619

Har en datter som har behov for briller.

Jannicke Hauso (Askøy nord , 2020-08-24)

#3621

Min sønn bruker +9 i briller. Og dette blir kostbart hvis vi må betale dette selv 2-3 ganger i året da han er en aktiv unge som sliter ut brillene sine fort

Jarle Jakobsen (Åkrehamn, 2020-08-24)

#3624

Alle barn fortjener å se godt-uavhengig av foreldres inntekt

May Lian (Ballangen, 2020-08-24)

#3629

Det er en selvfølge.
Har selv barn som er helt avhengig av briller. Barnet mitt må også ha reservebriller og egne solbriller pga sterkt nedsatt syn. Dette blir prioritert i vår familie,men jeg tenker med gru på de som ikke har mulighet til å dekke disse utgiftene for barna sine.
Her bør det tenkes på nytt! Hilsen fra en mamma og barnehagelærer

Anne Berit Rasch Larsen (Larvik, 2020-08-24)

#3638

Har barnebarn som går på skolen og trenger briller
Mine barn trengte begge to briller på barne og ungdomsskole

Grethe Myhre-Johansen (Trondheim, 2020-08-24)

#3644

Min sønn bruker briller, jeg vet hvor stor forskjell det kan gjøre på skolen!

Helene Engen (Mjøndalen , 2020-08-24)

#3646

Jeg signerer fordi vi har to barn som bruker briller. I vårt tilfelle har vi vært så "heldige" at barna har en medfødt sykdom som gjør at de får glassene og ca halve innfattningen dekt av hjelpemiddelsentralen. Hadde vi måttet betalt alt selv hadde det vært ca 25.000 i året. For oss som er innenfor de lavtlønnede i samfunnet så hadde dette vært en STOR utfordring med å få til økonomisk, og det er ikke sikkert vi kunne kjøpt dem briller, som de er avhengige av for å kunne fungere! Støtter dere i kampen om å gi alle barn rett til å se!

Steffen Lorentzen (Narvik, 2020-08-24)

#3648

Jeg signerer fordi jeg mener at alle barn ska ha rett til gratis briller

Bjørvin Larsen (Ballstad, 2020-08-24)

#3650

Jeg har barn selv som trenger briller og det koster veldig mye penger.

Merete Hildre (Tønsberg, 2020-08-24)

#3654

Har en sønn på 10 år som er totalt avhengig av briller for å kunne se, det har han vært siden han var 2 år. Det er det første han tar på seg om morgenen og det siste han tar av seg om kvelden. Det er helt avskyelig at regjeringen velger å kutte i noe så viktig som synshjelpemiddel for barn som har behov for dette! Tenk på alle de barnefamiliene som ikke har en krone til over for så å måtte ut med flere tusen kroner opp til flere ganger årlig, fordi synet svinger opp og ned som en jojo.. Og når regningen viser svimlende 5600,- fra optikeren for nye glass og innfatninger som ble ødelagt i lek, og du vet at bare 2400,- av det blir dekket! Det sier seg selv at det regnestykke ikke går opp for veldig mange barnefamilier! Vi betaler så mye skattepenger i dette landet at synshjelpemidler til barn burde være en selvfølge! På lik linje med de som har hørselshemninger og får hjelpemidler til dette. Man er vel avhending av å kunne se for å lære å lese og skrive, eller hva???? Etter denne nye loven trådde i kraft står dessverre mange barn uten den muligheten. Tusen takk kjære regjering for ufattelig meningsløst og uforsvarlig lovverk! Hilsen frustrert mamma!

Lillian Larsen Wedum (Gjøvik, 2020-08-24)

#3671

Jeg signerer denne da jeg mener alle barn har rett til å se uavhengig av foreldrenes økonomi. Har selv en sønn med briller og måtte nå i sommer ut med nesten 4000 kr for briller han før har fått dekket en del av. Veldig mange som ikke har penger til dette rett og slett og det er ikke barna det skal gå ut over.

Cecilie Igletjern (Mysen, 2020-08-25)

#3674

Barn har rett på godt syn - GRATIS! Uten forskjeller! Dette har Norge rå til! Det har ikke mange familier..

Eileen Monkvik (Trondheim, 2020-08-25)

#3676

Synet er viktig og hvis for eksempel øyene ikke jobbe sammen ordentlig kan briller hjelpe til a barnet kan konsentrere seg bedre på oppgaven. Disse brillene må byttes ofte etter utvilkling og det koster fort 30000 i året.

Britt Marks (Trollåsen, 2020-08-25)

#3679

For kostbart for barnefamilier .

Eli cornelia Storøy (Førde, 2020-08-25)

#3683

Barn har rett på gratis briller, foreldre bør ikke få denne utgiften da de har nok som det er.

Øyvind Lund (Spydeberg, 2020-08-25)

#3685

Selvfølgelig signerer jeg denne kampanjen fordi det er helt forkastelig at barn som er avhengig av briller ikke skal få dekket dette! Tenk på alle de som ikke har mulighet til denne store utgiften, hvem går det utover? Barna! De får ikke optimal læring, de blir kjempeslitne, fungerer ikke i hverdagen, det går ut over livskvaliteten. Det gir enorme ringvirkninger! Selvfølgelig må barn som har behov for briller få dette dekket!!!

Lill-Beathe Skumlien (Gjøvik , 2020-08-25)

#3687

Jeg signerer på vegne av alle barn som har behov for briller.
Politikere: dere er valgt for folkets
ve og vel. Tenk på norges folk
og hjelp de.

Øivind Ragnar Bjørklund (Oslo, 2020-08-25)

#3688

Alle barn bør ha lik rett til å få sjå skikkelig. Ikkje at det skal vere avhengig av om foreldra har råd eller ei.

Cecilie Solibakke Hessevik (Bryggja , 2020-08-25)

#3698

Jeg har selv barn i skolealder som bruker briller, og har erfart selv hvor dyrt dette er!

Linda Johannessen (Mysen, 2020-08-25)

#3699

Jeg signerer fordi jeg har to barn som er avhengig av briller.

Hege Revheim Lunde (Veavågen , 2020-08-25)

#3705

Dette er forskjellsbehandling av barn. Alle barn har rett til lik behandling.

Yngvild Avset (Averøy, 2020-08-25)

#3709

Som mor til to barn som er avhengig av briller er eg dessverre ein av de som blir hardt ramma. Det er ikkje Ok at ein skal betale i dyre dommer for noko som er livsnødvendig for at mine barn skal klare seg i kvardagen, for at mine barn skal kunne få seg ein utdannelse!

Solfrid Dale (Askøy, 2020-08-25)

#3710

Jeg har 4 barn som tidligere fikk det dekt, så fikk staten trolig lyst å spare peng, og det gikk utover en meget sårbar gruppe :/ våre barn og småbarnsfamiliene :/

Jeanette Furland (Tomrefjord, 2020-08-25)

#3713

Har en datter som er 10,5år. Har hatt dårlig syn hele livet. Hun må no ha styrke 7,5.. pluss skjeve hornhinner. Jeg er selv syk og skal nå søke uføre. Hvordan skal jeg få råd til å betale for hennes briller når hun trenger nye?

Carita Skavnes (Fiksdal , 2020-08-25)

#3715

Jeg signerer, fordi av mine fire nå voksne barn hadde tre behov for briller på grunn av langsynthet som førte til skjeling. Dersom brilleglassene ikke hadde blitt refundert, hadde det vært en enorm økonomisk belastning for vår lavinntektsfamilie. Dersom jeg får barnebarn med synsfeil ønsker jeg at de også skal få mulighet til å få dekket nødvendig behandling.

Tone Cecilie Kornstad (Bø i Telemark , 2020-08-25)

#3724

Jeg signerer fordi jeg har to barnebarn som bruker briller og jeg der hvor kostbart det er

Liv Sagosen (5911 Alversund , 2020-08-25)

#3728

Fordi jeg syns det e helt horribelt at briller til barn skal koste noe som helst. Det e ikke alle familier som har råd å bruke store summer på briller.

Tone-Lise Kvingedal (Alver kommune, 2020-08-25)

#3731

Barn skal ikke hemmes og bli fratatt muligheter, fordi foreldre ikke har råd til briller eller riktige briller!!

Solveig Vågnes (Ålesund, 2020-08-25)

#3733

Jeg signere fordi barn før få gratis briller

Siri Gjesdal (Ålgård, 2020-08-25)

#3737

Da får alle barn briller og ikke bare de som har råd til det!

Helen Greger (Averøy, 2020-08-25)

#3740

Jeg har selv hatt 2 barn med briller og vet hva det koster. Det er ikke mange som har råd til det

Hilde Egge (3086 Holmestrand, 2020-08-25)

#3743

Jeg vet at foreldre med dårlig råd vegrer seg mot å bruke penger på briller og at barn derfor etter noen år ikke har korrekt styrke på glass, går med riper i glassene, har unødvendig tykke og tunge glass eller feil størrelse på innfatningen. Jeg kjenner flere barn som ikke har blitt fulgt opp fordi mamma eller pappa ikke har råd.

Trine Mariann Opheimsvangen (Tverlandet , 2020-08-25)

#3744

Jeg har en datter som må ha briller. Greier ikke å lese, tegne eller fungere på lik linje med andre barn uten briller.

Trond Falch (Fiksdal , 2020-08-25)

#3750

Alle barn skal ha rett til et likeverdig liv. Det skal ikke diskrimineres mot barn i bakgrunn av foreldrenes økonomi.
Barn har fri lege og tannhelsebistand i Norge. Syn og behov for briller går også under helsebehov for barnet.

Nina Sundstrøm (Mysen, 2020-08-25)

#3758

Barn som trenger brille skal få det, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Trine Johansen (Sandefjord , 2020-08-25)

#3769

.. Jeg synes ikke det skal være økonomiske forskjeller hos barn i vårt fine land. Og at barn skal kjenne på samvittigheten ved at foreldre må bruke penger de egentlig ikke har, fordi barnet ikke har «godt nok syn». At ett barn evt. skal føle på skammen av å være en byrde.. Jeg kjenner magen knyter seg av tanken.

Ann-Cathrin Joneid (Hamar, 2020-08-25)

#3770

Jeg signerer fordi godt syn til barn bør ikke være opp til foreldrenes økonomi! Godt syn er en forutsetning for all læring og utvikling.

Ellen Scavenius (Oslo, 2020-08-25)

#3778

Hvis en optiker eller øyelege anbefaler at barnet skal bruke briller eller linser burde dette bli dekket på lik linje som medisiner eller tannlege. Barna øyehelse er viktig. Og blir kanskje nedprioritert pga økonomi.

Hilde Skogstrand (HETLEVIK, 2020-08-25)

#3779

Det er en selvfølge at barn skal ha GRATIS briller!

Camilla Bergsvand (Stathelke, 2020-08-25)

#3780

Alle barn skal ha et likt utgangspunkt uavhengig av foreldres økonomi

Trine Skotnes (Halden, 2020-08-25)

#3781

Fordi jeg mener dette burde være gratis. Det er og har vært i mange år en stor belastning for mange barn å måtte bruke briller på barneskole, som kan resultere i mobbing. Jeg vet om en fyr som på barneskolen ikke hadde et fungerende par med briller i løpet av en måned, siden mobbingen var så ille.

Othilie K. Opheim (Oslo, 2020-08-25)

#3791

Syn er viktig for læring!

Anne-Marte Mauset (Stange, 2020-08-25)

#3794

Alle har ikke like god råd.

Magnor Kårsgård (Øksfjord , 2020-08-25)

#3799

Min sønn er avhengig av briller i hverdagen.

Amund Wedum (Gjøvik, 2020-08-25)

#3800

Min sønn har albinisme og er helt avhengig av filterbrillene sine... han går i barneskolen og der går det dessverre mange briller per året, siden de går av og på, av og på hele tiden.

Berit Hessel (Fetsund , 2020-08-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...