Vær med oss i kampen for gratis briller til barn!

Kommentarer

#2

Jeg støtter denne saken fordi jeg mener alle barn må få dekket briller de trenger fra staten. Det er urettferdig at foreldres lommebok avgjør om barn som ser dårlig får brillene de trenger slik at de kan delta på lik linje med andre i lek og læring. Det er også god samfunnøkonomi å sørge for dette.

Elin Dragland (Tolvsrød, 2020-08-18)

#7

Fordi vi kjemper for et likestilt samfunn der folk skal ha like muligheter. Da er det at barn skal kunne se så bra de kan en essensiell ting

Silje Solvang (Notodden, 2020-08-19)

#14

Jeg har selv 2 synshemmede barn son er avhengig av briller.

Stig Wien (Hamar, 2020-08-19)

#19

Jeg har selv brukt briller siden jeg var 2år, først 40 år senere fikk jeg påvist sjelden tilstand. Alle utgiftene skulle vært dekket, men ble det ikke grunnet forsinket diagnose. Mine foreldre hadde tre barn i tillegg til min mor. Vi reiste aldri på ferie, og levde kun på min fars inntekt. Vi hadde ikke råd til briller, men måtte ha dem likevel. I dag kjemper jeg ennå for likeverdig og helhetlig tilbud for min sjeldne duagnose. Det tar nesten et år å få behandlet søknad hos NAV, hver søknad behandles uavhengig av hverandre...Gi barna en bedre fremtid med god øyehelse!

Marit Langøy (Alver, 2020-08-19)

#22

Jeg signerer fordi jeg er mot Høyreregjeringens politikk på området!

Kjell Ove Bakke (Sandefjord, 2020-08-19)

#23

Alle barn skal ha lik rett til å se. Godt syn er en forutsetning for en vellykket skoleundervisning!

Marit Hval (Drøbak, 2020-08-19)

#26

Har ei funksjonshemmet datter som er storforbruker av briller

Audun Lassen Aas (Slattum, 2020-08-19)

#29

Jeg signerer fordi jeg er svaksynt og vet hvor viktig gode briller er

Wenke Elisabeth Mathisen (Son, 2020-08-19)

#35

Alle barn burde få se like godt

Linn-Cathrin Bye Hammer (Ski, 2020-08-19)

#39

Alle barn har rett til å se

Monica Sjøholt (Elnesvågen, 2020-08-19)

#42

Det er en viktig sak!

Karoline Elise Førde (Bergen, 2020-08-19)

#44

Jeg har 2 brillebarn

Helen Fuglestad (Ålgård, 2020-08-19)

#47

Det er samfunnsskadelig å motarbeide at barn med nedsatt syn ikke skal få fullt utbytte av bl a skolegang for å kunne bidra til fellesskapet i sitt voksne liv!

Martin Alvin Thorsen (Træna, 2020-08-19)

#55

Jeg selv har ett barn med briller siden han var 1,5 år til 12 holder på ennå. Regjeringen gjort om så måtte ut med alle 6000kr og søknad om få tilbake ikke svar ennå snart 3 måneder siden. Å ikke vite hva man har krav på få igjen.

Irene Venaas-kristensen (Nes, 2020-08-19)

#58

Det burde være en selvfølge

Heidi Schulz (Porsgrunn , 2020-08-19)

#60

Sønnen min bruker briller og får kun dekt en minimal sum.

Madelen Andersen (Hamar , 2020-08-19)

#62

Dette er store kostnader for oss som har barn med behov for briller.

Sølvi Kristoffersen (Hvam, 2020-08-19)

#65

Jeg har ett barn som bruker briller og ett barn som skal ha synstest nå i høst.

Mia Tverrå Øren (Korgen, 2020-08-19)

#69

Har barnebarn som trenger spesialbriller

Inger Dahl (Grimstad Torsnes, 2020-08-19)

#71

Dette er svært viktig!

Solveig Klinkenberg (Oslo, 2020-08-19)

#73

Jeg har et barn som er blitt avhengig av briller for å fungere,jeg har 100% uføretrygd og det skal ikke gå utover henne at jeg ikke har råd til å kjøpe henne de brillene hun trenger for å fungere sosialt og på skolen(lære seg og klare å lese),og om de skulle bli ødelagt,da dekkes ikke noe. Da blir det fort 5-6000,- (fra den billigste brillebutikken specsavers) for nye briller.

Anne Merethe Karlsen (Molde, 2020-08-19)

#74

Jeg har selv et barn på 4 år som bruker briller. Dette har blitt en veldig stor kostnad for oss. Vi må også betale til øyenlege, og vi må betale månedlig for å ha avtale med forsikring osv. Jenta skjeler, og for å få best mulig syn i livet, må hun behandles med lapp foran det ene øyet. Det er ikke et valg man kan ta, hun må ha briller og behandling.

Unni Austad (Børsa, 2020-08-19)

#83

Fordi min datter har progressive briller i en alder av 6år

Suzanne Svalestad (Steinberg, 2020-08-19)

#86

Fordi det er en selvfølge at barn skal kunne SE skikkelig!!

Anette Lyngbø-Toftevåg (Ågotnes, 2020-08-19)

#88

ALLE bør signere dette oppropet. INGEN kan forutse om et barn/menneske blir svaksynt/blind.

Tove Schatvet-Riisager (Foynland, 2020-08-19)

#91

Alle barn har rett til å se klart uavhengig av foreldrene sin økonomi.

Endringene som er vedtatt bærer preg av hastverk og mangelfull kunnskapsgrunnlag. Etter 10- års alderen er det f.eks lite en kan gjøre med forebygging/behandling av skjeling (strabisme), imidlertid vil behovet for synshjelpemidler vare livet ut. Om barnet i tillegg har høy brillestyrke og skjeve hornhinner vil det medføre til kostbare brilleglass som en ikke kan velge bort om barnet ditt skal ha optimale utviklingsmuligheter.

Renate W Alvestad (Tertnes, 2020-08-19)

#92

Har delv brukt mye penger på briller/linser og synsundersøkelser på mine barn. Mener at dette burde vært betalt av staten for barn under 18 år.

Anette Louise Narvesen (Nesodden, 2020-08-19)

#97

Jeg signerer fordi vi har en datter som må ha briller. Hun ser veldig dårlig og etter de nye reglene har dette blitt forferdelig dyrt. Synd at barn ikke får gratis briller men menn skal få gratis Viagra. Makes no sense!

Charlotte Eriksen (Fredrikstad , 2020-08-19)

#105

Foreldres lommebok kan ikke avgjøre om barn skal få se.

Anne Marie Mia Jacobsen (Oslo, 2020-08-19)

#106

Jeg signerer fordi jeg mener alle barn skal ha samme mulighet for riktige tilpassede briller - uansett foreldres økonomi!

Olav Magne Vinje (SKOGN, 2020-08-19)

#111

En problemstilling jeg er blitt oppmerksom på ettersom jeg har et barnebarn som trenger briller og må ha nye med jevne mellomrom

Vibeke Seim-Haugen (Oslo, 2020-08-19)

#113

Det er en viktig sak og ingen barn som har behov for briller skal falle utenfor.

Glenn M T Olsen (Kråkerøy, 2020-08-19)

#114

Jeghar barn som trengerbriller

Anja Årli (Svorkmo, 2020-08-19)

#117

Jeg har en sønn som har brytning i synet, og er avhengig av lapp og briller.

Linda Dalbak (Gausdal, 2020-08-19)

#119

Jeg mener alle barn har rett på gratis briller!

Karoline Hagen (Trondheim, 2020-08-19)

#123

Alle barn fortjener å se

Natalie Hågenvik (Haugesund, 2020-08-19)

#125

Jeg har ett barn med diagnose som er avhengig av briller /linse hver dag!

Anne Mari Malmin Vårhus (Melhus, 2020-08-19)

#126

Jeg har brukt briller siden jeg var 5 år, og vet hvor dyrt det ble for foreldrene mine.

Mari-Jeanette Tjongsbotnen (Øystese , 2020-08-19)

#130

Jeg signerer, fordi jeg ønsker det beste for mitt barn uten å måtte tenke på økonomi.

Nina Kvernemo (Trondheim , 2020-08-19)

#133

Jeg synes ikke økonomi skal stå til hinder for at barn klarer å lese.

Ida Kristin Asp Søraa (Matrand, 2020-08-19)

#134

Burde vært en selvfølge.

Sybilla Kvalbein (Fyllingsdalen, 2020-08-19)

#135

Alle barn bør ha rett til å få dekket det dei treng av briller. Det bør ikkje være slik at enkelte barn går rundt å ser dårlig pga at det blir for dyrt å kjøpe briller.

Ingunn Leren (Molde, 2020-08-19)

#138

Jeg signerer fordi jeg har en sønn som bruker briller. Det hadde alt å si for utviklingen i barnehagen.

Helge Alsos (Ågotnes , 2020-08-19)

#139

Barns rett til å se skal ikke være avhengig av familieøkonomi.

Marina Langaker (Stabekk, 2020-08-19)

#145

Jeg har barn som trenger briller

Cicilie Bore (Elverum, 2020-08-19)

#146

Alle barn må ha lik rett til synskorreksjon.

Rikke Sletner (Oslo, 2020-08-19)

#149

Har 3 barn som bruker briller. Der yngstemann har 4,5 & 5 i styrke.

Marjanne Løvrødshaug (Singsås , 2020-08-19)

#151

Jeg signere forsi at bruller ol til barn burde være likestilt med andre helsetjenester

Inger Hestø (Nærøysund kommune, 2020-08-19)

#153

Jeg har to unger som er avhengige av briller, og har ikke mange tusen kroner til overs per år

Hege Stavnås (Stjørdal, 2020-08-19)

#154

Jeg signerer for dette er blodig urettferdig. Dette gjør at barna være blir rammet av et klasse skille.
Noen har råd andre ikke. Å det vil påvirke framtiden til våre barn.

Kathrin Snevoll (Stange, 2020-08-19)

#161

Har barn med behov for briller.

Lone Kvamme (Olden, 2020-08-19)

#166

Har to brillebarn og er sjokkert over manglende kunnskap til politikere som har iverksatt denne nye endringen. #labarnse

Silje Daub (Asker, 2020-08-19)

#168

Jeg signerer dette fordi mitt barn trenger briller med spesialtilpassede glass. Nå som han trenger nye briller har jeg rett og slett ikke råd til dette.

Hanne Fagertun (Værøy, 2020-08-19)

#173

Har 2 jenter på 13 og 16. Begynte med briller ved 2-3 års alder

Heidi Sørlir (Arneberg, 2020-08-19)

#177

Det er viktig at barn skal få de brillene de trenger uavhengig av foreldrenes økonomi.

Grethe Marianne Aslesen (Konrad Holtes vei 15 A , 2020-08-19)

#178

Jeg signerer, fordi jeg har en sønn med veldig dårlig syn som i tillegg skifter styrke i glassene nesten hvert halvår. De nye reglene vil ruinere oss!

Guro Pettersen (Hamat, 2020-08-19)

#185

Vi har barn med briller og det her er viktig. Alle barn har rett på riktige briller

Anneli Brakalsvålet (Levanger, 2020-08-19)

#188

Barn fortjener godt syn uavhengig av foreldre sin økonomi

Charlotte Toen (Tønsberg , 2020-08-19)

#200

Jeg signerer fordi disse barna trenger all den støtte og hjelp de kan få for å klare å fungere sammen med de andre barna. Brillene trenger å vøre solide og fungere optimalt fir at de skal være til hjelp. Dette hjelpemiddelet må vøre en selvfølge!

Solfrid Østerås (Rissa, 2020-08-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...