Nei til karakterskala på 6-8 timers hjemmeeksamen ved Det juridiske fakultet UiT vår 2020!

Kommentarer

#17

Studentan bør bli hørt i saka som angår dem

Anna Lagaard (TROMSØ, 2020-03-31)

#53

Jeg signerer da jeg syns det vil være urimelig å skulle ha karakterskala i bokstavform, under disse forhold.

Karoline Hustad (Tromsø , 2020-03-31)

#64

Jeg signerer fordi at det vil være urettferdig å vurderes etter en slik skala grunnet situasjonen vi er i.

Kristina Traasdahl (Tromsø, 2020-03-31)

#70

Jeg signerer fordi jeg mener at flere av studentene vil ha svært ulike forutsetninger på eksamen med tanke på dagens situasjon. Fastsettelsesgrunnlaget for karakteren blir også noe uklart for oss studenter når det kan foreligge så store forskjeller og rom for juks. Jeg syns ikke det er rettferdig og at dette skaper mye usikkerhet i en allerede vanskelig situasjon.

Oda Nordhagen Vang (Harstad , 2020-03-31)

#94

Vi er i en spesiell situasjon og alle har ulike hjem til å sette seg ned å jobbe. Å ikke kunne være på skolen å ha en plass å lese bør ikke avgjøre hvor godt du får forberedt deg til eksamen når forholdene i samfunnet er slik de er idag.

Gabrielle Lie (Tromsø , 2020-03-31)

#130

Slutter meg fullt og helt til innlegg av Peder Mæhle 31. Mars 2020.

Iver Anton Aune (TROMSØ, 2020-03-31)

#155

Støtter ikke karakterpress/karaktersetting etter en så «usikker» tid, mange har kanskje mistet helt strukturen og har vanskelige studieforhold hjemme, noe som høyst sannsynlig blir å vises på eksamen. Det er veldig uheldig om noen skulle få en dårlige karakter enn man ellers ville hatt mulighet til å få. Campus er stengt og forholdene ellers muliggjør det ikke å forberede seg like godt.

Malin Valland (Tromsø, 2020-03-31)

#158

Jeg signerer dette fordi jeg syntes det er urettferdig med bakgrunn av omstendighetene som skjer rundt om i verden. Dette fordi tiltakene fører til at det vil være ulikt utgangspunkt for oss studenter, dette fordi alle har ulike utgangspunkt å stille seg ut ifra.

Tula Soleng (Tromsø, 2020-03-31)

#159

Jeg signerer dette fordi jeg synes det vil være urettferdig å kreve bokstavkarakter på hjemmeeksamen på 6-8 timers. Dette på bakgrunn av utgangspunktet av det som foregår rundt om i verden, samt at alle ikke har samme utgangspunkt på bakgrunn av dette.

Mali Soleng (Tromsø, 2020-03-31)

#168

Pga elever med juridisk utdannede foreldre.

Gabriel Escobar (Tromsø, 2020-03-31)

#181

Jeg føler ikke jeg får øvd til eksamen på en ordentlig måte.

Maja Bakke (Tromsø, 2020-04-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...