Samkom Skole må ikke legges ned!

Kommentarer

#604

Først så pusser dere opp skolen for enorme summer! Dette er penger som hører innbyggerne i kommunen til og dere kan ikke gjøre hva dere vil med disse! Når de pengene er brukt på skolen så må skolen opprettholdes og, skulle bare mangle! Med slik holdning til bruk av pengene våres, så burde de som ha gjort dette stå til ansvar for dette og eller blitt anmeldt! Dette går ikke an!!!!

Roald Haugedal (Holtanvegen 2, 2020-11-02)

#606

Det er viktig å ha skole i nærheten av bostedet, så elevene ikke bruker for mye tid på reise frem og tilbake. Det er også kostbart med buss/taxi.

Thore Fossheim (Nodeland, 2020-11-02)

#607

Jeg signerer fordi vi må la distriktene leve.

Ina Sanko Olsbu (Kristiansand, 2020-11-02)

#608

Vi er veldig glad med denne skolen. Alle barna er veldig fornøyd

Andrius Doveika (Vennesla, 2020-11-03)

#611

Jeg mener Samkom skole er viktig for øvre del av Vennesla. Det er også brukt endel penger slik at skolen nå har en høy standard i forhold til noen av de andre skolene i Vennesla. Har ikke tro på å samle elever i færre men større skoler.

Vibeke Nedrebø (Vennesla, 2020-11-05)

#617

Jeg signerer fordi jeg synes denne skolen gir bedre oppvekst vilkår for barn. Vekst vilkårene er tilstede med nytt boligområde og mulige arbeidsplasser på Grovane. Dersom ungene fra Eikeland går til Samkom kan Hunsfos elevene fordeles på de 3 omliggende skoler uten srore ekstra kostnader.

Odd Jakobsen (Vennesla, 2020-11-05)

#619

Fordi jeg vil ikke at mine søsken skal bytte skole🙏 søsteren min må da bytte 2 ganger og hun blir fort veldig nervøs rundt mange folk

Mina Engan (VENNESLA, 2020-11-05)

#623

Vi bør beholde alle skolene i Vennesla. Tror små/middelsstore skoler har bedre miljø enn store skoler.

Ronny Lian (Vennesla, 2020-11-06)

#624

Alle har brukt for skolen i nærheten av der du bor Skolen er pusset opp og er moderne og det er et samlingspunkt for bygda

Tove Mortensen (Mosby, 2020-11-06)

#630

Det er ikke bærekraftig for verken klima eller miljø hvis nærskolen legges ned og barna må kjøres langt hver dag!

Signe Gunn Myre (Steinsland, 4707 Vennesls, 2020-11-06)

#645

Passe stor ikkje alltid dei store passer for alle ,flott skule godt miljø👍

Ingebjørg Elinor Rysstad (Ringvegen 14b, 2020-11-07)

#652

Samkom er er liten, men super bra skole. De er flinke der til å se alle og er supergode på å følge opp elever som trenger ekstra oppfølging. Det positive med en liten skole er at alle blir sett og hørt. Miljøet er kjempe bra og det er positivt at "alle kjenner alle"

Camilla Mikkelsen (Vennesla , 2020-11-07)

#655

Denne skolen er viktig for bygda!

Roger Heng (Vennesla , 2020-11-07)

#660

Jeg signerer fordi Vennesla trenger flere skoler, ikke mindre. Færre skoler gir større klasser og dårligere oppfølging av elever.

Odd Bjørnar Nilsen (Vemnesla, 2020-11-08)

#661

Skal vi få en vekst i vennesla så kan vi ikke kutte i antall barneskoler

Roger Aukland (Heiseldalsvegen 9, 2020-11-08)

#662

De små skolene må ikke legges ned. Mye bedre miljø for barna med nærskole

Inger lise Andersen (Kristiansand , 2020-11-08)

#673

Det er viktig for bygda med skole. Skolen er opprustet og gang og sykkelveg er påkostet. Ikke ødelegg en skole som har fungert godt.

Hildur Johansen (Samkomheia 9, 2020-11-08)

#679

Jeg signerer fordi min sønn går på skolen og skolen betyr utrolig mye for han. Gode lærere og et svært godt miljø 🤩

Svein Ove Væ Vetrhus (Haugesund, 2020-11-08)

#681

Jeg har en nevø på samkom skole, som bør slippe å bytte skole

Mette Thorsen (Øvrebø, 2020-11-08)

#685

Elevene må gå nærmest skolen sin.

Mimmi Manneråk (Vennesla , 2020-11-09)

#692

Jeg signerer forbi Samkom skole ikke leges ned!

Gintautas Ivoskus (Vennesla, 2020-11-09)

#694

Vi trenger alle skolene vi har

Veronica Nilsen (Vennesla, 2020-11-09)

#701

Jeg signerer siden jeg mener denne skolen er høyest nødvendig og holde oppe.

Malin Rydland (Vennesla , 2020-11-09)

#705

Jeg signerer fordi dette er barneskolen jeg selv har vokst opp i. Syntes alle skal få lov til å gå på denne skolen. ❤️

Donna Smith (Vennesla, 2020-11-09)

#707

Jeg signerer fordi hvis det blir bygd felleskole så vil det skape mindre trafikkflyt. Skulle det ha vært en felles skole krever det masse parkeringsplasser og nye utbygginger av vei, som jeg ser det er ikke kommunen gunstige nok på slike løsninger.

Simon Andreas Fredwall (Vennesla, 2020-11-09)

#713

Blir for dumt

Aron Asgeirsson (Vennesla, 2020-11-09)

#717

Fordi det er viktig å ha nærskole for barna. Det blir alt for langt for dem å gå til skolen om denne blir langt ned, da er de avhengig av å bli kjørt av foreldre, eller dekket transport, noe som igjen er dyrt for kommunen. Det gjør i værste fall skoleveien lang og farlig mtp trafikken. I tillegg vil flytting av elevene skape usikkerhet, og en storskole er ikke nødvendigvis noe bedre, verken for læring eller trivsel.
Ja til nærskole, nei til nedleggelse!

Christina Solum (Mosby, 2020-11-10)

#721

Jeg signerer fordi det å legge ned to skoler er helt idiotisk

Mathias Guttormsen (Vennesla, 2020-11-10)

#722

Barna trenger småskoler

May Britt Ingebretsen (Vennesla, 2020-11-10)

#724

Det er trist om det blir større utgifter for de andre skolene når det kommer til utbygging. Greit å ta hensyn til pandemien som er i disse dager, ikke no greit å risikere at det kan bli verre.

Merethe Falk (Vennesla, 2020-11-10)

#727

Småskoler beriker bygdenorge. Det finnes ingen bevis for at barn lærer bedre på en stor skole. Tvert imot. Små grupper gir bedre læring.
Det pedagogiske systemet er kanskje bedre på store skoler, men pedagogiske systemer hjelper ikke barn med å bli sett. Det ser bare flott ut på papiret.

Ann Kristin Eikeland (Øvrebø, 2020-11-10)

#730

Vi vil beholde skolen. For et bedre skole miljø for barn

Trond Emil Eriksen (Vennesla, 2020-11-10)

#732

Vi vil beholde skolen

Veronica Nilsen (Granlivegen27b, 2020-11-10)

#733

Det er barn som trenger denne skolen

Vibekke Haglund Tønnessen (Vennesla , 2020-11-10)

#742

Jeg gikk ut I vår. Det er en fantastisk skole å gå på.

Håkon Melve (Vennesla , 2020-11-10)

#743

Mener det er uriktig og uverdig å legge ned en skole, der det muligens må bygges en større skole. Samkom blir også en mindre attraktiv plass å bo der folket blir mindre spredd. Det vil sannsynligvis også bli en trang til å bygge en større skole da siden den legges ned og elevene trenger en plass å gå. Samtidig vokser bygda, ved mindre skoler lærer man som regel mer siden lærerene har mulighet til å se hver enkelte og miljøet blir bedre og mer sammensveiset istedenfor de store skolene der det lettere kan oppstå mobbing og utestengelse uten at det blir lagt noe særlig merke til.

Magnus Hodnemyr (Vennesla , 2020-11-10)

#746

Om ikke lenge trenger vi Samkom skole

Andreas Eikeland (Lier , 2020-11-10)

#747

Jeg mener nærskolene er viktige for barna. Og barna er den største ressursen vi har i samfunnet.

Solveig Espegren (Voreland , 2020-11-10)

#759

Jeg har gått på denne skolen selv. Vennesla trenger store skoler, men også mindre skoler der klassene ikke blir sprengt og lærere og assistenter har mulighet til å se og følge opp ekstra behov. Barna som går på denne skolen bor ofte langt fra hverandre, og skolen blir da limet i det "lille" samfunnet der oppe. Forsvinner skolen mister de ikke bare en skole, men også hjertet av øvre Vennesla.

Therese Lunden (Vennesla, 2020-11-11)

#773

Samkom skole er trygg og god , og det er en meget god innvistering for barnas fremtid - som igjen gagner sammfunnet.

Gjertrud Langenes (Oggevann, 2020-11-12)

#776

Vi på vatnestrøm kan fort miste vår skole , da trenger vi det nærmeste alternativet Som for mange er Samkom skole, hvor Iveland kommune bare «må» kjøpe plasser på Samkom om de legger ned vår.

Eva Stølen (Vatnestrøm, 2020-11-12)

#783

Lokal skule er kjempeviktig

Leif-Ivar Fjære (Mosby , 2020-11-13)

#794

Jeg signerer for at ikke ennå en del av en utkant i kommunen skal miste sin samlingsplass.

Hans Johan Karlsen (Vennesla, 2020-11-14)

#795

Samkom skole har bevist at elever fra andre skoler og blir mobbet der, finner seg godt tilrette på Samkom Skole

Signe Rysstad (Vennesla , 2020-11-14)

#797

Best med skole i nærmiljøet.

Kirsten Seljås (Vennesla, 2020-11-14)

#798

Skole er viktig å etter sammenslåing rundtom så legger de ned skoler,

Kim rune Gundersen (Nodeland, 2020-11-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...