Hjelp oss å holde biene våre sunne og norsk honning medikamentfri!

Kommentarer

#11

Jeg mener det er viktig og opprettholde friske bier som på en bærekraftig måte sørger for godt artsmangfold og god matproduksjon. Antibiotikafri honning er viktig!

Gudbrand Korsgaard (3490 Klokkarstua, Verket, 2019-05-05)

#25

Jeg signerer fordi det er utrolig viktig å opprettholde den gode helsa vi har blant bier i dag!! Allerede utryddede sykdommer er absolutt ikke noe jeg ønsker inn igjen!

Maren Kvalevåg (Larvik, 2019-05-05)

#27

For å beholde friske bier og sunn og ren honning

Bente Tøftum (Toten, 2019-05-05)

#32

Jeg bryr meg! Og fordi jeg er datter av en birøkter

Eva Beate Galgum (Stange , 2019-05-05)

#34

Norske birøktere er veldig opptatt med å ha friske bier, og er nøye med å stelle biene for å unngå sykdommer . Hvis det blir tillatt denne regelen er det katastrofe .

Lisbeth Monsen (Lillestrøm, 2019-05-05)

#38

Jeg mener det er viktig å hindre fri flyt av husdyr over landegrensene, og sikre dyrevelferden og dyrehelsen til alle husdyrene våre. Det ville vært horribelt om vi skulle sette til side alle de år og arbeidstimer norske birøktere har lagt i å kunne sikre friske bifolk, og den norsk honning.

Siv-iren Jokstad ( Vikersund, 2019-05-05)

#45

Vi vil ha friske bier og frisk honning.

Siv Volden (2640 vinstra, 2019-05-05)

#47

Noe annet enn unntak er meningsløst. Vi må verne om vår dyrehelse i Norge

Heidi Midtflå (Skotselv , 2019-05-05)

#55

Vi er avhengige av bier med god helse!

Harald Lie (Re, 2019-05-06)

#56

Fordi dette er livsviktig.

Sergey Shulga (Sør-Fron, 2019-05-06)

#62

Dette er uhyre viktig.

Raymond Johansen (Leirfjord, 2019-05-06)

#64

Det er riktig..
Folk må bli klar over og forstå alvoret om biene forsvinner..

Dag Nilsen (Skien, 2019-05-06)

#65

Eg signerer fordi at det i tillegg til å true norsk birøkt med eit formidabelt smittepress, òg vil ramme villbier.

Sølvi Hunvik (Nordfjordeid, 2019-05-06)

#76

Det er viktig å ta vare på biene og verne om de. Ønsker ikke å åpne for muligheten til å spre sykdom.

Heidi Sveia Ruud (Nittedal, 2019-05-06)

#79

Jeg ønsker å beholde våre bier i Norge så rene og sykdomsfrie som vi har det i dag. Alt er kjempestrengt for å hindre at smitte kommer inn til landet, og sprer seg videre. Da kan vi ikke godta at andre land kommer vassende inn med bier fulle av det ene og det andre!

Katrine Garlie (Gjøvik, 2019-05-06)

#82

Jeg vil ikke ha bisykdommer innenfor Norges grenser.

Liv Negarden (Vinje, 2019-05-06)

#83

La oss beholde helsestatusen vi har i norsk birøkt

Birgit Myhr (Skogn, 2019-05-06)

#85

Norge er verdens beste mtp antibiotikabruk på dyr. La oss forbli det

Cecilie Tidemand Ruud Askvig (Slependen , 2019-05-06)

#92

Jeg ønsker vi fortsatt skal ha god dyrehelse

Thomas Nordstrøm (Gran, 2019-05-06)

#93

Jeg selv er birøkter.

Lucia Cerulova (Oslo, 2019-05-06)

#108

Det er galskap å la bier fra Europa slippe inn i Norge. Da er det ingen vits å drive med bier.

Ulf Arne Aas (Moss, 2019-05-06)

#111

det er viktig å bevare god helse på våre bier!

Ingrid Haugbjørg (Rendalen , 2019-05-06)

#115

Dette er helt vanvittig!!

Bente Hognestad (Mila, 2019-05-06)

#116

Jeg signerer fordi jeg er birøkter og vil at vi fortsatt skal ha restriktive grenser og mulighet til å beskytte norske bier mot smitte, sykdommer og antibiotika. Jeg er stolt over å kunne produserer ren honning og vil ikke utsette biene for sykdom.

Sidsel Brantsæter (Fredrikstad, 2019-05-06)

#119

Jeg vil ha sunne bier i Norge!

Lene F.H Schmedling (Moss, 2019-05-06)

#124

Jeg signerer fordi jeg er birøkter og vil holde mine og alle andres bier i Norge friske! Biesykdommer er svært vanskelige å behandle. Bedre å forebygge!

Anne-Beth Fintland (Tonstad, 2019-05-06)

#129

Vi har VERDENS friskeste bier! Sånn må vi holde det!!!!!!

Laila Våtvik (Larvik, 2019-05-06)

#130

Dette er viktig !

Barbro Nyseth (Halden, 2019-05-06)

#133

Vi vil ha rein Norsk mat!

Morgan Johnsen (Brevik, 2019-05-06)

#135

Dette er en lovendring som ikke er godt gjennomtenkt.
Jeg ønsker ikke fri flyt av bier i Europa

Jeanette Stokkeland (Skien, 2019-05-06)

#140

Det skal være en selvfølge at vi ikke lar sykdommer fare fritt blant norske bier!

Liv Kari Watson (Verdal, 2019-05-06)

#143

Nok er nok fra EU!

Hege Jørgensen (Aurskog, 2019-05-06)

#144

Jeg signerer fordi jeg ikke vil at dette forslaget skal bli vedtatt

Torun Skogen (Øyer , 2019-05-06)

#149

Jeg er birøkter, og legger mye arbeid i hygiene, kunnskap og tiltak som reduserer sykdom hos bier.
Stolt av norsk birøkt og honning, og ingen bruk av antibiotika.

Tove Mette Gunnarsrud (Stange , 2019-05-06)

#151

Noreg er ikkje medlem i EU og EØS er på mange måtar ein stor vits. Kvifor skal Noreg importere problema ein har utanlands? Der er grunn til at ein har landegrenser. Noreg har sjølvråderett i eige land. Nei takk til å øydeleggja norsk flora og fauna.

sissel anita øyen hareide (Volda, 2019-05-06)

#153

Dette er kjempeviktig!!

Laila Odland (Askøy, 2019-05-06)

#156

Jeg ønsker at de norske biene skal forbli sunne og friske.

Wenche L Kjørkleiv (Farsund, 2019-05-06)

#161

Vi MÅ behalde den reine maten vi har i Noreg, ikkje importere sjukdom!

Mone Løvøy (Volda, 2019-05-06)

#163

Jeg er totalt i mot fri frakt av bikuber over landegrensene!

Toril Skjetne (Viggja, 2019-05-06)

#171

Viktig å ta vare på Norske bier og deres gode helse.

Line Østbye Gjestvang (Lena, 2019-05-06)

#175

Eg ikkje vil ha medikamentelle innblanding frå Ei bier i Norge.

Jannicke Sandvik (Frekhaug, 2019-05-06)

#177

Dette er en farlig utvikling.

Leif Arne Heimro (Mortenhals, 2019-05-06)

#178

Jeg er økologisk birøkter å vil ikke ha smitte av sykdom inn i norge

Anne Kristine Sannes Gundersen (Siljan, 2019-05-06)

#179

Jeg syns dette er utrolig viktig !

May Britt Venberget (Kråkerøy, 2019-05-06)

#180

Dette er viktig!

Kristin Bakken Gjørva (LOMMEDALEN, 2019-05-06)

#185

Frykter konsekvenser av fri import / flytting av bier.

Håvard Odsbu (Sarpsborg , 2019-05-06)

#188

Vi må verne om norske verdier og norsk natur

Anders Lohne (Kløvheim, 2019-05-06)

#194

Det er veldig viktig at vi tar vare på bier. Blir dem borte, så mister vi viktige bestøvere til plantene våre.

Astrid Olstad (Øyer, 2019-05-06)

#196

Jeg ser utfordringer i forhold til dette allerede, bare innad i Norge. Vi har nå sone deling på hvor en kan kjøpe/frakte bier internt Norge. Dette burde gjerne vært strengere enn hvordan det er nå, vi må trå varsomt og tenke preventivt . For all del ikke åpne opp mer. Det blir katastrofalt for biene og norsk birøkt.
Vi må gjøre det vi kan for å hindre sykdommer, spredning av skadedyr som midd, sopp, virus som lett følger med en åpning for frakt av bier til Norge.

Siv Kang (Hordaland, 2019-05-06)

#199

Vi må holde våre bier friske. Nei til fremmede bier.

Anne Marit Tellefsen (Oslo, 2019-05-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...