Opprop til regjering og storting - Norge oppfyller ikke sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser

Kommentarer

#205

Fordi det er min plikt som borger i verdens rikeste land.

(Hansnes, 2018-05-15)

#210

Norge har mistet all integritet i sin behandling av mennesker,det gjelder å trykke de svakeste enda lenger ned !

(Oslo, 2018-05-16)

#213

Når jeg så Brennpunkts program fra Ila hvor vi fikk se fanger som satt isolert på trange celler i uker, måneder og år ble jeg lammet av forferdelse!!! Skjer slikt her??? Dette må stoppes!!!

(Nøtterøy, 2018-05-16)

#217

Jeg mener absolutt alle mennesker fortjener å bli behandlet med respekt og verdighet. Og det burde ikke være så vanskelig å få til. Ikke minst har sårbare, traumatiserte, syke mennesker behov for omsorg og ikke re-traumatisering. Det er enkel psykologi og humanistisk innsikt. «Du skal ikke gjøre mot andre som du ikke vil de skal gjøre mot deg»

(Hurdal , 2018-05-18)

#221

Jeg signerer dette fordi jeg mener at alle mennesker er like mye verd, og alle har rett til å leve ett verdig liv

(Tromsø, 2018-05-22)

#223

Det var grusomt å se hvordan mennesker ble behandlet på Ila Fengsel og forvaringsanstalt. Å isolere folk på denne måten er både umenneskelig og alvorlig form for overgrep. Håper virkelig at regjering og storting tar grep slik at de mest ulykkelige og hjelpetrengende får en verdig og omsorgsfull behandling.

(Kristiansand, Norwegen, 2018-05-25)

#224

Dette minner om en konsentrasjons leir med store rasistiske krefter bak. Sist jeg skekket var ikke Norge nasjonalsosialistisk

(Stavanger, 2018-05-25)

#225

Jeg har selv sonet i fengsel, og sett med egne øyne hvordan psykisk syke blir behandlet

(Stavanger , 2018-05-28)

#227

Jeg signerer fordi jeg vet det finnes en annen tilnærmingsmåte til å hjelpe mennesker til balanse igjen.

(Trondheim, 2018-05-31)

#231

Jeg er en av de! Bare jeg har vært innlagt under graviditeten på en avrusningspost, rogaland a senter, og der var jeg innelåst 24/7 og blandt mange son ikke ønsket å slutte å ruse seg. De hadde med narkotika inn og brukte alle sammen. Jeg sprakk og med isolert i 3 mnd på ett rom uten form for sosialitet, prøvde kutte meg, steiket og ville ikke spise. Barnet mitt kunne i værste fall dødd i magen. Fordi jeg var isolert og alene. Ensom og innelåst på ett rom 24/7 i to av mnd. Ett av personalet ringte min mor full av bekymringer. Og sluttet i jobben sin fordi jeg ikke klsrte å spise og var så deprimert. Dette er galskap! Jeg fikk ikke luft en eneste dag!!!!

(KOPERVIK, 2018-06-08)

#234

Det må bli en slutt på at alvorlig syke mennesker skal sitte isolert i fengsel

(Førde, 2018-06-23)

#238

Det er ikke spørsmål om hvorfor signere, men hvilke grunner vi skulle ha som mennesker til ikke å gjøre det.

(Bergen, 2018-07-23)

#244

Jeg signerer fordi syke mennesker skal ikke være i fengsel - det er brudd på menneskerettighetene. Syke mennesker skal IKKE straffes, men være på et sted hvor de får omsorg og kjærlighet. Det er mangel på kjærlighet som har gjort mange syke.

(Oslo, 2018-09-02)

#246

Slutt med 24 timer i døgnet uten selskap og luft.

(Jaren , 2018-09-16)