Opprop til regjering og storting - Norge oppfyller ikke sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser

Kommentarer

#1

Regjering og storting har Menneskerettighetsforpliktelser overfor alle borgere i landet.

(Lyngseidet, 2018-05-11)

#11

Det er alt for stor uvitenhet om bruk og virkning av tvang og isolasjon.

(Stavern, 2018-05-11)

#13

Dette er (re)traumatisering påført av samfunnet.
Alle har rett til tilpasset helsehjelp, og traumer må ikke skyves under teppet, men belyses for at heling skal skje.

(Oslo, 2018-05-11)

#15

TORTUR MÅ og KAN IKKE GODTAS!!!

(Vennesla, 2018-05-11)

#17

Jeg kan ikke la være å bry meg.

(Skien, 2018-05-11)

#18

Jeg signerer fordi norske myndigheter må ta ansvar for denne gruppen mennesker. Isolasjon er umenneskelig.

(Asker, 2018-05-11)

#20

Menneskerettigheter er det viktigste av alt å forsvare.

(Drammen, 2018-05-11)

#21

Vi har en inhuman kriminalomsorg.

(Tromsø, 2018-05-11)

#22

Det er viktig!

(Oslo, 2018-05-11)

#23

Jeg signerer fordi Norge er blitt et totalitært land.

(Larvik, 2018-05-11)

#41

Fordi dette ikke kan fortsette. Vi må bry oss.

(Oslo, 2018-05-11)

#46

Dette er det viktigste av alle ting.

(Florvåg , 2018-05-11)

#49

Viktig! Det er flere saker å ta av. Det må blant annet settes en juridisk effektiv stopper for tvungen medisinering. #crpd

(Akershus, 2018-05-11)

#50

Det er rett og slett umenneskelig!!!

(Slidre, 2018-05-11)

#53

Jeg vet hvor skadelig slik behandling av mennesker er

(Stamsund, 2018-05-11)

#56

Jeg har hatt en schizofren sønn som heldigvis ikke var kriminell!

(Sollivegen , 2018-05-11)

#57

Dette er tortur. Og HELT uakseptabelt å behandle mennesker slik i Norge.

(Tana, 2018-05-11)

#60

Jeg skjemmes over at Norge, som tidligere var en varm forkjemper for menneskerettighetene og folkeretten, i lang tid har ført en politikk og praksis som bryter med internasjonale konvensjoner vi har hat vært med på å kjempe fram og har sluttet oss til.

(Røyken, 2018-05-11)

#61

Det er hårreisende at psyke mennesker ikke får den hjelpen de har krav på.
Pøs penger inn i psykiatrien og til mennesker med behov.

(Oslo, 2018-05-11)

#72

Jeg signerer

(Strømstad, 2018-05-11)

#76

Dette gjorde meg både vondt og rasende ! Få noe gjort snarest !

(Ås, 2018-05-11)

#77

Når staten først tar fra deg friheten, må den også ta ansvar for at du har et anstendig liv!

(Oslo, 2018-05-11)

#89

Jeg støtter dette standpunktet helt og holdent!

(Elverum, 2018-05-11)

#91

Jeg signerer fordi det er på høy tid at man fratar legestanden muligheten til å mishandle mennesker og ødelegge liv i psykiatriens navn.

(Stavanger, 2018-05-11)

#93

Fordi det er en skam i en rettsstat.

(Trondheim, 2018-05-11)

#106

Egentlig burde et slikt opprop være helt unødvendig, for mennedkerettighetene gjelder alle mennesker, selvsagt. Men I dagens samfunn blir noen mennesker diskriminert, og utsettes for menneskerettighetsbrudd, blant annet personer som er klienter innen psykisk helsetjeneste. Derfor må vi sloss for dette, selv om det er en stor selvmotsigelse!

(Tofte, 2018-05-12)

#131

Syke mennesker skal behandles, og behandles med verdighet!

(8215 Valnesfjord, 2018-05-12)

#133

Jeg støtter kampanjen!

(Oslo, 2018-05-12)

#135

Jeg vet om hva som skjer når man er innelåst alene og fratatt alt og også blir fratatt seg selv.

(Reistad, 2018-05-12)

#141

Helt uholdbart i et av verdens rikeste land

(Gibostad, 2018-05-12)

#142

Det er en stor skam at Norge er i verstingklassen med å bryte menneskerettigheter. Politikerne har ansvaret og bør begynne å fortelle sannheter til folket, ikke forfølge de som står opp mot urett!

(Brøstadbotn , 2018-05-13)

#166

Protesterer mot måten Regjeringa behandler mennesker på.
I strid med menneskerettighetene holdes menneskene fengslet uten lov og dom. Det er bare land,vi ikke liker å sammenligne oss med, som praktiserer noe lignende. En skam for Norge.

(Stabekk, 2018-05-13)

#171

Norge krenker mennesker og utøver tortur gjennom isolasjon og ved å ikke sørge for faglig medisinsk/atferdsstøttende miljøterapi.

(Sarpsborg, 2018-05-13)

#199

Dette strider både med menneskerettighetene og vår egen grunnlov.

(Stavanger, 2018-05-14)