Opprop til regjering og storting - Norge oppfyller ikke sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser

Kommentarer

#1

Regjering og storting har Menneskerettighetsforpliktelser overfor alle borgere i landet.

Siv Rydheim (Lyngseidet, 2018-05-11)

#11

Det er alt for stor uvitenhet om bruk og virkning av tvang og isolasjon.

Lasse Bøyum (Stavern, 2018-05-11)

#13

Dette er (re)traumatisering påført av samfunnet.
Alle har rett til tilpasset helsehjelp, og traumer må ikke skyves under teppet, men belyses for at heling skal skje.

Marta Thorsheim (Oslo, 2018-05-11)

#15

TORTUR MÅ og KAN IKKE GODTAS!!!

Gerd Irene Iversen (Vennesla, 2018-05-11)

#17

Jeg kan ikke la være å bry meg.

Jorunn Erikstad (Skien, 2018-05-11)

#18

Jeg signerer fordi norske myndigheter må ta ansvar for denne gruppen mennesker. Isolasjon er umenneskelig.

Anne Kristine Bergem (Asker, 2018-05-11)

#20

Menneskerettigheter er det viktigste av alt å forsvare.

Arne Johansen (Drammen, 2018-05-11)

#21

Vi har en inhuman kriminalomsorg.

Randi Haugland (Tromsø, 2018-05-11)

#22

Det er viktig!

Håkon R. Ueland (Oslo, 2018-05-11)

#23

Jeg signerer fordi Norge er blitt et totalitært land.

William Heimdal (Larvik, 2018-05-11)

#41

Fordi dette ikke kan fortsette. Vi må bry oss.

Inga Marte Thorkildsen (Oslo, 2018-05-11)

#46

Dette er det viktigste av alle ting.

Harald Opheim (Florvåg , 2018-05-11)

#49

Viktig! Det er flere saker å ta av. Det må blant annet settes en juridisk effektiv stopper for tvungen medisinering. #crpd

Anne Grethe Teien (Akershus, 2018-05-11)

#50

Det er rett og slett umenneskelig!!!

Aive Heiene (Slidre, 2018-05-11)

#53

Jeg vet hvor skadelig slik behandling av mennesker er

John kai Berntsen (Stamsund, 2018-05-11)

#56

Jeg har hatt en schizofren sønn som heldigvis ikke var kriminell!

Eva Gran (Sollivegen , 2018-05-11)

#57

Dette er tortur. Og HELT uakseptabelt å behandle mennesker slik i Norge.

Jorunn Eikjok (Tana, 2018-05-11)

#60

Jeg skjemmes over at Norge, som tidligere var en varm forkjemper for menneskerettighetene og folkeretten, i lang tid har ført en politikk og praksis som bryter med internasjonale konvensjoner vi har hat vært med på å kjempe fram og har sluttet oss til.

Ida Holter (Røyken, 2018-05-11)

#61

Det er hårreisende at psyke mennesker ikke får den hjelpen de har krav på.
Pøs penger inn i psykiatrien og til mennesker med behov.

Grace Adelaide Andersson (Oslo, 2018-05-11)

#72

Jeg signerer

Ådne Lind (Strømstad, 2018-05-11)

#76

Dette gjorde meg både vondt og rasende ! Få noe gjort snarest !

Hanne Øverby (Ås, 2018-05-11)

#77

Når staten først tar fra deg friheten, må den også ta ansvar for at du har et anstendig liv!

Odd Erling Olsen (Oslo, 2018-05-11)

#89

Jeg støtter dette standpunktet helt og holdent!

Rune Pettersen (Elverum, 2018-05-11)

#91

Jeg signerer fordi det er på høy tid at man fratar legestanden muligheten til å mishandle mennesker og ødelegge liv i psykiatriens navn.

Sjur Tjelta (Stavanger, 2018-05-11)

#93

Fordi det er en skam i en rettsstat.

Solveig Helgesen (Trondheim, 2018-05-11)

#106

Egentlig burde et slikt opprop være helt unødvendig, for mennedkerettighetene gjelder alle mennesker, selvsagt. Men I dagens samfunn blir noen mennesker diskriminert, og utsettes for menneskerettighetsbrudd, blant annet personer som er klienter innen psykisk helsetjeneste. Derfor må vi sloss for dette, selv om det er en stor selvmotsigelse!

Siri Lill Thowsen (Tofte, 2018-05-12)

#131

Syke mennesker skal behandles, og behandles med verdighet!

Elisabeth Karlsen (8215 Valnesfjord, 2018-05-12)

#133

Jeg støtter kampanjen!

Helene Stenersen (Oslo, 2018-05-12)

#135

Jeg vet om hva som skjer når man er innelåst alene og fratatt alt og også blir fratatt seg selv.

Bente Skogmo (Reistad, 2018-05-12)

#141

Helt uholdbart i et av verdens rikeste land

Karina Tokle (Gibostad, 2018-05-12)

#142

Det er en stor skam at Norge er i verstingklassen med å bryte menneskerettigheter. Politikerne har ansvaret og bør begynne å fortelle sannheter til folket, ikke forfølge de som står opp mot urett!

Elin Ingebrigtsen (Brøstadbotn , 2018-05-13)

#166

Protesterer mot måten Regjeringa behandler mennesker på.
I strid med menneskerettighetene holdes menneskene fengslet uten lov og dom. Det er bare land,vi ikke liker å sammenligne oss med, som praktiserer noe lignende. En skam for Norge.

Elisabeth Mannsverk (Stabekk, 2018-05-13)

#171

Norge krenker mennesker og utøver tortur gjennom isolasjon og ved å ikke sørge for faglig medisinsk/atferdsstøttende miljøterapi.

Jytte Undrum (Sarpsborg, 2018-05-13)

#199

Dette strider både med menneskerettighetene og vår egen grunnlov.

Yri Helene Ljosdal (Stavanger, 2018-05-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...