La familiene få tilbake bestemmelsesretten til foreldrepermisjonsfordeling.

Kommentarer

#30602

Folk må få velge selv! En mor er ikke det samme som en far. Det er mor som går gravid i 9 mnd som blir anbefalt å amme opp til ett år. Men må tilbake i jobb etter 7 mnd? Ikke alle fedre kan eller vil ha lang permisjon heller.

Lena Strand (Torvastad , 2021-04-15)

#30603

Jeg og min forlovede er igang med prosessen om å få barn! Og vi ønsker som alle andre, å ha muligheten til å fordele permisjonsukene slik det passer oss! For ingen kan vite om barnet har kommet langt nok i utviklingen i slutten av permisjonen til den fødende mor, at medmor / far kan ta over uten problem! Dette burde være et fritt valg utifra familien og barnets behov!!

Jeanine Wisløff (Hokksund , 2021-04-15)

#30604

Jeg synes det er helt vanvittig at hver enkelt familie ikke skal få ta denne avgjørelsen selv. Å kjøre alle familier over en kam er ikke for noen sitt beste. Putt barna først!

Margrethe Dybvig Johannessen (Bergen, 2021-04-15)

#30607

Foreldre vet best selv hvordan de skal fordele tiden med barna sine❤️

Ingeborg Nyland (Tysvær, 2021-04-15)

#30614

Jeg signerer fordi jeg er helt enig i budskapet og argumentene i saken.

Joan Hammeren (Kolbotn , 2021-04-15)

#30620

Vi skal straks starte vår permisjon og ser allerede flere problemer med dagens ordning. U.t må ta ut ulønnet permisjon etter ferdig permisjon for å kunne passe babyen vår frem til barnehagestart..

Nathalie Nervik (Trondheim , 2021-04-16)

#30622

Jeg signerer fordi jeg mener vi burde velge selv

Magnus Henriksen (Sandnes, 2021-04-16)

#30630

Fordi barna er viktigst! Å det er foreldrene som vet best når barna er klare for endring i hverdagen, ikke «systemet» 🌿

Lill-Mari Kildahl (Tromsø, 2021-04-16)

#30640

Støtter dette fordi barnas behov må komme først.

Dagrun Gunnarson (Fyllingsdalen, 2021-04-20)

#30646

Hver enkelt familien må få bestemme selv!

Trude Veibust (Ålesund, 2021-04-26)

#30655

Alle familier er forskjellige. Men jeg tenker først og fremst på de mammaer som vil amme lengst mulig, at det skal gå an. Dersom mor må ut igjen i jobb etter 7 måneder, så kan veldig mange ikke fortsette ammingen som før.

Gunhild Wetterhus Sylte (Fåvang, 2021-05-11)

#30658

Jeg signerer, fordi jeg ser at denne ordningen ikke fungerer optimalt. Det er ikke like lett å få ammefri i alle yrkesgrupper, selv om man har rett på det.

Mina Kollmar (Spikkestad , 2021-05-21)

#30660

VIKTIG!!!

Christel Hole (Sørreisa, 2021-05-22)

#30661

Jeg signerer fordi vi mistet hele pappapermen med førstemann pga denne ordningen. Jeg måtte ta ut mange mnd med ulønnet permisjon.

Hege Beathe Eriksen (Mehamn, 2021-05-30)

#30663

Jeg signerer fordi min arbeidsplass er ikke A4, når jeg reiser på jobb er jeg langt borte. Å begynne i min pendlerjobb når barnet mitt er 7 mnd er helt uaktuelt, når barn er 7 mnd gammel er det ikke anbefalt å være lenge borte fra det, fordi det er i denne alderen redd for atskillelse. I tillegg har man ikke mulighet til å amme, erfaringsmessig er ikke barnet mitt klar til å slutte med amming når det er 7 mnd, å jeg syns det er tåpelig at barnet skal tvinges til å drikke morsmelkerstatning, når man faktisk klarer å amme. Det er psykisk belastende for både barn og mor å skal være 14 dager i fra hverandre når barnet er så liten. Når det begynner å være litt mer selvstendig, som å klare å sitte, krabbe, spise fast føde, så klarer jeg å slå meg til ro med å reise på min jobb, fordi jeg er veldig glad i jobben min også. Syns det er trist at jeg må sette meg i usikkerhet ved å velge ulønnet permisjon (og er veldig takknemlig for at jeg har spart, slik at jeg har råd til å gjøre det), som gjør at jeg mister pensjonssparing og sykepenger om jeg skulle bli syk. Men jeg tar mine barn med det største alvor, og velger derfor å gjøre det jeg syns er det beste for dem. Permisjonsordningen må passe for alle familier, så ja takk til å bestemme over permisjonsdelingen! Vi er oppvakte,
smarte mennesker. Takk for meg.

Birgitte Griegel (Hammerfest, 2021-06-06)

#30692

I vår familie er det mer hensiktsmessig at vi selv kunne bestemme når og hvem av oss som skal ha permisjon. Når far kan ta ut sin permisjon ift alder og amming på barnet, har han fullt opp med jobb. Og vi har ikke råd til å ta ut ulønnet permisjon, da vi begge jobber i det lavtlønnede landbruket.

Karoline Aadnevik (Dokka , 2021-08-16)

#30694

Jeg er enig i at familier bør bestemme selv hva som passer.

Anita Sniegowska (Trondheim, 2021-08-16)

#30699

Jeg har tro på at dette er til det beste

Gitte Wilhelmsen (Stavanger, 2021-08-16)

#30704

Eg meine at foreldre veit best kva som passar for dei i deiras situasjon. For oss hadde det passa bedre om eg kunne hatt lengre permisjon og pappaen kortare sidan amminga gjekk så fint for oss ❤️

Aslaug Johanne Risøy (Bergen , 2021-08-17)

#30709

Jeg jobber på båt og for meg er det helt utenkelig å skulle begynne å jobbe igjen før etter at barnet mitt er blitt ett år, da jeg ønsker å amme lengst mulig

Nora Landrø Smestad (Orkland, 2021-08-17)

#30713

Jeg ønsker selv å være hjemme lengre etter endt permisjon. Vi hadde ikke råd til ulønnet permisjon heller. (U)heldigvis ble jeg sykemeldt pga helsen og fikk følge barnet opp hjemme til han var 1 1/2 år

Maylen Hageland (Tau , 2021-08-20)

#30720

Det passer best for min familie at jeg som mor tar lenger permisjon enn far. Det ender opp med at jeg må ta ulønnet permisjon for å få det til å gå opp, og det er jo helt håpløst at det må være sånn.

Kathrine Austad (Hell, 2021-10-22)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...