La familiene få tilbake bestemmelsesretten til foreldrepermisjonsfordeling.

Kommentarer

#3

Jeg har hatt 9 mnd permisjoner to ganger fordi kona studerte. Med vår tredje på vei kan hun ikke gjøre det samme selv med det nye forslaget, vår mulighet til å velge familiens beste faller bort og det blir for vår del MINDRE likestilling.

(Skotselv, 2018-02-19)

#4

Det bør være valgfritt, ikkje tvang for likestilling

(Skien, 2018-02-19)

#6

Det er viktig at familiene selv får bestemme.

(Ulsteinvik, 2018-02-19)

#13

Dette ville blitt krise for min familie! Det hadde endt med ulønnet permisjon for mor, noe som ikke hadde gått økonomisk. Dette strider helt i mot barnets beste i forhold til amming.

(Eina, 2018-02-19)

#14

Ingen familier er like. Den valgfriheten vi har ønsker vi derfor å beholde. Det er heller ikke gunstig iht anbefalinger av helsedirektoratet om amming til minst 1 års alder, noe som ikke vil være gjennomførbart for enkelte familier.

(Os, 2018-02-19)

#19

Jeg vil selv sammen med barnefar få lov til å bestemme hva som er best for oss.

(Kodal, 2018-02-19)

#26

Jeg signerer fordi jeg mener familien skal få velge hva som passer dem best selv.

(Skien, 2018-02-19)

#30

Amming er vikitg, og selv om en får ammefri så faller produksjonen kraftig når en ikkje får være med barne og amme når det passer.

(Lye, 2018-02-19)

#35

Hos oss ønsker ikke far, som jobber på sesongbasert arbeid, å ha mer enn 10 uker permisjon. I tillegg har mor arbeid som ikke er forenlig med å dele opp egen permisjon, slik at far for eksempel kan ta tidligere permisjon. Vi ønsker selv å velge hvordan vi fordeler dagens felleskvote mellom oss, og ikke bli pålagt ordninger som sannsynligvis vil medføre at far ikke kan eller ønsker å ta ut sin fulle permisjon, og at mor da må ha ulønnet permisjon i stedet.

(Sæbø, 2018-02-19)

#39

Fordi det burde være opp til hver enkelt familie hvordan man velger å dele opp permisjon.

(Oslo, 2018-02-19)

#42

Jeg synes at hver familie skal velge fordelingen selv.

(SOLA , 2018-02-19)

#43

En hver familie bør få bestemme hva som passer best for de uten at staten skal gripe inn.

(Lillesand, 2018-02-19)

#44

Jeg signerer fordi jeg mener folk må få bestemme selv hvordan de deler permisjonen! Å få ett barn kan ikke likestilles, når det kun er kvinner som kan føde og amme. Det kroppen går igjennom er for mange tøft og det er vanskelig å komme seg igjen. Den dagen menn kan føde/amme kan den slik deling innføres, men PR dags dato er jo ikke dette mulig.

(Elverum, 2018-02-19)

#48

syntes det er riktig

(gressvik, 2018-02-19)

#49

Jeg mener hver enkelt familie bør ha egen bestemmelsesrett over petmisjons fordelingen

(Indre Arna , 2018-02-19)

#57

Strider i mot ammerådene, og at mor må ta ulønnet permisjon ! Alle par bør bestemme selv

(Bagn, 2018-02-19)

#78

Jeg signerer fordi jeg opplever det nye permisjonsforslaget som et overgrep mot nybakte foreldre. La hver familie bestemme hva som er best for seg!

(Oslo, 2018-02-19)

#87

Vi har termin 2. juli 2018 og vi ønsker begge å kunne velge selv hvordan vi skal fordele foreldre permisjonen.

(Kvelde, 2018-02-19)

#98

Jeg venter barn i august, og vil at det skal være valgfritt hvordan hver enkelt familie løser peemisjonskabalen. Jeg er fullstendig enig i at far skal ta sin del av permisjon, og det er også min samboer, men ikke at staten skal bestemme hvor lenge dette skal være. Familier har forskjellige forutsetninger og forskjellige livssituasjoner, og det er spesielt med tanke på at permisjonen "slettes" dersom man ikke får tatt den slik som staten bestemmer at man skal ta den jeg er imot. Har ikke far mulighet til å ta hele delen, eller mor har behov for mer permisjonstid, som kan skyldes mange grunner, bør de familiene som trenger dette få lov til å overføre fars permisjon til mor. Også omvendt, hvis det er noen som har det slik.

(Bergen , 2018-02-19)

#109

Fordi man ammer gjerne barnet sitt i mer enn de første 15 ukene da (hvis man ammer så klart).. litt kjedelig for far da i såfall.. dette er det tåpeligste jeg har sett på lenge! Ikke alle barn som tar flaske engang.. forskerne sier at fullamming er best i MINST 6 måneder?

(Larvik, 2018-02-19)

#113

Barnets behov skal være første prioritet; la det derfor være opp til hver enkelt familie hva som vil bli best for barnet!

(Bodø, 2018-02-19)

#117

Det er ikke riktig av staten å detaljstyre permisjonsfordelingen til foreldre. Dette må bli opp til hver enkelt familie. Under tvang , vil flere mødre ta ut ulønnede permisjoner , for å kunne fortsette å amme , i tråd med helsedirektoratets anbefalinger, samt belaste andre velferdsordninger som sykepengeordningen og sosialstønadordningen. Samfunnsøkonomisk, flytter man kun utgiftene fra en budsjettpost til en annen.

(Eina, 2018-02-19)

#119

Viktig at familier får velge det beste for dem

(Nittedal, 2018-02-19)

#129

Fødselspermisjonsfordeling er en del av foreldrenes ansvar.

(Mosvik , 2018-02-19)

#130

Ingen barn er like, ingen familier er like. Familier må få lov til å bestemme selv hva som er best for dem. Her måtte vi plutselig endre planen for permisjonen. Far skulle egentlig ha 19 uker, men når et nærmet seg pappaperm var vi fremdeles ikke godt nok igang med fast føde. Mini nektet mat og flaske frem til 8,5 mnd, og hun er fortsatt avhengig av pupp flere ganger i døgnet. Hadde synes synd på pappen om han måtte sittet på min arbeidsplass hele permisjonen for at jeg skulle kunne amme i pausene mine.

(Fjerdingby, 2018-02-19)

#132

Jeg synes det er foreldrene sitt valg. Er foreldrene som skal være i permisjon, ikke Stortinget og andre som tror de kan styre livet til andre.

(Tranby, 2018-02-19)

#151

Jeg er helt enig i det som står over her!

(Oppland, 2018-02-20)

#155

Vi er voksne og klarer å ta egne valg ut fra hva som er best for OSS!

(Gjøvik, 2018-02-20)

#161

Jeg signerer fordi jeg synes at dette er noe far og mor må få bestemme selv, og hvis fu skal fullamme som helt klart er viktig for baby. Så kan dere ikke gjøre dette, baby trenger mer og søker mer kontakt med mor den første tiden

(Larvik, 2018-02-20)

#162

Denne ordningen passer ikke i vår hverdag! For oss passer det helt perfekt at far har 10 uker, og det gjør det vanskelig for oss hvis han må ta mer.

(Kragerø, 2018-02-20)

#164

For familier skal kunne få velge en permisjonsordning som passer de best.

(Skjold, 2018-02-20)

#166

Mener det er viktig at familiene selv kan bestemme hva som passer best for de.

(Holmestrand, 2018-02-20)

#167

Det må være opp til hver enkelt familie hva som passer dem og barnet best!

(Bærum, 2018-02-20)

#174

Folk må bestemme selv hva som passee dem

(Oslo, 2018-02-20)

#180

Selvfølgelig skal det være opp til hver familie hva for situasjon som passer de best!

(Lillehammer, 2018-02-20)

#185

Jeg signerer fordi jeg mener dette er noe hver enkelt familie må få kunne bestemme selv!

(Spydeberg, 2018-02-20)

#186

Familiene må få bestemme selv!

(Bergen , 2018-02-20)

#187

Familien må selv få velge! For likestilling, men i denne saken må mannfolk først utvikle mulighet til å føde og amme! Barnets beste og internasjonale og nasjonale anbefalinger må det legges til rette for.

(Tromsø, 2018-02-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...