BPA er likestilling - BPA ut av helse!

Kommentarer

#601

Det er ren dumskap av AS Norge å ikke forvalte menneskelige ressurser som står til rådighet.
- Når BPA kan frigjøre disse ressursene, og folk har et ønske om å bidra.

(Drammen, 2018-02-09)

#607

Likestilling

(Oslo, 2018-02-09)

#614

BPA er et svært viktig tilbud for meg, og jeg mener det er helt feil at dette skal sidestilles med hjemmesykepleie..

(Oslo, 2018-02-09)

#620

Alle er like verdifulle

(Bergen, 2018-02-09)

#626

Jeg mener alle har rett på et verdig liv !!!!

(Kråkerøy, 2018-02-09)

#627

BPA er et verktøy til deltakelse og livsutfoldelse - og trenger å komme ut av hendene til kommunale "besserwissere" som er underlagt rådmannens krav om innsparing - pluss at de har egeninteresse av å gi vedtak som må igjennom anker/klagebehandling... #velferdsprofitører #liberte #egalite #fraternite

(OSLO, 2018-02-10)

#643

Dette er viktig !

(Frekhaug, 2018-02-10)

#646

Fordi en BOA gir mening langt utover pleie.

(Kabelvåg , 2018-02-10)

#650

ALLE som har brukt/nød for assistanse bør få det, Uansett hva. Jeg har en bror og kjenner mange som trenger assistanse (de fleste har assistanse). Dette er så utrolig viktig!!!

(Stavanger, 2018-02-11)

#659

Jeg signerer med håp om at vi kan slippe å kjempe så hardt.....for alt! Hilsen utslitt mor

(Frekhaug, 2018-02-11)

#665

Alle bør ha mulighet til å leve sitt liv slik de ønsker og ikke være avhengig av et hjelpeapparat som kommer når eller om noen har anledning og begrense hjelpen til helse

(Skien, 2018-02-12)

#670

30. januar lanserte Uloba sin rapport om hvorden BPA fungerer etter rettighetsfestingen.

Rapporten viser at kampen for likestilling gjennom BPA har blitt vanskeligere. Det har ført til at funksjonshemmede igjen er underlagt kontroll, pleie og omsorg, begrensninger, ufrihet og tap av grunnleggende rettigheter. BPA blir i realiteten mer likt ordinære pleie- og omsorgstjenester.

Resultatet er begrensninger i menneskers liv, mangel på mulighet til frihet, selvstendighet og aktiv samfunnsdeltakelse. Kommunene innvilger assistanse til å overleve, ikke til å leve.

(Elverum, 2018-02-12)

#671

Jg er blitt møtt em umyndiggjørelse, arrogense, overkjøring uten hensyn til mine behov. f.eks det har ikke vært vasket i boligen av hjelpeapparatet. Jeg har sittet i egen avføring i inntil 8 timer.

(Porsgrunn, 2018-02-12)

#673

Fordi alt for mange kjempe en tøff kamp alene, å alt for mange aldri får oppleve noe annet enn å bo på en innstutisjon.

(Røyken, 2018-02-12)

#678

Dette blir bra

(Bjerkvik , 2018-02-12)

#681

Verden er ikke fri før alle er fri.

(Oslo, 2018-02-13)

#695

Støtter Ulobas argumenter 100%

(Oslo, 2018-02-14)

#697

De har rett til å bestemme sin egen hverdag som alle andre og gjøre de aktivitene de ønsker, å leve så normalt som mulig

(Rygge, 2018-02-14)

#698

Alle skal ha mulighet til et godt liv

(Bergen, 2018-02-14)

#701

Eg har flere venner som sitter i rullestol.

(Tysnes, 2018-02-15)

#711

Det å bli født inn i denne verden gir alle automatisk menneskeverd. I helsevesenet blir det automatisk tatt fra en igjen. Der ytes det jo " nødvendig " helsehjelp. Det er mye mer enn det, å få beholde sin menneskeverd i.

(GRIMSTAD, 2018-02-17)

#718

Jeg ønsker reell likestilling av funksjonshemmede

(SORTLAND, 2018-02-18)

#721

Min sønn har Bpa og jeg vil at han skal få det beste tilbudet som går an!

(Stokke, 2018-02-19)

#726

Dette er viktig for å sikre at mennesker med behov for BPA får de individuelt tilpassede tjenestene de har krav på for å delta på lik linje med andre i samfunnet.
Man kan ikke sette individer med helt ulike behov for tilpasninger i et system med faste rammer som ikke tar hensyn til den enkeltes behov!

(Lillehammer , 2018-02-19)

#730

Fordi jeg mener det er en menneske rett, og få lov til å styre livet sitt fritt .
Det er jo det som er selve livet .

(Skien, 2018-02-19)

#732

Støtter saken

(1366 lysaker, 2018-02-19)

#737

BPA er det som gjør livet mulig å leve tross funksjonsnedsettelse

(Filtvet, 2018-02-19)

#738

Erfaringen viser at når BPA er i helse, misforstår kommunene hva som er hensikten med BPA og legger unødige føringer på ordningen for den enkelte.

(Bergen, 2018-02-19)

#739

Jeg signere fordi jeg ønsker å bestemme over mitt liv og mine barns liv. Det er et liv som ikke passer inn innenfor tidsskjema til kommunen.

(Finnsnes, 2018-02-19)

#740

Eg signerer fordi eg unnar alle med funksjonsnedsetjingar så mykje som mogleg av den friheita me andre tek for gitt. Og fordi eg ser kor fantastisk denne ordninga er for kompisen min.

(Bergen, 2018-02-19)

#742

Alle folk skal leve ett likeverdig liv!!!

(Harstad, 2018-02-19)

#746

Bpa dreier seg om likestilling og frigjøring, ikke helse.

(Vallersund , 2018-02-20)

#755

Funksjonshemmede skal leve, ikke bare overleve.

(Oslo, 2018-02-20)

#762

Jeg er enig i at funksjonshemmede har rett til full likestilling - på lik linje som alle borgere-

(oslo,norge, 2018-02-20)

#766

Jeg har vært likestilt hele livet inntil forhold knyttet til kronisk sykdom endret alt og jeg ble avhengig. Jeg finner meg ikke i at andre skal bestemme hva jeg kan!

(Borgen, 2018-02-21)

#769

vi vil ha Mer BPA

(Alta, 2018-02-21)

#779

Det skal være mulighet for alle i dag i verden rikeste land.

(ALTA, 2018-02-21)

#780

Dette er noe som virkelig har stor verdi.

(Drammen, 2018-02-22)

#783

Jeg mener det er en slvfølge at det i rike norge skal være likhet for alle.

(Alta, 2018-02-22)

#790

Jeg signerer fordi de det gjelder fortjener det. Dette skulle være en selvfølge

(Tvedestrand , 2018-02-23)

#792

Dette er veldig viktig for meg som bruker av BPA

(Halden, 2018-02-23)

#796

jeg jobber som assistent og ser at det er Fantastisk med BPA de jeg har snakket med sier at BPA VAR SOM Å FÅ ET NYTT LIV .Hun jeg selv jobber for jobber 100% og det kunne hun ikke gjort uten assistenter.

(Fredrikstad , 2018-02-24)