BPA er likestilling - BPA ut av helse!

FB_Kampanje_828x315.jpg

30. januar lanserte Uloba sin rapport om hvorden BPA fungerer etter rettighetsfestingen.

Rapporten viser at kampen for likestilling gjennom BPA har blitt vanskeligere. Det har ført til at funksjonshemmede igjen er underlagt kontroll, pleie og omsorg, begrensninger, ufrihet og tap av grunnleggende rettigheter. BPA blir i realiteten mer likt ordinære pleie- og omsorgstjenester.

Resultatet er begrensninger i menneskers liv, mangel på mulighet til frihet, selvstendighet og aktiv samfunnsdeltakelse. Kommunene innvilger assistanse til å overleve, ikke til å leve. 

Nå trenger vi din hjelp for å vise politikerne at det er på tide å sikre at BPA blir det likestillingsverktøyet vi trenger for å leve livene våre. Uloba ønsker å flytte BPA over i et lovverk som sikrer likestilling av funksjonshemmede.

Din stemme teller, bruk den til å påvirke!

Les mer om kampanjen her: https://www.uloba.no/din-signatur-for-likestilling/

 


Uloba – Independent Living Norge SA    Kontakt personen bak underskriftskampanjen