Støtt forslaget om stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan

Kommentarer

#1001

Jeg har hatt kontakt med papirløse flyktninger fra Afghanistan og vet at få av dem kan finne en relativt trygg tilværelse i Afghanistan. Valget for arbeidsføre menn er drepe eller bli drept.

(0778 Oslo, 2017-11-10)

#1002

Å gamble med unge menneskers liv på denne måten er uhørt!!!!

(4950, 2017-11-10)

#1004

Jeg stoler ikke på Utlendingsmyndighetene.

(Stavanger, 2017-11-10)

#1007

Dette er viktig

(Halden , 2017-11-10)

#1009

Jeg signerer for at vi i Norge skal ha en rettferdig og human asylpolitikk.
Et av de mange problemene departementet unngår å nevne, er at disse barna ikke vil få en ny vurdering av retursituasjonen når de til slutt skal sendes ut. Man vil da risikere å sende unge mennesker med et beskyttelsesbehov til en internfluktsituasjon som voksne ikke hadde blitt sendt til. De mest sårbare skal altså ofre mest for regjeringens politiske signaler. Dette kommer klar frem i en gjennomgang av 50 enkeltsaker som NOAS har gjort og lagt frem sammen med Fellesorganisasjonen og Redd Barna.

(Trondheim, 2017-11-10)

#1019

Stopp utsendingen!

(OSLO, 2017-11-10)

#1023

Sønn av en som måtte flykte, etter å ha kriget for Norges selvstendighet i 1940. Når skal sivilasjonen nå Norge..? Vi kan ikke glemme historien for mange nordmenn heller..! Og de tidene kan vende tilbake før noen aner..!

(Oslo, 2017-11-10)

#1032

Norge har en umenneskelig og urettferdig innvandringspolitikk!!!

(Oslo, 2017-11-11)

#1044

Barnas hensyn blir overhode ikke ivaretatt. Et grelt bevis på vår vanvittige asyl- og flyktningpolitikk

(Tolga, 2017-11-11)

#1048

Jeg kjenner ikke igjen landet mitt. Hvor er humaniteten blitt av????

(Oslo, 2017-11-11)

#1050

Eg signerer dette oppropet da Eg er sterkt uenig i sittende regjering vedtak.

(Hordvik, 2017-11-11)

#1051

At også Venstre er imot å returnere mindreårige!

(Asker, 2017-11-11)

#1082

Jeg mener det er halt å kun gi opphold til fylte 18 år

(Kristiansand, 2017-11-11)

#1086

Fordi Norge bør stå fram som et land der humanismen og solidariteten står sterkt

(Kongsberg, 2017-11-12)

#1093

Det er inhuman politikk!!

(Vikersund , 2017-11-12)

#1100

De er unge sårbare mennesker som kan reagere med hevn overfor oss

(1349 Rykkinn, 2017-11-12)

#1111

Det er en skam at vi lever i overflod (vet at oljealderen snart er over) og stenger andre ute.Hvis vi forvalter den enorme kapitalen vi har på bok med vett,så kan vi med godt hjerte invitere de som trenger det mest hit til oss.

(1465 Strømmen, 2017-11-12)

#1113

Vi kan ikke behandle medmennesker som verdiløse gjenstander. Mange av disse ungdommene og unge voksne blir sendt i døden. De har allerede vært igjennom langt mer enn vi kan forestille oss. Nå må de få ro.

(Hemsedal, 2017-11-12)

#1120

La de bli!

(Tønsberg, 2017-11-12)

#1124

Saken taler for seg selv. Alle barn har rett til beskyttelse

(Oslo, 2017-11-12)

#1134

Kari Kolstad

(fredrikstad, 2017-11-12)

#1136

Jeg signerer fordi den manglende medkjærligheten får meg til å skamme meg over å være norsk. Vi tar håpet ifra så mange mennesker som kunne vært lyset i å skape vår fremtid.

(Göteborg, 2017-11-12)

#1141

Norge har alle muligheter til å holde sine forpliktelser overfor mennesker på flukt. At vi sender tilbake mennesker til et land som er så ustabilt som Afghanistan er uforståelig. Jeg tror ikke på at de politikerne som sier at det er trygt nok faktisk mener det. Det gir ikke mening når vi selv har soldater utstasjonert der for å styrke infrastruktur og samfunnstruktur. De er der fordi vi ikke anser det som et land som er trygt nok. Det er voldshandlinger daglig som rammer sivile tilfeldig. Da er det ikke trygt nok.

(TRONDHEIM, 2017-11-12)

#1142

jeg signerer fordi jeg er dypt uenig i den politiske avgjørelsen om å utvise ungdommer fra Norge.

(Oslo, 2017-11-12)

#1143

Kabul er utrygt å sende tilbake til.

(Balestrand , 2017-11-12)

#1146

Fordi Norge må vise et minimum av anstendighet!

(Molde, 2017-11-12)

#1151

Det er hårreisende å sende unge mennesker som har bodd årevis i Norge til en utrygg tilværelse i en by de kanskje ikke engang har vært i, i et land med store konflikter. Regjeringens vedtak om utsendelse av disse svært unge menneskene er en stor skam.

(Oslo , 2017-11-12)

#1157

Det er inhumant å senda ungdommar som har vore i Norge i lengre tid tilbake til eit land der det stadig foregår væpna konflikt og attentat.

(4463 Ualand, 2017-11-13)

#1160

Sikkerhet og liv vil være i fare..

(Enebakk, 2017-11-13)

#1171

Fordi mennesker skal ikke bli sendt til ukjente og utrygge steder

(Oslo, 2017-11-13)

#1188

Afganistan er ikkje trygt. Dei fleste av desse ungdommane er ikkje fødd i Afganistan. Dei har inga relasjon til Kabul, dei kjenner ingen der.
Dei anar ikkje kvar foreldra eller familien er.
Barn er barn, uavhengig av nasjonalitet, religion o.l. Det er alles ansvar å passa på borna. Eg personleg hadde aldri sendt mitt barn om det var 18 år eller yngre åleine til eit krigsherja land. Afganistan er farleg!

(Stord, 2017-11-13)

#1193

Jeg skriver under på denne kampanjen fordi det er uakseptabelt å sende en 18-åring ut av landet.

Når man er 18 er man midt i utdannelse og skal skape seg et liv.

Disse ungdommene kom hit for å slippe krig, bli brukt som barnesoldater og er etablert her.

Situasjonen i Afghanistan er fremdeles utrygg, og man sender ikke unge mennesker inn i en slik utrygghet.

(Fredrikstad, 2017-11-14)

#1199

Jeg ønsker en bedre og mer human asylpolitikk

(Jessheim, 2017-11-14)