Rettferdighet i Re!

Krev at innbyggerne skal høres om kommunesammenslåing

Krev at alle alternativer skal med, også alternativet Re aleine

Etter at kommunestyret 30.3. vedtok å se bort fra folkeavstemmingsresultatet fra september 2015, og dessuten å si nei til en ny folkeavstemming, er det nå et sterkt behov for at den videre prosessen med kommunesammenslåing skal oppfattes som så demokratisk og rettferdig som mulig.

Vi krever at det i det minste gjennomføres en innbyggerundersøkelse, slik at innbyggerne på en slik måte kan få sagt sitt.

Vi krever at denne undersøkelsen gjennomføres på en måte som oppfattes som rettferdig. Folk må få si det de mener, og ikke tvinges til å velge andre alternativ. Da må innbyggerne også få mulighet til å svare «Re aleine» som ett av svaralternativene i undersøkelsen, på linje med ja eller nei til de nabokommunene som ønsker å slå seg sammen med Re.

Støtt kravet om rettferdighet i Re –

Støtt dette oppropet om du er over 16 år og har bostedsadresse i Re.

Del det videre med vennene dine.