Reduser priser og behold 4-dagerstilbud ved SFO i Ålesund kommune

SFO-prisen i nye Ålesund kommune har blitt foreslått endret for skoleåret 2020/21, noe som medfører en kraftig økning i utgiftene for småbarnsfamilier som benytter seg av SFO.

I tillegg er det tatt vekk tilbud om 4-dagersuke på SFO.

Kommunestyret vedtok i møte 8. mai å utsette sak om SFO-satser til 18. juni.

Les mer om saken her: https://alesund.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/sak-om-sfo-satsar-og-soknadsfrist-til-sfo-utsett.7577.aspx?fbclid=IwAR3AHRHcphQw0oYDesFA-1GeFr1QqeWbafVy-aLlRakALikTUfqwrPXiYzY    

 

Pris på en SFO-plass i nye Ålesund kommune er foreslått til 3.250 kr eller 35.750 kr per år (11 måneder). I tillegg kommer 150 kr i kostpenger.

Så mye endrer prisen seg per år:

- Ørskog: 1.100 kr*

- Skodje: 3.003 kr*

- Ålesund: 4.070 kr*

- Haram: 5.170 kr*

- Sandøy: 9.746 kr*

 

*prisene oppgitt uten kostpenger

Det er mange som idag har 4-dagersuke på SFO. Om dette tilbudet faller bort vil mange måtte velge 5 dager, og betale fullt for et tilbud de ikke vil benytte seg av.

Gjennom COVID-19 pandemien har vi hørt regjeringens frykt for barn som nå ikke kommer på barnehage/skole/SFO hvor de møter trygge voksne. Barn som ikke har det greit på hjemmebane.
Vi er derfor også bekymret for at SFO nå er langt på vei blitt en så stor kostnad at familier med lav inntekt vil velge bort tilbudet. Dette vil frata mange barn muligheten for å delta i organisert fritidsordning sammen med sine klassekamerater etter skolen.

SFO er forebygging av sosiale forskjeller, styrking av sosiale ferdigheter og en viktig arena for våre barn!

Dette oppropet er til politikerne i Ålesund kommune, om å beholde 4-dagersuke og justere SFO-prisene slik at en holder seg til normal prisjustering for samfunnet og samtidig sikrer at småbarnsfamiliene i kommunen fremdeles har råd til å benytte seg av tilbudet.

 

Med vennlig hilsen 

Bekymrede småbarnsforeldre i Ålesund kommune

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Christine Kolvik kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook