Protest mot «drabantby» på Hauge

Vi ønskjer ikkje ei fortetting av bustader ala «drabantby» etablert på eit av dei finaste områda i heile Os, på Hauge. Dette er framleis LNF område, og godt utanfor sentrumsområdet i gjeldande planverk.

Vi er ikkje imot fortetting eller utbygging i dette området, men vi protesterer på det omfanget som no er under planlegging, og korleis grøntareal skal takast av naboeigedommane.

Du kan lese hele innlegget her https://www.midtsiden.no/protest-mot-drabantby-pa-hauge

signer på skjema om du støtter. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kristin fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...