NY protest mot dagens innvandringspolitikk!

Kjære folkevalgte!

I et valgår er det av stor betydning at dere får kunnskap om hva som er viktig for velgerne, hvilket samfunn vi ønsker oss i framtiden. Vi er medlemmer av grupper som ser med stor bekymring på den økende fremmedfiendtligheten og kulden som feier over Norge. Dessverre sørger også den nåværende regjeringen, Stortinget, UDI og UNE for å nøre opp under dette. Etter at Justisdepartementet med integreringsminister Listhaug har flyttet ressursene fra integrering til utsendelse av hele familier og barn til krigsområder, og påstår at de har støtte til dette fra flertallet av folket, uten at det virker som de øvrige politiske partiene bryr seg, må vi – folket – ta affære!

Dette er det vi ønsker av vårt land, vår regjering og vårt Storting:

VI VIL ha full stopp på deportering av barn og familier til krigsområder!          

VI VIL at dere skal respektere Barnekonvensjonen og slutte helt med midlertidig opphold til barn under 18 år! Denne praksisen har resultert i at barna flykter fra asylmottak og befinner seg i limbo enten her i landet eller utenlands. De risikerer å bli utsatt for menneskehandel, å måtte livnære seg ved prostitusjon og kriminalitet, og de kan være tikkende bomber ved å være enkle å radikalisere. Det er mange verger her i landet som kan vitne om hva disse barna opplever av desperasjon og redsel der de sitter apatiske på asylmottak med frykt for å bli sendt til Trandum og ut av landet.                                                          

VI VIL ha fullstendig slutt på interneringen på Trandum! Stedet er verre enn et fengsel med fly dundrende lavt over hodene døgnet rundt på mennesker som kommer fra krigssoner og traumer. Det er trangt, i dårlig stand og med elendig oppfølging av fysisk og psykisk helse og skolegang. Det er ikke riktig å utsette mennesker for forhold som minner om tortur ved å plassere dem der i månedsvis!                                                                                                               

VI VIL ha slutt på å beordre politiet til å trakassere beboerne på asylmottak ved nattlige, uanmeldte og brutale raid! VI VIL ha raskere bosetting av barn på asylmottak, etter anbefalingene fra UDI.

VI VIL ha slutt på å bruke UDIs ressurser på å lete opp, sende ut og ta statsborgerskap fra godt integrerte, høyt fungerende mennesker med utdanning vi trenger og har mangel på!                                                                                 

VI VIL IKKE at norske barn skal miste en omsorgsperson fordi mor/far skal straffes med å miste statsborgerskapet sitt pga desperate løgner/manglende papirer eller generell mistro!                                                                                              

VI VIL IKKE godta at ministre i vår regjering omtaler mennesker i nød som snyltere, løgnere og utgifter for velferdsstaten!                                                    

VI VIL IKKE godta at regjering og storting ikke stopper slike ministre!               

VI VIL ha en regjering, et storting og et land som er på parti med, har omsorg for og empati med de svakeste!                                                                              

VI VIL IKKE ha et samfunn som tror flyktningkrisen er over fordi vi har klart å hindre dem i å komme innenfor vår port!                                                               

VI VIL IKKE ha et land, en regjering og et storting som er stolte over å være de strengeste og mest ugjestfrie og minst generøse!                                                

VI VIL IKKE ha et samfunn som prioriterer vekk integrering, skole og helsetilbud fordi målet likevel er å jage disse menneskene ut av landet vårt!     

VI VIL IKKE ha en regjering som bidrar til å spre frykt og hat!                          

VI VIL at asylsøkere fra folkeslag som utsettes for folkemord skal få flyktningstatus!                                                                                                         

VI VIL ha en regjering som holder høyt de verdiene som det norske samfunnet er bygget på: solidaritet, generøsitet, likeverd, respekt og fellesskap!  

Dette er det vi vil høres på av dere, våre folkevalgte. Dette er meningene til langt flere borgere enn det FrP og deres støttespillere vil at dere skal tro. Dette vil føre oss nærmere det samfunnet vi ønsker for våre kommende slekter.       

Hør oss!


Kari Elisabeth Thomassen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kari Elisabeth Thomassen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook