Opprettelse av Gol bygdeliste

Har i lengre tid lekt med tanken om å komme meg inn i politikken i Gol kommune, da dette er en av arenaene man har mulighet til å bli hørt.
Og ikke minst så kan man få en stemme som mange da må forholde seg til.
Jeg har også vært litt innom flere av de politiske partiene, men for å være helt ærlig så har ikke noen av partiene så mye av det som jeg ønsker å få på programmet.
Alle har sine fanesaker, og derav engasjement utifra dette.
Noe som selvfølgelig respekteres fullt ut, og som jeg også har full forståelse for.
Men på bakgrunn av mitt engasjement og mine forhåpninger om å få til ett bredere samhandlingsfelt innen rus, psykisk helse og helseomsorgen på Gol generelt, ønsker jeg nå å stille en bygdeliste for Gol.
Dette vil bli en bygdeliste til der brukermedvirkning, bruk avegenerfaring og inkludering innen innen helseomsorgen vil stå som en sentral fanesak.
Vil også ha på programmet ett felles løft for å bedre helse og omsorgsområdene innen kommunen.
Men for at dette i det hele tatt kan bli noe reelt, så er en slik liste avhengig av at det minimum står sju personer på denne listen, og disse må være villig til å være engasjerte innenfor denne listens formål.
En slik liste er også avhengig av en god del underskrifter , men ikke noe mer enn 2% av kommunens stemmeberettigede.
Så har du samme engasjementet, og brenner for flere av disse punktene du også, er det ikke noe å vente på.
Din underskrift kan bli avgjørende.

Les formålene med bygdelisten her:Bygdeliste - Gol Bygdeliste - Gol
Opprettet 08.12.2018
Bygdelistens handlingsplan opp kommunevalget 2019:
• Løfte bruk av egenerfaring inn i arbeidet knyttet opp til rus og psykisk helse.
• Ansettelse av erfaringskonsulent innen rus og psykiatri.
• Likepersonsprinsippet vil bli lagt stor vekt på innen rus og psykiatri.
• Brukermedvirkning vil komme på dagsorden.
• Samhandling mellom de forskjellige hjelpeinstanser innen rus og psykiatri.
• Opprette brukerstyrt sted.
• Opprette brukerutvalg
• Møte ungdom med deres ønsker og ideer.

• Fokus på de forskjellige barnevernstjenester.
- Arbeide opp mot en redusering av bekymringsmeldinger.
- Arbeide opp mot ett felles samarbeid mellom hjem og skole før barnevernet blir koblet inn.
- Arbeide opp mot samhandling og en god dialog i møte med denne tjenesten.
• Fokus og innsats inn mot helse og omsorgssektoren i kommunen.
•Eldreomsorgen og de forskjellige bo og -omsorgstilbud fortjener ett løft for både brukere, pårørende og ikke minst de ansatte. Slik denne omsorgen står idag
Bygdeliste- Gol
Kandidater pr.08.12.2018
1. Kjell Torstein Hagen,47år,Gol
- Stasjonsmedarbeider

2. Anita Pedersen,47år,Gol
- Hjemmeværende

3. Vidar Starion,Gol, 58år, Gol
- Selvstendig næringsdrivende

4. Britt Sonja Nyborg,45år,Gol
- Servitør

5. Lill-Ann Bjørnholt, 44år, Gol
-Selskapsarrangør

6. Henrik Pedersen,62år,Gol
-Renovasjonsarbeider

7. Liss Ingeborg Hansen,52år,Gol
-Hjemmeværende

8. Anne Marie Bråten, 59år,Gol
-Spesialarbeider

https://www.opprop.net/opprettelse_av_gol_bygdeliste

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kjell Torstein Hagen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook